Alkoholi lahjana

Jos saat alkoholia lahjana EU:n tulli- ja veroalueelta (jäljempänä EU), valmisteverotuksesta ja sen neuvonnasta vastaa Verohallinto.

Jos saat alkoholia lahjana EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta (EU:n ulkopuolelta) tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, sinun on tulliselvitettävä lähetys. Lue lisää Tullin sivuilta (www.tulli.fi).

Yksityishenkilö saa vastaanottaa valmisteverotta omaa käyttöään varten toisen yksityishenkilön toisesta EU-maasta satunnaisesti hänelle lahjaksi lähettämiä alkoholijuomia enintään seuraavat määrät:

  • 1 litra väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) JA
  • 3 litraa aperitiivejä (enintään 22 %) tai kuohuviinejä JA
  • 5 litraa mietoja, hiilihapottomia viinejä JA
  • 15 litraa olutta.

Jos lahjalähetys ylittää mainitut enimmäismäärät, vastaanottaja on velvollinen maksamaan määrärajat ylittävistä määristä valmisteveron. Lahjan vastaanottajan pitää tehdä veroilmoitus sähköisesti Verohallinnolle neljän arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. 

Jos lähettäjä lähettää tuotteet yhtenä kokonaisuutena toisesta EU-maasta itselleen Suomeen ja lajittelee tuotteet lahjansaajittain vasta Suomessa, kysymyksessä ei ole valmisteveroton lahjalähetys vastaanottajalle vaan valmisteverollinen tuonti.

Lahjalähetykset on lähetettävä siten, että lähettäjä ja lahjansaaja sekä tiedot tuotteiden määristä ovat pakkauksista ja kuljetusasiakirjoista selvästi todennettavissa.

Alkoholilaissa on määrätty ikärajat alkoholijuomien hallussapidolle ja kuljetukselle. Henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta, saa pitää hallussaan ja kuljettaa mietoja alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttänyt muitakin alkoholijuomia.

Alkoholijuomapulverin lähettäminen Suomeen on kielletty.

Lisätietoa

Lahjalähetyksen tarkempi määritelmä (www.tulli.fi)

Avainsanat: