Varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuajat

Katso varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen määräajat sen mukaan, mitä omaisuutta olet hankkinut tai mistä tilanteesta on kyse.

Omaisuus

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta. Ostajan on tehtävä itse varainsiirtoveroilmoitus, vaikka kaupoissa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

Jos olet ensiasunnon ostaja, muista antaa varainsiirtoveroilmoitus, vaikka sinun ei tarvitse maksaa veroa. Lue lisää kiinteistöstä ensiasuntona.

Hae lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. Varainsiirtovero pitää ilmoittaa ja maksaa, ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista.

Ennen 1.11.2019 tehdyistä kiinteistökaupoista ei tarvitse antaa varainsiirtoveroilmoitusta. Niissä tilanteissa riittää, että maksat varainsiirtoveron ja haet lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. 

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta. Ostajan on tehtävä itse varainsiirtoveroilmoitus, vaikka kaupoissa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

Sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta.  

Jos käytit kiinteistönvälittäjää, maksa vero kaupantekotilaisuudessa. Välittäjä antaa ilmoituksen kaupanteon yhteydessä.

Jos kyseessä on uudiskohde, anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Toimi näin, vaikka kaupoissa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

Jos olet ensiasunnon ostaja, muista antaa varainsiirtoveroilmoitus, vaikka sinun ei tarvitse maksaa veroa. Ensiasunnon verovapaus koskee vain asuinhuoneistoja. 

Muun kiinteistöyhtiön osake tarkoittaa osakkeita, jotka eivät oikeuta tietyn tilan hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa tai kiinteistössä. Ne voivat olla myös kotimaisen tai ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeita.

Anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai sopimuksen allekirjoittamisesta (uudiskohteissa omistusoikeuden siirtymisestä).

Anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta.

Anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai sopimuksen allekirjoittamisesta (uudiskohteissa omistusoikeuden siirtymisestä).

Jos ostit viikko- tai aikaosuusosakkeen kiinteistönvälittäjän kautta, välittäjä antaa ilmoituksen kaupanteon yhteydessä. Maksa vero kaupantekotilaisuudessa.

Arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan määräajat

Arvopaperikauppias perii veron luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä niistä luovutuksista, joista hän on perimisvelvollinen.

Arvopaperikauppias antaa varainsiirtoveroilmoituksen perimästään verosta luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jokaisesta kaupasta on annettava erillinen ilmoitus.

Peritty veron määrä pitää myös maksaa Verohallinnolle seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Arvopaperikauppias käyttää veron maksussa omaa varainsiirtoveron viitettään.

Asunto-osake, autopaikka, varasto, liikehuoneisto tai muu tila (vero 2 %)

Ostajan pitää maksaa vero kauppakirjan tekemisen yhteydessä ja käyttää omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Kun ostaja maksaa veron, hän antaa varainsiirtoveroilmoituksen omissa nimissään 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta.

Jos ostaja ei ole maksanut veroa, huutokaupanpitäjä perii veron ostajalta. Silloin kun pakkohuutokaupanpitäjä perii veron, sen on tilitettävä vero käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan ja annettava varainsiirtoveroilmoitus omissa nimissään. 

Jatkossa on tärkeää, että varainsiirtoveroilmoituksen antaja on sama kuin varainsiirtoveron maksaja, jotta maksu kohdistuu oikein.

Kiinteistö, määräosa, määräala tai kirjattava vuokraoikeus, pelkkä rakennus tai rakennelma (vero 4 %)

Ostaja antaa ilmoituksen ja maksaa veron 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Huutokaupanpitäjä ei ole perimisvelvollinen kiinteistöistä.

Ostajan on haettava lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. Varainsiirtovero pitää ilmoittaa ja maksaa, ennen kuin ostaja hakee lainhuutoa tai kirjaamista.