Kiinteistö ensiasuntona – näin tilaat lausunnon ja haet lainhuutoa

Kun ostat ensiasunnoksi kiinteistön, tarvitset lainhuutoa tai kirjaamista varten lausunnon siitä, ettet ole kaupantekohetkellä tai sitä ennen omistanut asunnosta 50 %:a tai enempää. Voit saada lausunnon vasta kaupanteon jälkeen.

1

Tilaa aikaisempaa omistusta koskeva lausunto

Pyydä lausunto aikaisemmasta asunnon omistuksesta Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 022. Puhelun hinta on pvm./mpm.

Tarvitset esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • kiinteistötunnus
  • kaupantekopäivä
  • omistusosuus
  • kiinteistön tai määräalan pinta-ala.

Postitamme lausunnon sinulle.

2

hae lainhuutoa

Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus hakemalla lainhuutoa tai hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen.

Esitä lausunto Maanmittauslaitokselle, kun haet lainhuutoa.

Kun haet lainhuutoa tai kirjaamista, sinun ei tarvitse tehdä erillistä varainsiirtoveroilmoitusta Verohallinnolle.

Usein kysyttyä

Jos saat ensiasunnon ostajan verovapauden vain osaan hankkimastasi kiinteistöstä ja sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, voit pyytää Verohallinnon lausunnon veron määrästä. Voit saada verovapauden vain osaan hankkimastasi kiinteistöstä esimerkiksi silloin, kun osa kauppahinnasta kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan kuten metsämaahan, peltoon tai toiseen rakennuspaikkaan.

Tee vapaamuotoinen kirjallinen lausuntopyyntö. Liitä mukaan:

  • kopio kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta
  • perusteltu arviosi kauppahinnan jakautumisesta ja mahdollinen muu selvitys.

Lausunto annetaan vasta kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Jokaisen ostajan täytyy pyytää lausuntoa. Katso lähin verotoimisto tai Verohallinnon toimipiste, jonne voit toimittaa lausuntopyynnön. Postitamme lausunnon sinulle.

Maksa varainsiirtovero lausunnon mukaisesti. Esitä Verohallinnon lausunto Maanmittauslaitokselle, kun haet lainhuutoa tai kirjaamista.

Verovapaus koskee enintään kaavan mukaista tonttia. Jos olet hankkinut kaavoittamattomalta alueelta rakennuspaikan, voit saada verovapauden enintään 10 000 neliömetrin alalta. Määrittelyllä rajataan ainoastaan rakennuspaikan verovapaa enimmäiskoko. Verovapaana rakennuspaikkana pidetään kiinteistöveron laskennan perusteena olevaa rakennuspaikkaa.

Varainsiirtovero pitää maksaa kauppahinnasta, joka kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi metsämaa, pelto ja toinen rakennuspaikka. Tässä tapauksessa sinun pitää esittää perusteltu arvio siitä, miten kauppahinta jakautuu.

Voit myös pyytää Verohallinnolta lausunnon siitä, kuinka paljon veroa sinun täytyy maksaa.

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta kiinteistökaupassa.