Uudiskohteen siirtosopimus

Jos olet hankkinut rakentamisvaiheen kauppakirjalla uudiskohteen ja myyt sen eteenpäin ennen kuin omistusoikeus siirtyy sinulle, kauppa toteutetaan niin sanotulla siirtosopimuksella.

Siirtosopimuksessa siirtäjä – toimi näin

Varainsiirtoveron määrä pitää  laskea itse ja maksaa omatoimisesti.

1

laske vero

Vero on 2 % koko alkuperäisestä kauppahinnasta. Siirtäjä ei maksa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuudesta.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

2

tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut siirtosopimuksen. Näet rakentamisvaiheen kauppakirjasta tiedot, jotka sinun pitää ilmoittaa.

Ilmoita OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta.

Jos käytät paperilomaketta, lähetä allekirjoitetun lomakkeen mukana

  • kopio allekirjoitetusta rakentamisvaiheen kauppakirjasta
  • kopio allekirjoitetusta siirtosopimuksesta.

Lue lisää uuden asunnon siirtosopimuksesta.

3

maksa vero

Maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut siirtosopimuksen.

Vero pitää maksaa, vaikka olisit niin sanottu ensiasunnon ostaja. Voit saada ensiasunnon verovapauden myöhemmin, jos ostat asunnon ja verovapauden ehdot täyttyvät.

Huomaa, että maksamiseen tarvitset oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron joko OmaVerosta tai puhelimitse.

Maksa OmaVerossa

Katso maksuohjeet

Siirtosopimuksessa siirronsaaja – toimi näin

Varainsiirtoveron määrä pitää itse laskea ja omatoimisesti maksaa.

Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Ilmoitus pitää tehdä joka tapauksessa.

1

laske vero

Vero on 2 % yhteissummasta, johon lasketaan ensimmäiselle ostajalle maksamasi kauppahinta sekä mahdolliset rakennuttajalle maksettavat kauppahintaerät ja yhtiölainaosuudet.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

2

tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Näet siirtosopimuksesta tiedot, jotka sinun pitää ilmoittaa.

Ilmoita OmaVerossa 

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta. Jos käytät paperilomaketta, lähetä allekirjoitetun lomakkeen mukana

  • kopio allekirjoitetusta siirtosopimuksesta
  • kuitti kauppahinnan viimeisen maksuerän maksusta tai kopio rakennuttajan lähettämästä muuttokirjeestä.
3

maksa vero

Maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt sinulle.

Huomaa, että maksamiseen tarvitset oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron joko OmaVerosta tai puhelimitse.

Maksa OmaVerossa 

Katso maksuohjeet

4

Toimita isännöitsijälle todistus varainsiirtoverosta

Esitä isännöitsijälle osakeluettelomerkintää todistus varainsiirtoverosta, jonka saat, kun varainsiirtovero on ilmoitettu ja maksettu. Saat todistuksen postitse ja voit tulostaa sen myös OmaVerosta. Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen ennen 1.11.2019, myös vanhanmallinen leimattu varainsiirtoveroilmoitus käy todistukseksi.

Kysy isännöitsijältä, mitä muita asiakirjoja tarvitset omistuksesi rekisteröintiin.

Omistusoikeuden siirtyminen määritellään kauppakirjassa. Uudiskohteissa omistusoikeus siirtyy yleensä silloin, kun rakennus on valmistunut ja olet maksanut kauppahinnan kokonaan.

Lisätietoa

Lue lisää uuden asunnon siirtosopimuksesta.