Käyttöönottoilmoitus ajoneuvon kilpailukäytössä

Ajoneuvon kilpailukäyttö Suomessa edellyttää Verohallinnon vahvistamaa käyttöönottoilmoitusta.

Eta-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon kilpailukäyttö

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi saada Verohallinnolta ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaisen käyttöluvan enintään 30 päiväksi kilpailukäyttöä varten, kun Eta-valtiossa rekisteröity ajoneuvo tuodaan väliaikaisesti maahan yksinomaan kilpailukäyttöön ja viedään tämän jälkeen maasta.

​​​Ajoneuvon käyttö ei edellytä siirtolupaa

Liikennevakuutus

Ajoneuvon käyttö liikenteessä edellyttää voimassaolevaa liikennevakuutusta. Ajoneuvon kuljettajaa suositellaan varmistamaan ajoneuvon liikennevakuutuksen vakuutusturvan kattavuus.

Suomalaisen liikennevakuutuksen vakuutusturva on esimerkiksi ajoneuvon kuljettajan osalta kattavampi kuin useimmissa muissa valtioissa. Toisesta valtiosta otettua liikennevakuutusta voidaan tarvittaessa täydentää vapaaehtoisesti otettavalla vakuutuksella, joka antaa lisäturvaa esimerkiksi ajoneuvon kuljettajalle.

Muualla kuin Eta-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon kilpailukäyttö

Ulkomailla rekisteröity ajoneuvo tuodaan väliaikaisesti maahan yksinomaan kilpailukäyttöön enintään 30 päivän ajaksi ja viedään tämän jälkeen maasta.

Jos ajoneuvoa käyttää Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, ajoneuvon käyttö edellyttää lisäksi siirtolupaa. Siirtovakuutuksesta saat lisätietoja Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta (LVK).

Rekisteröimättömän ajoneuvon kilpailukäyttö

Ajoneuvon käyttö liikenteessä edellyttää lisäksi aina siirtolupaa sekä voimassaolevaa liikennevakuutusta. Ajoneuvon kuljettajaa suositellaan varmistamaan ajoneuvon liikennevakuutuksen vakuutusturvan kattavuus. Jos ajoneuvo siirretään kuljetusvälineellä, siitä ei tehdä käyttöönottoilmoitusta. Siirtovakuutuksesta saat lisätietoja Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta (LVK).

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö ei tarvitse ulkomailla rekisteröidylle ajoneuvolle käyttöönottoilmoitusta tai siirtolupaa.