Myöhästymismaksu ja veronkorotus lahjaverotuksessa

Jos toimitat lahjaveroilmoituksen tai sen tietoja Verohallintoon myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Myöhästymisaika vaikuttaa siihen, kumpaa joudut maksamaan.

Myöhästymismaksua voi tulla maksettavaksi, jos olet saanut lahjan 1.5.2018 tai sen jälkeen. Myös veronkorotuksen säännökset ovat muuttuneet 1.5.2018 alkaen.

Ilmoita lahja verohallintoon

Lahjan saajan on tehtävä lahjaveroilmoitus

 • kun lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän
 • kun samalta lahjanantajalta 3 vuoden aikana saatujen lahjojen arvo yhteensä on 5 000 euroa tai enemmän.

Lahjaveroilmoitus on tehtävä Verohallintoon 3 kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä.

Näin ilmoitat lahjan Verohallintoon

Myöhästymisaika vaikuttaa maksun määrään

Jos toimitat lahjaveroilmoituksen myöhässä, seurauksena voi olla joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Verohallinto määrää maksun sen mukaan, kuinka paljon lahjaveroilmoitus on myöhässä.

Jos toimitat lahjaveroilmoituksen enintään 60 päivää myöhässä määräpäivästä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Sillä ei ole merkitystä, onko sinua kehotettu antamaan lahjaveroilmoitus vai toimitko oma-aloitteisesti.

Verohallinto määrää myöhästymismaksun myös silloin, jos täydennät tai korjaat lahjaveroilmoitusta oma-aloitteisesti omaksi vahingoksesi.

Verohallinto ei määrää myöhästymismaksua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Tietoverkkohäiriö viivästyttää ilmoituksen antamista.
 • Laiminlyönti on vähäinen.
 • Myöhästymiseen on pätevä syy, esimerkiksi äkillinen sairastuminen.
 • Kyseessä on lasku-, kirjoitus- tai ilmaisuvirhe.
 • Ilmoitat vähennyksen tai velan.
 • Olet saanut lahjaveroilmoituksen antamiseen lisäaikaa ja olet antanut lahjaveroilmoituksen uuden määräajan kuluessa.

Samaan lahjaveroilmoitukseen liittyvistä laiminlyönneistä tulee vain yksi myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu näkyy verotuspäätöksessä. Verohallinto ei lähetä siitä erillistä kuulemiskirjettä kuin poikkeustapauksissa.

Joudut maksamaan veronkorotusta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Et ole toimittanut lahjaveroilmoitusta Verohallintoon lainkaan.
 • Annat lahjaveroilmoituksen yli 60 päivää myöhässä määräpäivästä joko oma-aloitteisesti tai vasta Verohallinnon kehotuksen jälkeen.
 • Täydennät tai korjaat lahjaveroilmoitusta omaksi vahingoksesi myöhässä yli 60 päivää määräpäivän jälkeen.

Verohallinto ei määrää veronkorotusta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Laiminlyönti on vähäinen.
 • Myöhästymiseen on pätevä syy, esimerkiksi äkillinen sairastuminen.
 • Veronkorotuksen määrääminen olisi kohtuutonta.
 • Ilmoitat velan tai vähennyksen.

Laiminlyönnin syy vaikuttaa veronkorotuksen määrään

Verohallinto laskee veronkorotuksen lisääntyneen veron määrästä (1. veroluokan asteikon mukaan).

Taulukko veronkorotuksen määristä lahjaverotuksessa prosentteina
Veronkorotus 
10 %
Veronkorotus
15 %–50 %
Veronkorotus
5 %
Veronkorotus
25 %
Veronkorotus
2 %
Veronkorotuksen perustaso, jos ei ole syitä alentaa tai korottaa veronkorotusta. Kyseessä on toistuva laiminlyönti tai
toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta.
Asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä tai
10 %:n veronkorotus olisi kohtuuton.
Verohallinto joutuu toimittamaan verotuksen arvioimalla, esimerkiksi jos lahjaveroilmoitus puuttuu. Pyydät korjaamaan virheen oma-aloitteisesti yli 60 päivän kuluttua lahjaveroilmoituksen määräpäivästä.

Veronkorotus on kuitenkin aina vähintään

 • 75 euroa henkilöltä
 • 150 euroa muilta verovelvollisilta.

Verohallinto lähettää asiakkaalle veronkorotuksesta aina kuulemiskirjeen.

Veronkorotusta määrätään myös muista laiminlyönneistä

Myöhästymisen lisäksi veronkorotusta voidaan määrätä myös silloin, jos lahjaveroilmoitus on annettu puutteellisena tai virheellisenä.