Verottomat lahjat

Lahjaksi saadusta tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvasta varallisuudesta ei makseta lahjaveroa, ellei  yksittäisen esineen arvo ylitä 5 000 euroa. Koulutusta, kasvatusta tai elatusta varten annettu lahja on veroton, mikäli lahjaa ei ole mahdollista käyttää muuhun tarkoitukseen.

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uusi lahjaveroasteikko, jonka perusteella lahjaveroa on maksettava, jos lahjan arvo on vähintään 5 000 euroa.  Jos koti-irtaimistolahjan arvo jää alle 5 000 euron, veroa ei määrätä 1.1.2017 voimaan tulleen lahjaveroasteikon muutoksen perusteella. Jos koti-irtaimistolahjan arvo ylittää 4 000 euroa, se otetaan huomioon laskettaessa yhteen kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta saatuja lahjoja.  Koti-irtaimistolahjoja, joiden arvo ei ylitä 4 000 euroa, voi saada verottomasti useita kertoja kolmen vuoden aikana. Tällaisia lahjoja ei koske sääntö, jonka mukaan kolmen vuoden aikana annettujen lahjojen arvot lasketaan yhteen.

Lue lisää kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteenlaskemisesta

Tavanomainen koti-irtaimisto voi olla veroton

Lahjaverotuksessa tavanomaisella koti-irtaimistolla tarkoitetaan yleensä kotona olevia irtaimia esineitä, kuten huonekaluja, mattoja, taloustavaroita, vaatteita ja kodinkoneita. Sen sijaan tavanomaista arvokkaammat taulut, veistokset ja muut taideteokset eivät ole lahjaverotuksen näkökulmasta tavanomaista koti-irtaimistoa. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, onko kyseessä tavanomaista arvokkaampi taideteos.

Lahja koulutusta, kasvatusta tai elatusta varten

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa lahjasta, joka on käytetty toisen kasvatusta, koulutusta tai elatusta varten. Edellytyksenä on, ettei lahjansaajalla ole ollut mahdollisuutta käyttää lahjaa muuhun tarkoitukseen. Tällainen verovapaa lahja voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun vanhemmat maksavat lapsensa opiskeluja ulkomailla. Jos lahja annetaan lapselle rahana, sitä pidetään verotettavana lahjana, koska rahat voisi käyttää muuhunkin kuin opiskelumaksuihin. Sen sijaan esimerkiksi suoraan oppilaitoksen tilille tehdystä maksusta ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Avainsanat: