Korot ja veronlisäys – kun maksu myöhästyy

Ohje on päivitettävänä ja se julkaistaan pian. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa. Voit laskea viivästyskoron, viivekoron tai veronlisäyksen korkolaskurin ohjeiden mukaan

Tähän ohjeeseen on koottu eri verolajien korkojen ja veronlisäyksen laskeminen silloin, kun veroja maksetaan myöhässä. Eri veroilla on erilaiset viivästysseuraamukset.

Kiinteistövero ja henkilöasiakkaan tuloverot: viivekorko

Viivekorkoa täytyy maksaa myöhässä maksetuista

  • kiinteistöveroista (kaikki asiakkaat)
  • henkilöasiakkaan tuloveroista eli ennakkoveroista ja jäännösveroista (henkilöasiakkaat, liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sekä maatalousyrittäjät ja metsänomistajat).

Viivekoron määrän voit laskea itse esimerkiksi viivekorko- ja veronlisäyslaskurilla.

Viivekoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 korkoprosentti on 7 %. Viivekoron vähimmäismäärä on 3 euroa. Korko lasketaan erikseen jokaiselle maksamattomalle määrälle. Viivekorkoa lasketaan myös mahdolliselle veronkorotukselle, jonka voit joutua maksamaan, jos esimerkiksi annat ilmoituksen myöhässä.

Viivekorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Kun korkoaikaa lasketaan, kuukaudessa on 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

Jos maksat myöhässä, lisää koron tai veronlisäyksen osuus maksettavan veron määrään ja maksa koko summa kerralla samoilla maksutiedoilla. Maksu käytetään aina ensin viivekorolle ja vasta sen jälkeen verolle. Jos saat myöhästyneestä verosta maksukehotuksen, viivekorko on laskettu maksukehotukseen valmiiksi uuteen eräpäivään saakka.

Oma-aloitteiset verot, yhteisöjen tuloverot sekä perintö- ja lahjavero: viivästyskorko

Viivästyskorkoa täytyy maksaa myöhässä maksetuista

  • oma-aloitteisista veroista, kuten arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista (kaikki asiakkaat)
  • yhteisöjen tuloveroista; eli ennakkoveroista, lisäennakoista ja jäännösveroista (osakeyhtiöt ja muut yhteisöt, ml. ulkomaiset kuolinpesät)
  • perintö- ja lahjaveroista (kaikki asiakkaat)

Aiemmin yhteisöt maksoivat tuloverotuksessa veronlisäystä ja viivekorkoa, mutta viivästyskorko on korvannut ne. Lue lisää: Tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin.

Viivästyskoron määrän voit laskea itse esimerkiksi OmaVerossa. Laske perintö- ja lahjaveron viivästyskorko kuitenkin toistaiseksi viivekorko- ja veronlisäyslaskurilla.

Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Laske ja maksa viivästyskorko sentin tarkkuudella, sillä korolla ei ole vähimmäismäärää.

Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 viivästyskorko on 7 %. Korkopäiviksi lasketaan kuukauden ja vuoden todelliset päivät. Esimerkiksi syyskuussa on 30 korkopäivää ja lokakuussa 31. Vuodessa on 365 korkopäivää, paitsi karkausvuonna niitä on 366. Vuonna 2018 korkopäiviä on 365.

Lisää viivästyskorko maksettavan veron määrään ja maksa summa kerralla samoilla maksutiedoilla. Maksu käytetään aina ensin viivästyskorolle ja vasta sen jälkeen verolle.

Viivästyskorkoa pitää maksaa myös oikaisusta ja seuraamusmaksuista

Lisäksi viivästyskorkoa on maksettava niissä verotuksen oikaisua koskevissa tilanteissa, joissa asiakas on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ilmoitus. Näissä tilanteissa Verohallinto laskee viivästyskoron ja määrää sen maksettavaksi verotuksen oikaisupäätöksessä. Viivästyskorko lasketaan tällöin jäännösveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä siihen veron eräpäivään asti, joka määrätään verotuksen muutoksen takia.

Jos verotuspäätöksessä verolle tai veroilmoituksen laiminlyönnille on määrätty myöhästymismaksu, veronkorotus, laiminlyöntimaksu tai muu seuraamusmaksu, seuraamukselle kertyy viivästyskorkoa.

Viivästyskorkoa lasketaan verotuspäätöksellä määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä siihen päivään saakka, jolloin seuraamus on kokonaan maksettu.

Varainsiirtovero: veronlisäys

Veronlisäystä täytyy maksaa muun muassa myöhässä olevasta varainsiirtoverosta. Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Veronlisäys lasketaan koron tapaan. Korkoprosentti on viitekorko, johon on lisätty 7 prosenttiyksikköä. Veronlisäys on kuitenkin vähintään 3 euroa. Voit laskea veronlisäyksen määrän itse esimerkiksi viivekorko- ja veronlisäyslaskurilla.

Lisää veronlisäyksen osuus maksettavan veron määrään ja maksa summa kerralla samoilla maksutiedoilla.

Jos Verohallinto määrää varainsiirtoveroa maksettavaksi, päätöksessä on laskelma varainsiirtoveron, veronlisäyksen ja mahdollisen veronkorotuksen määrästä. Tässä tapauksessa Verohallinto on laskenut veronlisäyksen päätöksen eräpäivään saakka. Maksa veronlisäys ja vero kerralla samoilla maksutiedoilla.

Jäännösvero – henkilöasiakkaat sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajat: jäännösveron korko

Jos ennakonpidätykset sekä maksamasi ennakot ja ennakon täydennysmaksut eivät riitä kattamaan verovuoden 2017 veroja, sinun täytyy maksaa puuttuva osa jäännösverona. Voit kuitenkin täydentää ennakkoperintää maksamalla ennakon täydennysmaksua. Näin voit pienentää jäännösveron ja jäännösveron koron määrää.

Verovuoden 2017 ennakkoperintää pystyi täydentämään korottomasti tammikuun 2018 ajan. 1.2.2018 alkaen puuttuvalle summalle lasketaan jäännösveron korkoa jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään, eli 3.12.2018 saakka.

Jäännösveron korkoprosentit vahvistetaan vuosittain. Korkoprosenttiin vaikuttaa jäännösveron määrä.

Verovuonna 2017

  • alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %
  • 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2 %.

Jäännösveron korosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Käytännössä joudut maksamaan jäännösveron korkoa verovuodelta 2017, jos jäännösveron määrä ylittää noin 4 788 euroa. Jäännösveron koron määrä näkyy verotuspäätöksessä. Maksa jäännösveron korko samalla kun maksat jäännösveron.

Voit maksaa ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2017 vielä 1.10.2018 asti. Jos maksat verovuoden 2017 jäännösveron viimeistään 1.10.2018 niiden tilisiirtolomakkeiden mukaisesti, jotka sait esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä, maksu huomioidaan ennakon täydennysmaksuksi. Kun olet maksanut ennakon täydennysmaksun, saat uuden verotuspäätöksen ja uudet tilisiirtolomakkeet.

Verovuodesta 2018 alkaen ennakon täydennysmaksun tilalle tulee lisäennakko ja muutos vaikuttaa myös viivästysseuraamuksiin. Toimintatapa on samanlainen kuin osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä.

Lisäennakko ja jäännösvero – yhteisöasiakkaat: huojennettu viivästyskorko

Jos osakeyhtiön tai muun yhteisön verovuoden aikana maksamat ennakot eivät riitä kattamaan tarvittavia verovuoden veroja, puuttuva osa tulee maksettavaksi jäännösverona. Yhteisöasiakas voi täydentää ennakkoperintäänsä hakemalla ja maksamalla lisäennakkoa. Näin voi pienentää jäännösveron ja sille laskettavan koron määrää.

Osakeyhtiö tai muu yhteisö voi täydentää korottomasti ennakkoperintäänsä 1 kuukauden ajan verovuoden päättymisestä. Sen jälkeen, eli verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta, lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa lisäennakon eräpäivään saakka.

Myös osakeyhtiön tai muun yhteisön jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta jäännösveron eräpäivään saakka. Ainoastaan verovuoden verotuksen päättyessä määrättävän jäännösveron huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä.

Huojennetun viivästyskoron korkoprosentti on korkolain mukainen viitekorko, johon on lisätty 2 prosenttiyksikköä. Korko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Vuonna 2018 huojennettu viivästyskorko on 2 %. Näet huojennetun viivästyskoron määrän OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Lisää huojennettu viivästyskorko lisäennakon tai jäännösveron määrään ja maksa koko summa kerralla.

Huomaathan, että jos maksat jäännösveron tai lisäennakon myöhässä, joudut maksamaan myös viivästyskorkoa.

Lisätietoa: Yhteisöjen ennakkoveron maksaminen