Metsä-, pelto- ja joutomaan verovapaus

Metsämaa, peltomaa ja joutomaa voivat olla kiinteistöverosta vapaata, jos ne kuuluvat maatilakiinteistöön.  

Maatilana ei yleensä pidetä kiinteistöä, jonka koko on alle kaksi hehtaaria. Pinta-ala ei kuitenkaan yksin ratkaise verovapautta. Ratkaisevaa on, että alueella harjoitetaan maa- tai metsätaloutta. 

Katso verovapauden ehdot: 

Milloin metsästä ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa?

Kiinteistösi ei välttämättä ole kiinteistöverosta vapaata, vaikka siihen kuuluisi metsää. Verovapaus edellyttää seuraavia asioita:

  • Kiinteistössä on vähintään 2 hehtaaria metsää joko yhdellä tai useammalla kiinteistöllä, jotka ovat samaa kokonaisuutta tai lähellä toisiaan. Metsät voivat kuulua myös eri kiinteistötunnuksille, kunhan ne sijaitsevat lähekkäin.

  • Metsästä harjoitetaan kestävää metsätaloutta, esimerkiksi talousmetsästäsi on tehty hoitosuunnitelma, tai saat puun myyntituloja (satunnainen halkojen myynti yms. ei riitä).

  • Metsämaalla kasvaa täystiheää puustoa, joka sopii kasvupaikalle. Puuston kasvua tarkastellaan kiertoajalta, jolloin kasvu on keskimääräisesti suurinta: Metsä tuottaa kuorellista runkopuuta vähintään 1 kuutiometrin hehtaarilta vuodessa. Jos puusto kasvaa vähemmän, kyseessä ei ole metsämaa vaan muu maatilatalouden joutomaa.

  • Jos koko metsä koostuu useammista palstoista, joilla on eri omistajia, pitää palstan kaikkien omistajien harjoittaa metsätaloutta (lukuun ottamatta puolisoiden yhteisomistuksia).

Milloin pelto on kiinteistöverosta vapaata?

Kiinteistösi ei välttämättä ole kiinteistöverosta vapaata, vaikka sillä olisi peltoa, puutarha, luonnonniitty tai luonnonlaidun. Verovapaus edellyttää seuraavia asioita:

  • Vähintään 2 hehtaaria peltoa sijaitsee joko yhdellä tai useammalla kiinteistöllä lähellä toisiaan. Peltoa voi olla pienempikin ala, jos esimerkiksi viljelet sillä erikoiskasveja tai vuokraat sitä jollekin, joka viljelee isompaa kokonaisuutta.

  • Käytät maata pysyvästi maatalouteen ja saat siitä maataloustuloja. Kotitarvepuutarha ei yleensä ole kiinteistöverosta vapaata vaan se verotetaan rakennusmaana.

Myös vuokrattu peltomaa on verovapaata, jos se täyttää nämä edellytykset. 

Joutomaa maatilalla on usein verovapaata

Vain maatilalla voi olla joutomaata, joka sinänsä kuuluu kiinteistöveron piiriin, mutta katsotaan arvottomaksi. Muun muassa vähintään 10 metriä leveät voimajohtoaukeat maatilalla ovat joutomaata, eikä niille määrätä arvoa. Jos joutomaa on muulla kiinteistöllä kuin maatilalla, sen arvo lasketaan normaalin aluehinnan mukaan.

Metsäkin voi olla joutomaata, jota pidetään muuna maatilatalouden maana. Edellytyksenä on, että metsä tuottaa puuta keskimäärin vähemmän kuin 1 kuutiometriä hehtaarilta vuodessa.

Korjaa virheelliset tiedot

Kiinteistötiedot verkossa -palvelu avautuu maaliskuussa 2018

Voit ilmoittaa ja korjata tietoja vuodelta 2017 Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Palvelu avautuu 8. maaliskuussa 2018.