Ajoneuvon käyttöajan perusteella määrättävä vero

Voit vaatia täysimääräisestä autoverosta tehtävää vähennystä, jos ajoneuvo on otettu ensimmäistä kertaa Suomessa verolliseen käyttöön, eikä sitä ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään liikennerekisteriin.

Tee vaatimus Verohallinnolle 1 vuoden kuluessa ajoneuvon ensimmäisen autoveron eräpäivästä. Jos et esitä vaatimusta määräajassa, vähennystä ei myönnetä.

Tee vaatimus OmaVerossa

Ajoneuvon käyttö on lopetettava, kun vaatimus on esitetty.

Ilmoita vaatimuksessa ajoneuvon matkamittarin lukema käytön päättymishetkellä, ajoneuvon käytön päättymispäivä Suomessa, ajoneuvon valmistenumero ja ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. 

Verohallinto voi myöntää vähennyksen verotuksen toimittamisen yhteydessä.

Jos verotus on jo toimitettu, Verohallinto oikaisee verotusta ja antaa uuden verotuspäätöksen, jossa on huomioitu käyttöajan perusteella myönnettävä vähennys. Verohallinto peruuttaa samalla mahdollisesti annetun rekisteröintiluvan.

Voit saada vähennyksen vain ajoneuvon ensimmäisen verotuksen yhteydessä. Jos ajoneuvo on aiemmin verotettu Suomessa, vähennystä ei myönnetä, vaikka ajoneuvoa ei rekisteröitäisi Suomessa. Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa vero on määrätty muulle verovelvolliselle kuin sinulle.

Vähennyksen määrä

Vähennyksen määrä on se määrä, joka ajoneuvosta kannettaisiin veroa käytön päättymispäivänä. Veroa määrätään kuitenkin aina vähintään 5 prosenttia täysimääräisestä verosta.