Lahjaveron määrä

Lahjavero määräytyy omaisuuden käyvän arvon, lahjoituspäivän ja osapuolten sukulaisuussuhteen perusteella. Myös omaisuuden laatu ja aiemmin saadut lahjat vaikuttavat lahjaveron määrään.

Lahjoitetun omaisuuden käypä arvo

Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjoitetun omaisuuden käypä arvo. Eri varallisuuslajeille on eri tapoja laskea käypä arvo.

Lue lisää lahjan arvostamisesta.

Jos olet saanut yhden lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (4 000 euroa ennen 1.1.2017) tai enemmän, verotuksen perusteena on lahjan käypä arvo. Jos olet saanut kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden yhteisarvo ylittää verollisen rajan, lahjojen käyvät arvot lasketaan yhteen ja verotus toimitetaan tämän yhteissumman perusteella.

Lue lisää kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteenlaskemisesta.

Lahjoituspäivä

Lahjaveron määrään vaikuttaa lisäksi se, milloin lahjan omistusoikeus siirtyy lahjansaajalle. Jos lahja on saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen, lahjavero määrätään 1.1.2017 voimaan tulleen lahjaverotaulukon mukaan. Jos lahja on saatu
1.1.2015–31.12.2016, lahjavero määrätään tuolloin voimassa olleen taulukon mukaan.

Lahjansaajan sukulaisuussuhde lahjanantajaan

Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde, jonka mukaan  määräytyy veroluokka. Lahjaveron määrä on eri veroluokissa erilainen. Veroluokkia on kaksi.

1. veroluokkaan kuuluvat seuraavat sukulaiset:

  • lahjanantajan aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
  • lahjanantajan avopuoliso, jolla on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai joka on aikaisemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa lahjanantajan kanssa
  • lahjanantajan perillinen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.)
  • lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perillinen suoraan alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi jne.).

Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Lue lisää: Verohallinnon kannanotto veroluokan soveltamisesta perintö- ja lahjaverotukseen

2. veroluokkaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • muut kuin 1. veroluokkaan kuuluvat sukulaiset
  • suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Jos lahja on annettu yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle, jotka kaikki eivät kuulu 1. veroluokkaan, määräytyy vero 2. veroluokan mukaan. Jos aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet saavat yhteislahjan ja he kuuluvat eri veroluokkiin lahjanantajaan nähden, määräytyy vero kuitenkin pienemmän veroluokan mukaan.

Lue lisää yhteislahjasta.
 

Veroluokat.jpg

Lahjaverotaulukko

Lahjavero lasketaan lahjan koko arvosta. Vaikka alle 5 000 euron (4 000 euroa ennen 1.1.2017) lahjat ovat verovapaita, lahjaveroa taulukon avulla laskettaessa tätä 4 999 euron (3 999 euroa ennen 1.1.2017) verotonta osaa ei vähennetä käyvästä arvosta. Se on jo otettu huomioon lahjaverotaulukossa.

Lue lisää käyvästä arvosta.

Esimerkki: Liisa saa isältään Antilta 17 000 euron arvoisen lahjan. Liisa ilmoittaa lahjan arvoksi 17 000 euroa, ei 12 001 euroa (17 000 euroa – 4 999 euroa) vuonna 2017.

Verotettavan lahjan arvo vahvistetaan sadan euron tarkkuudella. Lahjan arvo pyöristetään alaspäin sadan euron tarkkuuteen. Esimerkiksi 5 899 euroa pyöristetään 5 800 euroon. Lahjaveroilmoituksessa on kuitenkin ilmoitettava pyöristämätön käypä arvo.

Lahjaveron määrä, kun lahja on saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen

1. veroluokka, lähimmät sukulaiset

Lahjan arvo (euroa) Vero alarajan kohdalla (euroa) Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
 5 000–25 000 100  8 % 
 25 000–55 000 1 700  10 % 
 55 000–200 000 4 700  12 % 
 200 000–1 000 000 22 100  15 % 
 1 000 000– 142 100  17 % 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 1. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 25 000–55 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (25 000 euroa) kohdalla on 1 700 euroa.
Alarajan ylittävästä osasta eli 15 000 eurosta (40 000 euroa – 25 000 euroa) veroprosentti on 10.
Lahjaveroa on maksettava 1 700 euroa + (10 % x 15 000 euroa) eli 1 500 euroa + 1 700 euroa = 3 200 euroa.

2. veroluokka, muut kuin lähimmät sukulaiset

 Lahjan arvo (euroa)  Vero alarajan kohdalla
 (euroa)
Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
 5 000–25 000 100   19 % 
 25 000–55 000 3 900   25 % 
 55 000–200 000 11 400   29 % 
 200 000–1 000 000 53 450   31 % 
 1 000 000– 301 450   33 % 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 2. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 25 000–55 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (25 000 euroa) kohdalla on 3 900 euroa.
Alarajan ylittävästä osasta eli 15 000 eurosta (40 000 euroa – 25 000 euroa) veroprosentti on 25.
Lahjaveroa on maksettava 3 900 euroa + (25 % x 15 000 euroa) eli 3 900 euroa + 3 750 euroa = 7 650 euroa.

1. veroluokka, lähimmät sukulaiset

1. veroluokka, lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
4 000–17 000100 8 % 
17 000–50 0001 140 11 % 
50 000–200 0004 770 14 % 
200 000–1 000 00025 770 17 % 
1 000 000–161 700 20 % 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 1. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 17 000–50 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (17 000 euroa) kohdalla on 1 140 euroa.  Alarajan ylittävästä osasta eli 23 000 eurosta (40 000 euroa – 17 000 euroa) veroprosentti on 11.  Lahjaveroa on maksettava 1 140 euroa + (11 % x 23 000 euroa) eli 1 140 euroa + 2 530 euroa = 3 670 euroa.

2. veroluokka, muut kuin lähimmät sukulaiset

2. veroluokka, muut kuin lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
 4 000–17 000100 21 % 
 17 000–50 0002 830 27 % 
 50 000–1 000 00011 740 33 % 
1 000 000–325 240 36 % 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 2. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 17 000–50 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (17 000 euroa) kohdalla on 2 830 euroa.
Alarajan ylittävästä osasta eli 23 000 eurosta (40 000 euroa –17 000 euroa) veroprosentti on 27.  Lahjaveroa on maksettava 2 830 euroa + (27 % x 23 000 euroa) eli 2 830 euroa + 6 210 euroa = 9 040 euroa.

1. veroluokka, lähimmät sukulaiset

1. veroluokka, lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
4 000–17 000100 7 % 
17 000–50 0001 01010 % 
50 000–200 0004 31013 % 
200 000–1 000 00023 810 16 % 
1 000 000–151 810 19 % 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 1. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 17 000–50 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (17 000 euroa) kohdalla on 1 010 euroa.
Alarajan ylittävästä osasta eli 23 000 eurosta (40 000 euroa – 17 000 euroa) veroprosentti on 10.  Lahjaveroa on maksettava 1 010 euroa + (10 % x 23 000 euroa) eli 1 010 euroa + 2 300 euroa = 3 310 euroa.

2. veroluokka, muut kuin lähimmät sukulaiset

2. veroluokka, muut kuin lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
 4 000–17 000100 20 % 
17 000–50 0002 700 26 % 
50 000–1 000 00011 280 32 % 
1 000 000–315 280 35 % 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 2. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 17 000–50 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (17 000 euroa) kohdalla on 2 700 euroa.
Alarajan ylittävästä osasta eli 23 000 eurosta (40 000 euroa –17 000 euroa) veroprosentti on 26.  Lahjaveroa on maksettava 2 700 euroa + (26 % x 23 000 euroa) eli 2 700 euroa + 5 980 euroa = 8 680 euroa.

Avainsanat: