Yhteislahja

Varallisuutta voidaan lahjoittaa kahdelle tai useammalle henkilölle yhteisesti. Kyseessä ei kuitenkaan aina ole yhteislahja, vaikka saajina onkin useampi henkilö, vaan saanto voidaan katsoa yhteislahjaksi vasta tiettyjen edellytysten täytyttyä.

Usealle henkilölle yhteisesti annettu lahja voi olla yhteislahja


Siitä huolimatta että lahjansaajia on useita, katsotaan jokaisen lahjansaajan lähtökohtaisesti saavan erillisen lahjan lahjanantajalta. Tällöin kukin lahjasaaja tekee omasta osuudestaan oman lahjaveroilmoituksen. Lahjaveron määrä on yleensä pienempi, jos lahjat verotetaan erillisinä lahjoina.
Usealle henkilölle voidaan poikkeuksellisesti antaa yhteinen lahja. Tällöin yhteislahjansaajille määrätään yksi lahjavero, josta he ovat yhteisvastuussa. Yhteislahjana verottaminen edellyttää, että lahjoittajan nimenomainen tarkoitus on antaa omaisuus yhteislahjana. Myös lahjanluonteisen kaupan lahjaosuus verotetaan yhteislahjana, jos luovuttajan tarkoitus on ollut luovuttaa omaisuus yhteisesti. Lahjoittajan tarkoitus voidaan osoittaa esimerkiksi merkitsemällä luovutuskirjaan sana yhteisesti.
Jos kyseessä on verotuksellinen yhteislahja, yhteislahjansaajat tekevät yhteislahjasta vain yhden lahjaveroilmoituksen. Lahja on yhteislahja vain silloin, kun nimenomaisesti on tarkoitettu, että omaisuus on saatu yhteisesti.

Lue lisää lahjanluonteisesta kaupasta

Miten lahjaveroilmoitus annetaan?

Yhteislahjasta tehdään yksi yhteinen lahjaveroilmoitus ja lahjan kokonaisarvosta määrätään yksi lahjavero. Kaikki lahjansaajat ovat yhteisvastuussa veron maksamisesta. Yhteislahjaa koskevan lahjaveroilmoituksen voi antaa verkossa tai paperilomakkeella.

  • Tee lahjaveroilmoitus ja maksa lahjavero verkossa (vero.fi/omavero)
    Yksi lahjansaajista kirjautuu OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillaan ja tekee lahjaveroilmoituksen. Ilmoittaja saa lahjaverotuspäätöksen ja maksutiedot sekä OmaVeroon että postitse. Päätös lähetetään myös muille yhteislahjansaajille.
  • Ilmoita lahjasta paperilomakkeella (Lahjaveroilmoitus, lomake 3602)Yksi lahjansaajista täyttää ja allekirjoittaa yhteislahjaa koskevan lahjaveroilmoituksen.

Veroluokka määräytyy lahjansaajien mukaan

Yhteislahjansaajien vero lasketaan koko lahjan arvosta. Lahjavero määrätään sen veroluokan mukaan, johon lahjanantajalle kaukaisinta sukua oleva lahjansaaja kuuluu. Lahjavero määrätään 1. veroluokan mukaan, jos kaikki lahjansaajat kuuluvat 1. veroluokkaan. Jos edes yksi lahjansaajista kuuluu 2. veroluokkaan, määrätään lahjavero 2. veroluokan mukaan.

Jos aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet saavat yhteislahjan, vero määräytyy kuitenkin  läheisempää sukua olevan lahjansaajan veroluokan mukaan. Lahjavero määrätään siis 1. veroluokan mukaan, jos toinen lahjansaajista kuuluu 1. veroluokkaan lahjanantajaan nähden. Jos molemmat lahjansaajat kuuluvat 2. veroluokkaan, määräytyy vero 2. veroluokan mukaan.

Lue lisää veroluokista

Esimerkki: Antti antaa tyttärelleen Liisalle ja Liisan aviomiehelle Villelle yhteislahjan, jonka arvo on 80 000 euroa. Lahjakirjassa on erikseen mainittu, että kyseessä on yhteislahja. Liisa ja Ville antavat yhden lahjaveroilmoituksen, jossa he ilmoittavat, että kyseessä on yhteislahja. Heille määrätään yhteinen vero 1. veroluokan mukaan. Veron määrä vuoden 2017 lahjaverotaulukon mukaan on 7 700 euroa. Liisa ja Ville ovat verosta yhteisvastuussa.

Jos Liisa ja Ville eivät ole naimisissa, määrätään Antin antamasta yhteislahjasta vero 2. veroluokan mukaan. Veron määrä vuoden 2017 lahjaverotaulukon mukaan on 18 650  euroa.

Jos kyseessä ei ole yhteislahja, vaan Antti antaa erikseen 40 000 euron arvoisen lahjan Liisalle ja 40 000 euron arvoisen lahjan Villelle, määrätään molemmille oma lahjavero. Lahjaveron määrään ei vaikuta se, ovatko Liisa ja Ville keskenään naimisissa.

Liisa on Antin tytär, joten hän maksaa lahjaveroa 1. veroluokan mukaan. Veron määrä vuoden 2017 lahjaverotaulukon mukaan on 3 200 euroa. Ville puolestaan ei ole Antille sukua, joten hän maksaa lahjaveroa 2. veroluokan mukaan. Veron määrä vuoden 2017 lahjaverotaulukon mukaan on 7 650 euroa. Yhteensä he maksavat veroa 10 850 euroa.

Lue myös Verohallinnon kannanotto yhteisesti saadun omaisuuden verottamisesta

Avainsanat: