Autoveronhuojennus

Autoveron huojennuksella tarkoitetaan sitä, että hakija vapautetaan autoveron maksamisesta kokonaan tai osaksi tietyin edellytyksin. Huojennuspäätöksellä voidaan alentaa myös viivekorkoa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa, sikäli kun nämä ovat Verohallinnon kantamia. Huojennusta voidaan hakea sekä ennen veron kantamista että sen kantamisen jälkeen. Veronhuojennus voidaan myöntää, mikäli siihen on erityisiä syitä.

Huojennuksen hakeminen ei keskeytä erääntyneen veron perintää. Perintä keskeytyy ainoastaan, mikäli huojennusta myönnetään ja vain siltä osin, mitä huojennus koskee. Huojennushakemukseen annetaan kirjallinen päätös. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos samaa asiaa koskeva valitus tai oikaisuvaatimus on vireillä, huojennusta ei myönnetä, vaan huojennushakemus hylätään. Hakija voi hakea huojennusta uudelleen sen jälkeen, kun valitus tai oikaisuvaatimus on ratkaistu.

Hakuohjeet

Huojennusta haetaan Verohallinnolta osoitteesta

Verohallinto/ Autoverotus
PL 40, 00052 Vero

  1. Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus.
  2. Yksilöi hakemuksessa, millä perusteella ja mistä ajoneuvosta huojennusta haetaan.
  3. Yksilöi ajoneuvo tarkasti ja mieluiten liitä jäljennös ajoneuvon rekisteröintiasiakirjoista.
  4. Liitä hakemukseen nimesi ja postiosoitteesi sekä puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.
  5. Allekirjoita hakemus.
  6. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, hakemuksen mukaan on liitettävä valtakirja.