Henkilöauto - CO2-verotaulukot

Näin löydät oikean veroprosentin: valitse käyttöönottoajankohta, joka vastaa autosi ensimmäistä käyttöönottopäivää. Etsi verotaulukosta autosi CO2-lukemaa vastaava veroprosentti. Jos verotaulukoita on useampi, vertaile taulukoiden veroprosentteja ja valitse alin veroprosentti.  Vanhemmilla autoilla voidaan soveltaa CO2-taulukoiden lisäksi mallikohtaista taulukkoa.

Käyttöönotto 1.1.2016 tai myöhemmin

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa verotaulukosta 1 (1481/2015) ajoneuvon käyttöönottoajankohdan perusteella määräytyvää veroprosenttia.

Käyttöönotto 1.4.2012–31.12.2015

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa veroprosenttina alinta ajoneuvon hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvää veroprosenttia, jolla samanlaista uutena tai käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa on verotettu.

Käyttöönotto 1.4.2009–31.3.2012

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa veroprosenttina alinta ajoneuvon hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvää veroprosenttia, jolla samanlaista uutena tai käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa on verotettu.

Käyttöönotto 1.1.2008–31.3.2009

Veroprosentti määritetään ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Verohallinto soveltaa veroprosenttina alinta ajoneuvon hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvää veroprosenttia, jolla samanlaista uutena tai käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa on verotettu.

Käyttöönotto 1.1.2003–31.12.2007

Autoverolain (1482/1994) 6 §:n (266/2003) 1 momentin 1 kohdan mukaan uutena tai vuoden 2002 jälkeen valmistetun käytettynä verotettavan henkilöauton vero on 28 prosenttia auton verotusarvosta vähennettynä 650 eurolla, jos ajoneuvo on muulla käyttövoimalla kuin dieselöljyllä käytettävä, tai 28 prosenttia vähennettynä 450 eurolla, jos ajoneuvon käyttövoimana on dieselöljy.

Autoveron osuus samanlaisen Suomen markkinoilla jo olevan rekisteröidyn käytetyn ajoneuvon arvosta määräytyy sen mukaan, mikä on ollut tällaisen ajoneuvon markkina-arvo uutena. Mitä pienempi ajoneuvon markkina-arvo on ollut, sitä pienempi on vertailuveroprosentti.

Verotusta varten on selvitetty Suomessa vuosina 2003–2007 myytäväksi tarjottujen uusien henkilöautojen hintatietoja ja niiden perusteella on määritetty verotuksessa käytettäviä veroprosentteja. Verohallinto pitää veroprosentin määrittämisessä samanlaisena henkilöautona sellaista autoa, joka vastaa verotettavaa ajoneuvoa merkin, mallin, tehon, korimallin ja käyttövoiman osalta, kun verotettavan henkilöauton ensimmäinen käyttöönottopäivä on 1.1.2003–31.12.2007.

Verohallinto julkaisee 1.1.2003–31.12.2007 käyttöönotettujen henkilöautojen verotusta varten määritetyt vertailuveroprosentit taulukkona.

Vertailuveroprosentti henkilöautolle, jonka käyttövoima on diesel, on määritetty taulukkoon seuraavasti:

prosentti=Vertailuveroprosentti= uuden ajoneuvon veron määrä/uuden ajoneuvon markkina-arvo
= [(ovh x 0,96 -300 euroa) x 0,28 -450 euroa]/ (ovh x 0,96 -300 euroa)

Vertailuveroprosentti henkilöautolle, jonka käyttövoima on muu kuin diesel, on määritetty taulukkoon seuraavasti:

[(ovh x 0,96 -300 euroa) x 0,28 -650 euroa]/ (ovh x 0,96 -300 euroa)

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukko 1 laeissa 1292/2007, 5/2009, 1316/2011), Verohallinto soveltaa veroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Käyttöönotto 1.1.1958–31.12.2002

Ajoneuvon verotusarvo on yleensä perustunut maahantuojan maksamaan hankintahintaan, johon on lisätty mahdollisen tullin määrä. Vaihtoehtoisesti verotusarvo on perustunut Suomessa valmistetun ajoneuvon myyntihintaan, jolla valmistajatehdas on myynyt auton edelleen. Hankinta-arvoon perustuvassa verotuksessa veron osuus uuden ajoneuvon vähittäismyyntiarvosta ei käy ilmi autoverolaista.

Ennen 1.1.2003 käyttöön otettujen käytettyjen ajoneuvojen verotuksessa on määritetty sovellettavia mallisarjakohtaisia vertailuveroprosentteja. Verohallinto pitää veroprosentin määrittämisessä samanlaisena ajoneuvona sellaista autoa, joka vastaa verotettavaa ajoneuvoa merkin, mallin ja käyttöönottoajankohdan osalta. Taulukon tiedot perustuvat autoverolain (266/2003) nojalla vahvistettuihin, verotuksessa käytettyihin veron osuuksiin. Mallisarjan vertailuveroprosentiksi on määritetty kyseisen käyttöönottoajankohdan mukainen alin Verohallinnon vahvistama veron osuus.

Verohallinto julkaisee ennen 1.1.2003 käyttöönotettujen henkilöautojen verotusta varten määritetyt vertailuveroprosentit taulukkona.

Niiden ennen 1.1.2003 valmistettujen käytettyjen henkilöautojen osalta, joille Verohallinto ei julkaise vertailuprosenttia taulukossa, veroprosenttina voidaan pitää 29 prosenttia auton verotusarvosta, jos ajoneuvo on muulla käyttövoimalla kuin dieselöljyllä käytettävä, tai 30 prosenttia, jos ajoneuvon käyttövoimaa on dieselöljy.

Jos samanlaista käytettynä maahan tuotua ajoneuvoa olisi voitu verottaa pienemmällä veroprosentilla (verotaulukko 1 laeissa 1292/2007, 5/2009, 1316/2011), Verohallinto soveltaa veroprosenttina kyseistä pienempää veroprosenttia.

Käyttöönotto ennen 1.1.1958

Autoveroa on kannettu vasta vuodesta 1958 lähtien. Koska veroa ei ole kannettu lainkaan, veron osuus on 0 %.