Rakennustyyppi vaikuttaa kiinteistön arvostamiseen

Rakennus arvostetaan pääsääntöisesti sen mukaan, mihin tarkoitukseen rakennuslupa on myönnetty.

Kun rakennuslupaa haetaan, siihen määritellään rakennustyyppi. Rakennustyyppi määräytyy rakennuksen ominaisuustietojen perusteella, eikä siihen siten vaikuta ainoastaan se, missä käytössä rakennus on.

Näin rakennustyypit määritellään

Tässä taulukossa on listattu rakennustyypit
Pientalo Asuinkerrostalo Vapaa-ajan asunto

Erillinen omakotitalo, paritalo tai rivitalo, jossa käynti asuinhuoneistoihin on yleensä järjestetty suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

Myös vapaa-ajan asuntoa voidaan arvostaa pientalona, jos rakennus poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta. Tähän vaikuttavat koko, käyttötapa, rakennus- ja varustetaso. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuva vapaa-ajan asunto arvostetaan pientaloksi, jos se on vähintään 80 m².

Vähintään kaksikerroksinen ja useita asuinhuoneita käsittävä, yleensä kivirakenteinen asuinrakennus, jossa on erillisiä huoneistoja päällekkäin.

Myös huoneistohotelli  voidaan  arvostaa asuinkerrostalona.

Pääasiassa vapaa-ajan viettoon tarkoitettu rakennus, kuten kesämökki.
Talousrakennus, autotalli tai sauna Toimistorakennus Myymälärakennus

Erillinen saunarakennus ja erillinen talous- ja autotallirakennus.

Jos autotalli tai varasto liittyy kiinteästi rakennukseen, katsotaan ne osaksi kyseistä rakennusta ja huomioidaan rakennuksen pinta-alassa tai tilavuudessa.

Rakennus, jonka tilat ovat pääasiallisesti rakennettu toimistotiloiksi.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen rakennusluokituksen mukaan toimistorakennuksia ovat yksityiset ja julkiset toimisto- ja hallintorakennukset, pankit ja vakuutuslaitokset.

Rakennuksen katsotaan olevan pääasiallisesti toimistokäytössä, jos yli 50 % sen pinta-alasta on toimistopaikkoja varten.

Pääasiassa myymälätiloja sisältävä rakennus. Varastotilojen osuus rakennuksen pinta-alasta voi kuitenkin olla huomattava.

Myös ravintola-, baari- ja kahvilarakennus voi olla myymärakennus.

Teollisuusrakennus Maa- ja metsätalousrakennus ja maatilalla oleva rakennelma Muut rakennukset

Teollisuuden tuotanto- ja varastorakennus sekä siihen verrattava rakennus kuten korjaamo, huoltoasema, maalaamo, työpaja, pienteollisuusrakennus, leipomo ja mylly.

Huoltoasemalla tarkoitetaan polttoaineen jakelumyymälää, jossa on hallimaista ajoneuvojen pesu- ja/tai huoltotilaa. Jos rakennus on pääasiassa myymälä- ja/tai ravintola/kahvilatiloina, rakennus arvostetaan myymälärakennuksena.

Myös suuret varastot ja hallimaiset urheilurakennukset voidaan arvostaa teollisuusrakennuksiksi. 

Maatalouden rakennuksia ovat maataloustoiminnassa käytetyt erilaiset tuotanto- ja varastorakennukset/-rakennelmat sekä eläinsuojat.

Metsätalouden rakennuksia ovat metsätaloudessa käytettävien koneiden konesuojat ja myyntiin menevien polttopuiden kuivaukseen ja varastointiin tarvittavat rakennukset.

Maa- ja metsätalouteen kuuluvien tuotantorakennusten verotusarvo kiinteistöverotuksessa on niiden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Lisää rakennustyyppejä

(kohta 5)