Varainsiirtoveroilmoitus kiinteistönvälittäjille ja arvopaperikauppiaille

Kiinteistönvälittäjän ja arvopaperikauppiaan on annettava varainsiirtoveroilmoitus sähköisesti kaupoista, jotka on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen. He voivat antaa ilmoituksen joko verkkolomakkeella Lomake.fi:ssä tai vaihtoehtoisesti suoraan käyttämästään ohjelmistosta, jos siinä on rajapinta Verohallintoon. 

Ilmoita Lomake.fi:ssä

Ohje: näin täytät lomakkeen yrityksen nimissä

Ohje: näin kirjaudut tai valtuutat

Täyttöohje: verkkolomake kohta kohdalta 

Kiinteistönvälittäjä

Anna varainsiirtoveroilmoitus sähköisesti kaupantekotilaisuudessa, kuitenkin viimeistään kauppoja seuraavan kuukauden 15. päivä. Huomaa, että jokaisen ostajan osalta on annettava oma ilmoitus. Et voi antaa samalla ilmoituksella usean ostajan, esimerkiksi puolisoiden tietoja. 

Kiinteistönvälittäjän ilmoitusvelvollisuus ei koske kiinteistöjä - kiinteistön kaupassa ilmoituksen antaa ostaja itse. Kiinteistön kauppoja ei voi ilmoittaa kiinteistönvälittäjän verkkolomakkeella tai rajapinnan kautta. 

Jos annat ilmoituksen myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Myöhästymismaksu tulee maksettavaksi kiinteistönvälittäjälle, koska hän on ilmoitusvelvollinen silloin, kun kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välityksellä.

Maksamiseen tarvitaan ostajan oma viitenumero

Varainsiirtovero on jatkossakin maksettava kaupanteon yhteydessä, kun kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välityksellä. Varainsiirtoveron viitenumero kannattaa selvittää ennen kaupantekotilaisuutta.

Ostaja näkee maksutietonsa, kuten viitenumeron ja Verohallinnon tilinumeron joko OmaVero-palvelusta tai hän voi kysyä niitä puhelimitse numerosta 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.). Näin ostaja näkee oman viitenumeronsa OmaVerosta.

Myös kiinteistönvälittäjä voi kysyä asiakkaan puolesta tämän viitenumeroa ja Verohallinnon tilinumeroa puhelimitse numerosta 029 497 026. Saadakseen viitenumeron kiinteistönvälittäjä tarvitsee asiakkaan henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen. Jos kiinteistönvälittäjän käyttämässä ohjelmistossa on rajapinta Verohallintoon, hän voi kysyä asiakkaan varainsiirtoveron viitenumeroa reaaliaikaisesti. 

Ulkomaisen henkilön tai yrityksen viitenumero

Jos ostaja on ulkomaalainen eikä hän ole Verohallinnon rekistereissä, ostaja täytyy rekisteröidä Verohallinnon asiakkaaksi ennen kauppaa, jotta hän saa varainsiirtoveron viitenumeron.

Onko asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä lunastuslauseke?

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, ostajan on jatkossa maksettava varainsiirtovero heti kaupantekotilaisuudessa, kun kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välityksellä. Jos joku muu lunastaa osakkeet myöhemmin, alkuperäinen ostaja hakee varainsiirtoveron palautusta jälkikäteen.

Anna ostajalle todistus suoritetusta varainsiirtoverosta

Kiinteistönvälittäjän on annettava asiakkaalle todistus suoritetusta varainsiirtoverosta: 

 • Jos varainsiirtoveroilmoitus on annettu suoraan ohjelmistosta rajapinnan kautta, välittäjä tulostaa omasta järjestelmästään ilmoitetut tiedot sekä Verohallinnon vastaanottokuittauksen, jossa on päivämäärä ja yksilöity ilmoituksen tunnistenumero. 
 • Jos varainsiirtoveroilmoitus on annettu Lomake.fi:n kautta, kiinteistönvälittäjä tulostaa Lomake.fi:stä kuittaussivun, jossa on ilmoituksen vastaanottoaika ja vastaanottonumero.

Nämä tositteet voi lähettää asiakkaalle myös sähköisessä muodossa.

Arvopaperikauppias

Arvopaperikauppias perii luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä varainsiirtoveron niistä luovutuksista, joista hän on perimisvelvollinen.

Arvopaperikauppias antaa varainsiirtoveroilmoituksen perimästään verosta luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jokaisesta kaupasta on annettava erillinen ilmoitus. 

Peritty veron määrä pitää myös maksaa Verohallinnolle seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Arvopaperikauppias käyttää veron maksussa omaa varainsiirtoveron viitettään. Tilisiirtolomake "Arvopaperikauppiaan varainsiirtovero" on poistettu käytöstä 30.10.2019 alkaen. 

Usein kysyttyä

Voit asioida yrityksen puolesta ja kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla, jos olet

 • toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä (as oy)
 • elinkeinonharjoittaja (ei tarvitse kuulua kaupparekisteriin)
 • vastuunalainen yhtiömies (ky)
 • yhtiömies (ay, ky)
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • prokuristi
 • puheenjohtaja.

Jos olet yrityksen työntekijä, voit asioida yrityksen puolesta, jos sinulle on annettu jompikumpi seuraavista Suomi.fi-valtuuksista:

 • veroasioiden hoito
 • veroilmoittaminen.

Yritys: Lue ohjeet valtuuttamisesta Suomi.fi:ssä

Voit myös asioida Katso-tunnisteella, jos olet  

 • Katso pääkäyttäjä
 • Katso rinnakkaispääkäyttäjä.