Ajoneuvon käyttö verottomasti enintään 14 päivää

Anna ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä ennen kuin ryhdyt käyttämään ajoneuvoa Suomessa. Lue lisää verottomasta käytöstä.

Tee verottoman käytön ilmoitus OmaVerossa

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Saat ilmoituksen vahvistamisesta heti kirjeen OmaVeroon. Näin löydät vahvistuskirjeen:

  1. Avaa etusivulta välilehti Tehtävät.
  2. Valitse linkki Katso päätökset ja kirjeet.
  3. Valitse postilaatikosta työsuhdeajoneuvoa koskeva pdf-ilmoitus.

Tulosta ilmoitus eli vahvistuskirje, pidä se mukana ajoneuvossa ja esitä se pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Vahvistuskirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella Ilmoitus ETA-ajoneuvon 14 päivän verottomasta käytöstä (1230).

  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen.

Verottoman käytön edellytykset

Jos asut vakituisesti Suomessa, voit käyttää toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa verotta kerran kalenterivuodessa. Verottoman käytön edellytyksenä on, että sinä tuot tai perheenjäsenesi tuo ajoneuvon Suomeen yksityiskäyttöön. Saat perheesi kanssa käyttää ajoneuvoa verotta enintään 14 päivän yhtäjaksoisen ajan.

Henkilön perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja naimattomat lapset. Aviopuolisoon rinnastetaan avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta