Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Hallintaoikeus kiinteistöön voi syntyä eri tavoin

Kiinteistön hallintaoikeus tarkoittaa, että voit pitää hallussasi ja käyttää kiinteistöä omistajan tavoin, mutta et saa myydä sitä. Omistajan veroinen haltija on se, joka on saanut hallintaoikeuden kiinteistöön vastikkeetta.

Kenellä voi olla hallintaoikeus?

Omistajan veroinen haltija voi olla

  • leski, jolla on oikeus asua puolisoiden yhteisessä asunnossa
  • se, joka on hallintaoikeustestamentilla saanut oikeuden hallita kuolinpesään kuuluvaa kiinteistöä
  • se, joka on lahjoittanut kiinteistön ja pidättää hallintaoikeuden itsellään - esimerkiksi jos vanhemmat ovat lahjoittaneet vapaa-ajan kiinteistön lapselleen ja säilyttäneet hallintaoikeuden.

Omistajan veroista haltijaa ei voi syntyä siten, että kiinteistön myyjä pidättää itselleen sen hallintaoikeuden. Jos esimerkiksi vanhemmat myyvät kiinteistön lapselleen ja pidättävät elinikäisen hallintaoikeuden, kiinteistövero määrätään lapselle.

Hallinta- ja omistusoikeuden voi jakaa

Hallinta- ja omistusoikeus voidaan jakaa esimerkiksi niin, että isovanhemmat lahjoittavat

  • hallintaoikeuden lapsilleen
  • omistusoikeuden lapsenlapsilleen.

Tällaisessa tilanteessa isovanhempien lapset ovat omistajan veroisia haltijoita, jotka ovat saaneet kiinteistön hallintaoikeuden lahjana vanhemmiltaan.

Hallintaoikeudesta luopuminen

Voit luopua hallintaoikeudesta ilmoittamalla siitä.

Hallintaoikeuden pidättäminen on aikanaan alentanut lahja- tai perintöveron määrää. Siksi hallintaoikeudesta luopuminen katsotaan veronalaiseksi lahjaksi.

Lahjaverosta vastaa omaisuuden omistaja, koska hän saa nyt hallintaoikeuden omaisuuteen, jonka hän on aiemmin saanut lahjana tai perintönä. Kun omistajan veroinen haltija on luopunut hallintaoikeudesta, omaisuuden omistus- ja hallintaoikeus ovat samalla henkilöllä. 

Lisää tietoa omistus- ja hallintaoikeudesta luopumisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2017