Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita

Jos olet maksanut verosi ja antanut ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ajallaan, voit tilata Verohallinnolta todistuksen verojen maksamisesta.

Voit tilata verovelkatodistuksen, jos sinulla on

  • erääntyneitä veroja maksamatta (verovelkaa)
  • arvonlisäveroa, ennakonpidätystä tai työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevia veroilmoituksia antamatta tai maksuja tilittämättä
  • verovastuuseen perustuvaa verovelkaa
  • vahingonkorvausvelkaa
  • verovelkaa yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä
  • Verohallinnon kanssa tehty voimassa oleva maksujärjestely.

Milloin verovelkatodistusta ei tarvita?

Yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän ei tarvitse tilata verovelkatodistusta, jos verovelkarekisterissä (www.ytj.fi) ei ole merkintää veroveloista tai ilmoitusten laiminlyönneistä, eikä tilaaja pyydä toimittamaan verovelkatodistusta.   

Tarkista yrityksen tilanne aina ensin verovelkarekisteristä. Henkilöasiakkaiden tietoja ei ole verovelkarekisterissä.  

Mistä todistuksia voi tilata?

Todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen voi tilata

Voit valita tilausta tehdessäsi, haluatko todistuksen ainoastaan kerran vai toistuvasti kuukauden tai kolmen kuukauden välein. Tekemäsi tilaus on voimassa vuoden ajan ensimmäisen tilauksen toimittamisesta.

OmaVerossa tilatun todistuksen voi tulostaa heti itse

OmaVerossa tilattu todistus toimitetaan palveluun heti tilauksen jälkeen ja sen voi tulostaa sieltä itse. Puhelimitse tilattu todistus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan postiosoitteeseen 3−4 työpäivän kuluessa. Verohallinto ei lähetä todistusta sähköpostilla. Englanninkielisen todistuksen saa vain puhelimitse tai Verohallinnon palvelupisteestä

Todistuksesta näkyy ainoastaan voimassa oleva tilanne

Todistukset osoittavat tilanteen, joka on voimassa todistuksen antohetkellä. Todistusta ei voida antaa takautuvasti.

Verohallinto voi antaa todistuksen vain verovelvolliselle tai muulle todistukseen oikeutetulle, kuten verovelvollisen valtuuttamalle henkilölle tai laissa todistukseen saantiin oikeutetuille viranomaisille. Todistuksessa on varmennusnumero, jonka avulla todistuksen aitous varmistetaan.

Työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisterimerkintöjen voimassaolon voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta.