Ennakkoratkaisun hakeminen autoverotuksessa

Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun siitä, kuinka autoverolakia sovelletaan hakijan ajoneuvon verotukseen. Ennakkoratkaisu annetaan konkreettisiin tilanteisiin hakijan esittämien tosiseikkojen nojalla. Ennakkoratkaisua ei anneta yleisellä tasolla esitettyihin, tiedustelun luonteisiin kysymyksiin. Se annetaan vain autoverolain soveltamisesta hakijan ajoneuvon verotukseen. Ennakkoratkaisua ei anneta ajoneuvon verotusarvosta eikä arviolaskelmia veron määrästä tehdä.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi ja lainvoimaista ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkoratkaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu, kuitenkin enintään sen antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Ennakkoratkaisusta peritään yksityishenkilöiltä 165 euron maksu ja kaupalliseen toimintaan pyydetystä ennakkoratkaisusta 550 euron maksu.

Ennakkoratkaisuhakemusta käsiteltäessä hakijan ei pääsääntöisesti tarvitse esittää asiakirjanäyttöä hakemuksessa esitettyjen seikkojen tueksi. Ajoneuvon verotuspäätös tai muu päätös tehdään erikseen Verohallinnossa ja verotuskäsittelyn yhteydessä Verohallinnon autoverotus pyytää hakijalta tarpeellisen asiakirjanäytön ennakkoratkaisussa kuvattujen olosuhteiden olemassaolosta. Mikäli hakijan todelliset olosuhteet poikkeavat ennakkoratkaisupäätöksen asia-kohdassa kuvatuista olosuhteista, ennakkoratkaisua ei oteta verotusta toimitettaessa huomioon.

Jos ajoneuvosta on annettu veroilmoitus ja verotus on vireillä Verohallinnossa, ennakkoratkaisua ei anneta. Ennakkoratkaisu voidaan kuitenkin antaa sen jälkeen, kun veroilmoitus on peruutettu autoverolain 43 §:ssä säädetyllä tavalla.

Hakuohjeet

Hae ennakkoratkaisua osoitteesta

Verohallinto
PL 40, 00052 Vero

  1. Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus.
  2. Yksilöi hakemuksessa kysymys, johon haet ennakkokannanottoa.
  3. Esitä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.
  4. Liitä hakemukseen henkilö- ja yhteystietosi (nimi ja postiosoite). Voit liittää yhteystietoihisi myös puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Postiosoitteen tulee pääsääntöisesti olla Suomessa, sillä Verohallinto lähettää päätöksen postiennakolla. Päätös voidaan toimittaa myös ulkomaille, mutta tällöin päätöksestä perittävä maksu on suoritettava etukäteen Verohallinnon tilille.
  5. Muista allekirjoittaa hakemus.
  6. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, hakemuksen mukaan on liitettävä valtakirja.