Näin tarkistat kiinteistöveroilmoituksen OmaVerossa

Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot. Jos ne ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat tietoja tai ilmoitat puuttuvia tietoja, toimi näiden ohjeiden mukaan.

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)

 1. Valitse etusivulta kohdasta Kiinteistöveroilmoitus linkki Tarkista kiinteistöveroilmoitus.

  Jos etusivullasi ei ole kiinteistöveron osiota, valitse välilehti Kaikki verolajit. Valitse sen jälkeen kohdasta Kiinteistövero linkki Tee kiinteistöveroilmoitus.

 2. Ilmoituksessa on 4 vaihetta. Näet ne vaihepolusta, joka on oman nimesi alapuolella.

  Vaihe Ilmoitusta koskevat tiedot:

  • Lue ohjeet ja kuittaa ne luetuksi kohdasta Olen lukenut ohjeen.
  • Valitse Seuraava.
 3. Vaihe Kiinteistötiedot:

  1. Jos korjaat nykyisen kiinteistön tietoja, valitse sen kiinteistön kiinteistötunnus, jonka tietoja muutat.
   • Voit muokata kiinteistön omistus- ja hallintatietoja valitsemalla kohdassa Omistus ja hallinta painikkeen Muokkaa.
   • Lisää puuttuva maapohja tai puuttuva rakennus valitsemalla painike Lisää maapohja tai Lisää rakennus sen mukaan, mitä tietoja ilmoitat tai korjaat.
  2. Jos ilmoitat uuden kiinteistön, valitse painike Lisää kiinteistö ja ilmoita kiinteistön omistus- ja hallintatiedot ja lisää maapohja ja rakennus.

  Kun olet tehnyt muutokset, valitse painike Seuraava.

 1. Jos lisäät rakennuksen tai laajennuksen nykyiseen kiinteistöön tai nykyiselle vuokra-alueelle, valitse kiinteistön kiinteistötunnus.

  Jos koko kiinteistö tai vuokra-oikeus rakennuksineen puuttuu, valitse painike Lisää kiinteistö ja jatka ohjeen kohdasta 5.

 2. Valitse Lisää rakennus.

  Laajennuksen voit lisätä myös rakennuksen perustietojen kohdasta linkistä Lisää laajennus.

 3. Ilmoita, lisäätkö rakennuksen vai nykyiseen rakennukseen laajennuksen. Jos lisäät laajennuksen, merkitse, mitä rakennusta laajennus koskee. Ilmoita rakennuksen tai laajennuksen tiedot ja valitse OK.

 4. Valitse OK. Jatka ohjeen kohdasta 8.

 5. Jos lisäät rakennuksen uudelle vuokra-alueelle, valitse Rakennus (ei omistusoikeutta maapohjaan, vaan vuokraoikeus). Ilmoita kiinteistötunnus, kiinteistön nimi sekä kunta, jossa rakennus sijaitsee. Valitse Lisää rakennus.

  Jos koko kiinteistö rakennuksineen puuttuu, valitse Kiinteistö. Ilmoita kiinteistön perustiedot, omistus ja hallinta, sekä lisää maapohjat. Valitse Lisää rakennus.

 6. Valitse listasta rakennustyyppi. Ilmoita rakennuksen tiedot. Kun kaikki tiedot ovat oikein, valitse OK.

 7. Valitse OK. Voit korjata tietoja ennen kuin lähetät ilmoituksen. Samat tiedot löytyvät nyt riveiltä Rakennuksen perustiedot ja osan tiedot.

 8. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

 1. Valitse sen kiinteistön kiinteistötunnus, jonka omistus- ja hallintatietoja muutat.

 2. Valitse kohdassa Omistus ja hallinta linkki Muokkaa.

 3. Ilmoita, millainen omistus- ja hallintaoikeus sinulla on kiinteistöön. Merkitse myös oma osuutesi kiinteistöstä.

 4. Valitse syy, jonka takia omistus- tai hallintaoikeus on muuttunut. Jos valitset Muu, anna selitys kohdassa Lisätietoja omistuksen tai hallinnan muutoksesta.

  Ilmoita myös omistus- tai hallintaoikeuden siirtymispäivä. Jos et ole kiinteistön ainoa omistaja eli osuutesi on muu kuin 1/1, anna tiedot muista omistajista kohdassa Lisätietoja omistuksen tai hallinnan muutoksesta.

  Jos omistus- tai hallintaoikeus on muuttunut lahjan, perinnön tai osituksen seurauksena, voit tarvittaessa lisätä myös liitteitä.

  Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

 5. Omistus- ja hallintatietojen muutospäivä näkyy sivulla. Valitse OK.

 1. Valitse sen kiinteistön kiinteistötunnus, johon kuuluvan rakennuksen omistus- ja hallintatietoja muutat.

 2. Valitse Rakennuksen perustiedot sen rakennuksen kohdalta, jonka omistus- ja hallintatietoja muutat.

  Huomaa, että Omistus ja hallinta -kohdasta voi muuttaa vain koko kiinteistön omistus- ja hallintatietoja, ei yksittäisen rakennuksen tietoja.

 3. Selaa rakennuksen tietoja, kunnes näet kohdan "Ovatko rakennuksen omistus- ja hallintatiedot samat kuin kiinteistön?". Valitse Ei, jos rakennuksella on erilainen tilanne kuin muulla kiinteistöllä. Jos rakennuksella ja kiinteistöllä on sama tilanne, muuta kiinteistön omistus- ja hallintatietoja.

  Valitse, millainen omistus- ja hallintaoikeus sinulla on rakennukseen jatkossa.

  Ilmoita myös

  • mikä on osuutesi rakennuksesta
  • millä tavalla omistus- tai hallintaoikeutesi on muuttunut
  • milloin omistus- ja hallintaoikeutesi on muuttunut.

  Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

 4. Valitse painike OK.

 1. Valitse sen kiinteistön kiinteistötunnus, jonka tietoja tarkastat tai korjaat.

 2. Rakennuksen tiedot on eritelty rakennuksen perustietoihin ja rakennusosan tietoihin. Valitse ensin Rakennuksen perustiedot.

  Perustiedoissa voit esimerkiksi muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta.

 3. Tarkista, että rakennuksen perustiedot ovat oikein. Korjaa tietoja tarvittaessa. Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

 4. Valitse Osa: Pientalo eli siirry tarkastelemaan rakennusosan tietoja.

 5. Tässä vaiheessa näet tiedot rakennuksen ominaisuuksista ja varustetasosta. Tässä voit myös poistaa rakennuksen.

  Tarkista, että pientalon tiedot ovat oikein. Korjaa tietoja tarvittaessa. Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

 6. Valitse OK.

Ohje auttaa näissä tilanteissa:

 • aiot poistaa yhden tai useamman rakennusosan
 • aiot poistaa koko rakennuksen
 • rakennus on merkitty väärälle kiinteistölle ja haluat korjata sen oikealle kiinteistötunnukselle.
 1. Valitse sen kiinteistön kiinteistötunnus, josta haluat poistaa rakennuksen.

 2. Jos rakennus on merkitty väärälle kiinteistölle ja korjaat tiedon, siirry ohjeen kohtaan 6. Muussa tapauksessa valitse kohdasta Rakennukset sen rakennuksen osa, joka on purettu tai joka täytyy muusta syystä poistaa kiinteistötiedoista.

  Jos rakennus on purettu kuluvana vuonna, et voi poistaa sen tietoja vielä saman vuoden aikana.

  Huom.! Jos poistat koko rakennuksen, johon kuuluu useampi kuin yksi osa, sinun täytyy poistaa jokainen osa erikseen. Jos rakennukseen ei jää yhtään osaa, myös perustiedot poistuvat. Perustietoja ei voi poistaa muulla tavalla.

 3. Valitse sivun lopusta Poista rakennusosa.

  Huom.! Jos olet itse lisännyt rakennuksen tai rakennusosan aiemmin, et voi enää palauttaa sitä poistamisen jälkeen.

 4. Ilmoita poistamisen syy sekä pyydetyt lisätiedot ja liitteet. Valitse lopuksi OK.

 5. Poistamasi rakennusosa näkyy nyt harmaana. Tarvittaessa voit vielä perua poiston valitsemalla harmaan rivin ja sen jälkeen avautuvan sivun lopusta Peruuta poistaminen.

  Jos muita rakennusosia pitää poistaa, poista jokainen erikseen. Jos olet ilmoittanut tarvittavat tiedot, siirry vaiheeseen Lisätiedot ja liitteet.

 6. Jos rakennus kuuluu sinulle, mutta se on merkitty väärälle kiinteistölle, valitse Rakennuksen perustiedot.

 7. Valitse Kyllä kohdassa "Haluatko merkitä rakennuksen toiseen kiinteistöön?" Ilmoita sen kiinteistön kiinteistötunnus, johon rakennus oikeasti kuuluu. Valitse sen jälkeen OK.

 8. Kun olet ilmoittanut tarvittavat tiedot, valitse OK.

  Huomaa!

  • Rakennus tai rakennusosa poistuu kiinteistötiedoista vasta, kun olemme käsitelleet muutokset ja olet saanut uuden kiinteistöveropäätöksen. Jos olit itse aiemmin lisännyt rakennuksen tai rakennusosan, se poistuu kiinteistötiedoista heti poistamisen jälkeen.
  • Jos muutit rakennuksen perustietoja, rivin oikeassa reunassa on kynäikoni.
  • Jos muutit rakennusosan tietoja, rivin teksti on harmaa ja rivin oikeassa reunassa on kynäikoni.
 • Vaihe Lisätiedot ja liitteet:

  • Lisätiedot: Valitse Kyllä, jos haluat antaa lisätietoja.
  • Liitteet: Voit lisätä ilmoitukseen liitteitä.
  • Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot: Tässä kohdassa näkyvät omat yhteystietosi, jos ne ovat Verohallinnon tiedossa. Jos ilmoituksesta antaa lisätietoja joku muu, ilmoita hänen yhteystietonsa.
 • Vaihe Esikatsele ja lähetä:

  Tarkista, että tiedot ovat oikein. Näet kohdassa Kiinteistötietojen muutokset ne kiinteistöt, joiden tietoihin olet tehnyt muutoksia. Valitse lopuksi painike Lähetä.