Lahjaveron määrä

Lahjaveron määrään vaikuttavat lahjan arvo sekä veroluokka. Veroluokka määräytyy lahjanantajan ja lahjansaajan sukulaisuussuhteen mukaan.

Maksat lahjaveroa, jos saamasi lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa menee myös silloin, jos saat samalta lahjanantajalta 3 vuoden aikana useita lahjoja, joiden arvo on yhteensä 5 000 euroa tai enemmän.

Näin arvioit lahjaveron määrän

  1. Selvitä saamasi lahjan käypä arvo eli todennäköinen myyntihinta. Miten selvitän lahjan arvon?

  2. Arvioi veron määrää laskurilla tai laske vero alla olevien taulukoiden mukaan.

Oletko saanut kolmen vuoden aikana muita lahjoja samalta lahjoittajalta? Ota myös ne huomioon, kun lasket veron määrää. Kolmen vuoden aikana saadut lahjat

Lahjaverotaulukot

Laske lahjavero lahjan arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella seuraavien taulukkojen avulla:

Laske lahjavero lahjan koko arvosta. Vaikka alle 5 000 euron lahjat ovat verovapaita, lahjaveroa laskettaessa tätä 4 999 euron verotonta osaa ei vähennetä käyvästä arvosta. Se on jo otettu huomioon lahjaverotaulukossa.

1. veroluokka: lähimmät sukulaiset

1 veroluokka lähimmiät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
5 000–25 000 100  8 %
25 000–55 000 1 700 10 %
55 000–200 000 4 700 12 %
200 000–1 000 000 22 100 15 %
1 000 000– 142 100 17 %

2. veroluokka: muut kuin lähimmät sukulaiset

2 veroluokka muut kuin lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
5 000–25 000 100 19 %
25 000–55 000 3 900 25 %
55 000–200 000  11 400 29 %
200 000–1 000 000 53 450 31 %
1 000 000– 301 450 33 %

  
  
  
 
  
  

Laske lahjavero lahjan koko arvosta. Vaikka ennen vuotta 2017 alle 4 000 euron lahjat olivat verovapaita, lahjaveroa laskettaessa tätä 3 999 euron verotonta osaa ei vähennetä käyvästä arvosta. Se on jo otettu huomioon lahjaverotaulukossa.

1. veroluokka: lähimmät sukulaiset

1. veroluokka, lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta (%)
4 000–17 000 100  8 % 
17 000–50 000 1 140  11 % 
50 000–200 000 4 770  14 % 
200 000–1 000 000 25 770  17 % 
1 000 000– 161 700  20 % 

2. veroluokka: muut kuin lähimmät sukulaiset

2. veroluokka, muut kuin lähimmät sukulaiset
Lahjan arvo (euroa)Vero alarajan kohdalla (euroa)Veroprosentti ylimenevästä osasta 
 4 000–17 000 100  21 % 
 17 000–50 000 2 830  27 % 
 50 000–1 000 000 11 740  33 % 
1 000 000– 325 240  36 % 

Veroluokat lahjaverotuksessa

Lahjaveroon vaikuttaa lahjanantajan ja lahjansaajan sukulaisuussuhde. Sen mukaan määräytyy niin sanottu veroluokka. Veroluokkia on kaksi. 1. veroluokkaan kuuluville vero on pienempi kuin 2. veroluokkaan kuuluville.

  • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
  • avopuoliso, jos hänellä on (tai on ollut) yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai hän on aikaisemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa lahjanantajan kanssa
  • perillinen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.). Adoptiolapset ja -vanhemmat ovat samassa asemassa kuin biologiset sukulaiset.
  • aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perillinen suoraan alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi jne.).

  • muut kuin 1. veroluokkaan kuuluvat sukulaiset
  • suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Milloin vero pitää maksaa?

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet