Autoveron maksunlykkäys

Tämä ohjeistus maksunlykkäyksestä autoverolle on voimassa 31.1.2021 asti.

Helmikuusta alkaen maksunlykkäystä ei enää voi hakea. Mikäli sinulla on 1.2.2021 alkaen maksuvaikeuksia autoveron maksamisessa, voit hakea maksujärjestelyä.

Jos verovelvollisen maksukyky on tilapäisesti heikentynyt, hänelle voidaan myöntää lykkäystä veron maksamiseen. Lykkäystä voidaan myöntää, kun siihen on erityisiä syitä.  

Ajoneuvon käyttöoikeus päättyy kuitenkin viimeistään autoveron eräpäivänä. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä eräpäivän jälkeen siinäkään tapauksessa, että veronmaksuun on myönnetty lykkäystä. Kun vero ja mahdolliset viivästysseuraamukset on maksettu, Verohallinto antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin.

Lykkäysajalta kannetaan maksunlykkäyskorkoa, joka on yleensä samansuuruinen kuin erääntyneen veron viivekorko.

Ainoastaan erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan myöntää korottomana.

Hakuohjeet

Maksunlykkäystä voi hakea puhelimitse numerosta 029 497 156 tai lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen

Verohallinto, Perintä,
PL 45, 00052 VERO.

  1. Ilmoita hakemuksessa nimesi ja postiosoitteesi sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
  2. Ilmoita, mihin autoverotuspäätökseen lykkäystä haetaan. Liitä kopio päätöksestä hakemukseen.
  3. Kirjoita ehdotuksesi maksusuunnitelmaksi sekä perustelut maksunlykkäyksen hakemiselle.
  4. Allekirjoita hakemus.
  5. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, liitä mukaan valtakirja.