Autoveroilmoituspalvelu

Autoveroilmoituspalvelu on autoverotuksen asiakkaille tarkoitettu palvelu, jolla voit lähettää autoveroilmoituksen tai hakemuksen autoveron vientipalautuksesta sähköisesti Verohallinnolle.

 • Voit antaa autoveroilmoituksen uudesta tai käytetystä verollisesta ajoneuvosta, joka on tarkoitus rekisteröidä Suomeen.
 • Voit antaa autoveroilmoituksen myös veronalennus- tai vapautusperusteisesta ajoneuvosta.
 • Voit jättää hakemuksen autoveron vientipalautuksesta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi vietävästä ajoneuvosta.
 • Voit tehdä esittelyajoneuvon käyttöönottoilmoituksen ennen esittelykäytön aloittamista.
 • Palvelussa et voi hoitaa hakemus- tai huojennusasioita tai vaatia oikaisua autoverotuspäätökseen.

Autoveroilmoitus on annettava Verohallinnolle viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksesta.

 • Autoveroilmoitus käsitellään ja vahvistetaan päätökseksi mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset on toimitettu.
 • Saat autoverotuspäätöksen palveluun sen valmistuttua.
 • Autovero kannattaa maksaa palvelun kautta, jolloin rekisteröintilupa lähtee välittömästi Trafille ilman 1-3 päivän maksumerkintäviivettä.

Ennen sähköisen autoveroilmoituksen tekemistä tutustu tämän sivun ohjeisiin.

Siirry palveluun

Häiriö autoveron maksussa IE-selaimella

Internet Explorer selaimen versiota 11 ei voi tällä hetkellä käyttää autoveron maksuun autoverotuksen sähköisen palvelun kautta. Käytäthän toista selainta.

Voit maksaa auto- ja valmisteverot sekä valmisteverojen yksittäisvakuuksia myös joihinkin Danske Bankin toimipaikkoihin ilman palvelumaksuja. Sinulla on oltava mukana Verohallinnon tilisiirtolomake tai sitä vastaavat maksajaa, maksun saajaa ja maksua koskevat yksilöintitiedot. Verohallinnon ja Trafin käteismaksuja vastaanottavat Danske Bankin toimipaikat (Danske Bank). Ahvenanmaalla verojen käteismaksuja ottaa vastaan Ahvenanmaan valtionvirasto.

Tunnistautuminen

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista, koska ilmoituksessa käsitellään luottamuksellisia tietoja.

Tunnistautunut ilmoittaja on lähtökohtaisesti verovelvollinen. Verovelvollinen on se, joka merkitään Suomessa ajoneuvorekisteriin ajoneuvon ensimmäiseksi omistajaksi.

Miten tunnistaudun autoveroilmoituspalvelussa?

 • Henkilöasiakas tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen avulla.
 • Yritys tunnistautuu Verohallinnosta hankittavalla maksuttomalla Katso-tunnisteella.
 • Asiamies voi tunnistautua palveluun, jos hän antaa veroilmoituksen verovelvollisen puolesta. Verohallinto voi pyytää valtakirjan jälkikäteen.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi tunnistautua joko henkilötunnuksella (Vetuma) tai y-tunnuksella (Katso-tunniste). Toiminimi ei kuitenkaan voi olla verovelvollinen, vaan verotus vahvistetaan henkilötunnukselle.
  • Jos Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tunnistautuu henkilötunnuksella, ilmoitukseen täytetään yrittäjän henkilötiedot, ei yrityksen tietoja.
  • Jos Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tunnistautuu y-tunnuksella, toimii yritys asiamiehenä ja verovelvollisen tietoihin täytetään yrittäjän henkilötiedot.

Mitä tietoja ilmoitan autoveroilmoituspalvelussa?

 • Henkilö- ja osoitetiedot sekä puhelinnumero
  • Jos toimit asiamiehenä, rasti Toimin asiamiehenä -kohta ja täytä verovelvollisen tiedot erikseen aukeavaan ikkunaan.
 • Sähköpostiosoite
  • Saat ilmoituksen autoveropäätöksesi valmistumisesta, maksun vastaanottamisesta ja rekisteröintiluvan lähettämisestä sähköpostiisi. Myös mahdollinen lisäselvityspyyntö lähetetään sähköpostiin.
 • Ajoneuvon perus- ja tekniset tiedot, jotka löytyvät ajoneuvon virallisista asiakirjoista.

Palvelu pyytää vaaditut liitteet tapauskohtaisesti. Liitteet voivat olla pdf-, jpeg-, png- ja tiff-muodossa. Voit ottaa kuvan vaadittavasta asiakirjasta ja tallentaa liitetiedoston edellä mainitussa kuvaformaatissa.

Jos vetoat ajoneuvon huonoon kuntoon, mahdollinen ajoneuvon tarkastus tapahtuu vain Verohallinnon aloitteesta.

Muuta ilmoittamiseen liittyvää

 • Ennen ilmoituksen lähettämistä voit tallentaa tietoja ja palata palveluun jatkamaan ilmoituksen täyttämistä.
 • Autoveroilmoitus tulee vireille Verohallinnossa lähettämisen jälkeen. Saat tästä automaattisen vastaanottokuittauksen asianumeron kera. Myös ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tulee tieto vastaanottamisesta.
 • Lähetettyäsi autoveroilmoituksen et voi enää lähettää hakemuksen liitteitä palvelun kautta.
 • Verohallinto lähettää tarvittaessa palvelun kautta sähköpostiisi lisäselvityspyynnön, jolloin voit lisätä liitteen ilmoituspalvelun kautta.
 • Jos huomaat tehneesi virheen lähetettyäsi sähköisen veroilmoituksen, älä tee uutta ilmoitusta. Ilmoittajana voit tarvittaessa muuttaa antamiasi tietoja ottamalla yhteyttä autoverotukseen
  • puh. 029 497 150

Autoverotuspäätös

 • Sähköisen palvelun kautta annetusta autoveroilmoituksesta saat autoverotuspäätöksen sähköisesti.
 • Verotuspäätös lähetetään aina myös postitse.
 • Palveluun kirjautumalla näet kaikki palvelun kautta antamasi ilmoitukset ja saamasi päätökset.

Veron maksaminen ja ajoneuvon rekisteröinti

 • Autoveron maksaminen sähköisen ilmoittamispalvelun kautta on nopein tapa saada ajoneuvo rekisteröityä. Rekisteröintilupa lähtee välittömästi maksun jälkeen Trafille.
 • Maksaminen sähköisen ilmoituspalvelun kautta on mahdollista eräpäivään saakka.
 • Eräpäivän jälkeen on maksettava myös viivekorkoa, etkä voi maksaa autoveroa sähköisen ilmoituspalvelun kautta. Käytä tällöin maksaessasi päätöksen liitteenä olevan tilisiirtolomakkeen tietoja.
 • Eräpäivän jälkeen maksettaessa maksumerkintä näkyy 1-3 päivän viiveellä Verohallinnon järjestelmissä, jolloin rekisteröintiluvan lähettäminen kestää kauemmin kuin ilmoittamispalvelun kautta maksettaessa.
 • Ajoneuvon käyttöoikeus käyttöönottoilmoituksella päättyy viimeistään autoveron eräpäivänä.
 • Ajoneuvo rekisteröidään Suomeen katsastustoimipaikalla.

Palvelua tukevat selaimet

Verkkopalveluiden käyttöä tuetaan seuraavilla selainohjelmilla ja niiden versioilla: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 31 (ESR), Google Chrome 38 (tai uudempi). Suosittelemme sivujen yleisen toimivuuden vuoksi edellä mainittujen selainversioiden käyttöä. Huomio, että sähköinen asiointipalvelu ei tällä hetkellä tue Safari -selainta

Ongelma- tai häiriötilanteet

Ilmoitus annetaan paperimuotoisena postitse, jos

 • Selain tai laite ei tue käyttöliittymää
 • Ilmoituspalvelussa tai tunnistautumisessa on häiriötilanne
 • Tunnistautuminen ei muutoin onnistu
 • Et saa lähettämääsi ilmoitukseen vastaanottokuittausta palvelusta (varmista asia kuitenkin palveluun tunnistautumalla ja selaamalla omia ilmoituksiasi)

Avainsanat: