Maksunlykkäys valmisteverotuksessa

Verohallinto voi erityisistä syistä myöntää valmisteveron maksamiseen lykkäystä. Maksunlykkäystä haetaan kirjallisella hakemuksella. Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Mikäli maksunlykkäys myönnetään, kannetaan lykkäysajalta maksunlykkäyskorkoa, joka on yleensä saman suuruinen kuin erääntyneen veron viivekorko.

Maksunlykkäystä haetaan Verohallinnolta puhelimitse numerosta 029 497 156 tai lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 45
Perintä
00052 VERO

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  1. Hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot
  2. Ehdotus maksusuunnitelmaksi perusteluineen
  3. Mille verotuspäätökselle lykkäystä haetaan
  4. Allekirjoitus
  5. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja

Lisätietoa:

Maksuvaikeudet yritysasiakkaalla