Verohallinnon puhelinpalvelut ja chat eivät toimi.

Viivästysseuraamukset

Osakkeen ja arvopaperin luovutus
sekä rakennuksen erillisluovutus

Jos et maksa varainsiirtoveroa määräajassa, sinun pitää maksaa myös veronlisäystä. Veronlisäyksen määrän voi laskea korkolaskurilla.

Kiinteistön kauppa

Jos et ole hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista määräajassa, joudut maksamaan viivästyskorotusta. Varainsiirtoveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Tällaisissa tilanteissa ei peritä varainsiirtoveron maksun myöhästymisestä veronlisäystä.

Jos olet hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista ajoissa, mutta olet maksanut varainsiirtoveron myöhässä, joudut maksamaan veronlisäystä.

Huom. Varainsiirtoveron maksamista koskeviin kysymyksiin vastataan maksuliikenteen palvelunumerossa 029 497 026 (pvm./mpm.). Muissa varainsiirtoveroon liittyvissä kysymyksissä Verohallinto palvelee varainsiirtoverojen palvelunumerossa 029 497 022 (pvm./mpm.).