Lausunto kiinteistön varainsiirtoverosta

Varainsiirtoveron määrä pitää laskea itse ja maksaa omatoimisesti. Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, tee lausuntopyyntö joko OmaVerossa tai lomakkeella Lausuntopyyntö lainhuutoa ja kirjaamista varten (6020).

Tee lausuntopyyntö OmaVerossa

Liitä mukaan kopio kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta. Kiinteistökaupassa sopimuksen täytyy olla kaupanvahvistajan allekirjoittama. Liitä lausuntopyyntöön kopiot myös muista mahdollisista luovutukseen liittyvistä asiakirjoista.

Huomaa, että lausunto annetaan vasta kauppakirjan tai muun sopimuksen (esimerkiksi ositussopimuksen) allekirjoittamisen jälkeen. Jokaisen ostajan täytyy tehdä erillinen lausuntopyyntö.

Jos käytät paperilomaketta, postita se liitteineen lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen.

Kun olemme käsitelleet lausuntopyynnön, postitamme lausunnon sinulle. Lausunto tulee myös OmaVeroon.

Missä tilanteissa lausuntoa tarvitaan?

Tarvitset lausunnon esimerkiksi silloin, kun olet hankkinut kiinteistön vaihtokaupalla, osituksessa tai perinnönjaossa, jossa olet käyttänyt ulkopuolisia varoja tai kun on tehty omaisuuden erottelu. Verohallinto antaa lausunnon maksettavan veron määrästä, joka kohdistuu luovutettuun kiinteistöön. Jos asia on tukinnanvarainen tai epäselvä, on hyvä hakea siihen Verohallinnon lausunto.

Maksa varainsiirtovero ja anna varainsiirtoveroilmoitus lausunnon mukaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, haluatko että lausunto välitetään myös Maanmittauslaitokselle. Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse liittää lausuntoa lainhuuto- tai kirjaamishakemukseen.