Pakettiauto - CO2-verotaulukot

Pakettiauton veroprosentti määräytyy täyden veron tai alennetun veron mukaan. Jos pakettiauto täyttää käyttöönottonsa ajankohtana voimassa olleet alennetun veron tai verovapauden edellytykset ja verovelvollinen esittää tästä luotettavan selvityksen, määritetään veroprosentti alennetun veron tai verovapaan pakettiauton veron osuuden mukaan. Jos pakettiauto on otettu käyttöön 1.4.2009 tai myöhemmin, edellytetään lisäksi, että pakettiauto myös rekisteröidään alennetun veron pakettiautoksi. Muussa tapauksessa veroprosentti määräytyy täyden veron mukaan.

Käyttöönotto 1.1.2016 tai myöhemmin

Täysi vero

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa verotaulukosta 1 (1481/2015) ajoneuvon käyttöönottoajankohdan perusteella määräytyvää veroprosenttia.  

Alennettu vero

Ajoneuvon käyttöönottoajankohdan ja hiilidioksidipäästön perusteella verotaulukon 1 (1481/2015) mukaan määräytyvästä veroprosentista vähennetään kokonaismassan mukaan määräytyvä verotaulukon 2 (1316/2011) mukainen määrä, jos alennukselle lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Veroprosentti on vähintään ajoneuvon käyttöönottoajankohdan mukainen liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus.

Käyttöönotto 1.4.2012–31.12.2015

Täysi vero

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa verotaulukon 1 (1316/2011) perusteella määräytyvää veroprosenttia.

Alennettu vero

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella verotaulukon 1 (1316/2015) määräytyvästä veroprosentista tehdään kokonaismassan mukaan määräytyvä verotaulukon 2 (1316/2011) mukainen vähennys, jos alennukselle lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Veroprosentti on vähintään 5 %.

Käyttöönotto 1.4.2009–31.3.2012

Täysi vero

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa veroprosenttina alinta ajoneuvon hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvää veroprosenttia, jolla samanlaista uutena tai käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa on verotettu.

Alennettu vero

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella verotaulukon 1 määräytyvästä veroprosentista tehdään kokonaismassan mukaan määräytyvä verotaulukon 2 mukainen vähennys, jos alennukselle lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Verohallinto soveltaa alinta kokonaisveroprosenttia, jolla uutena tai käytettynä maahan tuotua samanlaista ajoneuvoa on verotettu.

Käyttöönotto 1.1.2003–31.3.2009

Ajoneuvon verotusarvo on yleensä perustunut maahantuojan maksamaan hankintahintaan, johon on lisätty mahdollisen tullin määrä. Vaihtoehtoisesti verotusarvo on perustunut Suomessa valmistetun ajoneuvon myyntihintaan, jolla valmistajatehdas on myynyt auton edelleen. Hankinta-arvoon perustuvassa verotuksessa veron osuus uuden ajoneuvon vähittäismyyntiarvosta ei käy ilmi autoverolaista.

Täysi vero

Verohallinto soveltaa veroprosenttina käytetylle muun kuin alennetun verokannan (= täyden veron) pakettiautolle lain 1450/2006 mukaista veron osuutta 25 %, jota on lakia säädettäessä pidetty syrjimättömänä autoveron osuutena.

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukko 1 laeissa 5/2009 ja 1316/2011), Verohallinto soveltaa veroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Alennettu vero

Verohallinto soveltaa veroprosenttina käytetylle alennetun veron pakettiautolle 31.3.2009 asti sovellettua autoverolain mukaista veron osuutta 16 %, jota on lakia säädettäessä pidetty syrjimättömänä autoveron osuutena.

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukot 1 ja 2 laeissa 5/2009 ja 1316/2011), Verohallinto soveltaa vertailuveroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Käyttöönotto 3.5.1993–31.12.2002

Ajoneuvon verotusarvo on yleensä perustunut maahantuojan maksamaan hankintahintaan, johon on lisätty mahdollisen tullin määrä. Vaihtoehtoisesti verotusarvo on perustunut Suomessa valmistetun ajoneuvon myyntihintaan, jolla valmistajatehdas on myynyt auton edelleen. Hankinta-arvoon perustuvassa verotuksessa veron osuus uuden ajoneuvon vähittäismyyntiarvosta ei käy ilmi autoverolaista.

Ennen 1.1.2003 käyttöön otettujen käytettyjen ajoneuvojen verotuksessa on määritetty sovellettavia mallisarjakohtaisia vertailuveroprosentteja.Verohallinto pitää veroprosentin määrittämisessä samanlaisena ajoneuvona sellaista autoa, joka vastaa verotettavaa ajoneuvoa merkin, mallin ja käyttöönottoajankohdan osalta. Taulukon tiedot perustuvat autoverolain (266/2003) nojalla vahvistettuihin, verotuksessa käytettyihin veron osuuksiin. Mallisarjan vertailuveroprosentiksi on määritetty kyseisen käyttöönottoajankohdan mukainen alin Verohallinnon vahvistama veron osuus.

Verohallinto julkaisee ennen 1.1.2003 käyttöönotettujen autojen verotusta varten määritetyt vertailuveroprosentit taulukkona.

Täysi vero

Niiden ennen 1.1.2003 valmistettujen käytettyjen pakettiautojen osalta, joille Verohallinto ei julkaise veroprosenttia taulukossa, veroprosenttina voidaan pitää 25 prosenttia verotusarvosta.

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukko 1 laeissa 5/2009 ja 1316/2011), Verohallinto soveltaa vertailuveroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Alennettu vero

Niiden ennen 1.1.2003 valmistettujen käytettyjen pakettiautojen osalta, joille Verohallinto ei julkaise veroprosenttia taulukossa, veroprosenttina voidaan pitää 16 % .

Verohallinto on määrittänyt mallikohtaiset veroprosentit alennetun veron pakettiautoille

  • Nissan Pick Up (23 § pakettiauto) 1.1.1993–31.12.2002
  • Nissan Vanette Cargo (23 § pakettiauto) 1.5.1995–31.12.2001
  • Toyota Hiace (23 § pakettiauto) 1.1.–31.12.1994.

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukko 1 laeissa 5/2009 ja 1316/2011), Verohallinto soveltaa veroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Käyttöönotto 1.1.1958–2.5.1993

Ajoneuvon verotusarvo on yleensä perustunut maahantuojan maksamaan hankintahintaan, johon on lisätty mahdollisen tullin määrä. Vaihtoehtoisesti verotusarvo on perustunut Suomessa valmistetun ajoneuvon myyntihintaan, jolla valmistajatehdas on myynyt auton edelleen. Hankinta-arvoon perustuvassa verotuksessa veron osuus uuden ajoneuvon vähittäismyyntiarvosta ei käy ilmi autoverolaista.

Täysi vero

Veroprosenttina voidaan pitää 25 prosenttia verotusarvosta.

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukko 1 laeissa 5/2009 ja 1316/2011), Verohallinto soveltaa veroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Alennettu vero

Ennen 3.5.1993 pakettiautot oli tietyin edellytyksin säädetty autoverosta vapaiksi. Jos ennen 3.5.1993 käyttöönotettu pakettiauto täyttää käyttöönotto-ajankohtansa mukaiset verovapauden edellytykset, on veroprosentti 0.

Käyttöönotto ennen 1.1.1958

Autoveroa on kannettu vasta vuodesta 1958 lähtien. Koska veroa ei ole kannettu lainkaan, veroprosentti on 0.