Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Keskeneräisen rakennuksen valmiusaste vaikuttaa veroon

Kiinteistöveroa pitää maksaa myös keskeneräisistä rakennuksista. Veron määrään vaikuttaa rakennuksen valmiusaste eli se, kuinka valmis rakennus on.

Kun olet hakenut rakennusluvan ja ilmoittanut rakentamisen aloituskokouksesta kunnalle, sinun ei tarvitse ilmoittaa meille uudesta rakennuksesta. Saamme tiedon kunnan rakennusvalvonnasta. Muista muutoksista sinun pitää ilmoittaa itse.

Rakennuksen pitäisi näkyä kiinteistöverotuspäätöksessäsi rakentamisen aloitusta seuraavana vuonna. Jos tietoa ei päätöksellä ole, ilmoita puuttuva rakennus OmaVerossa. Olet itse vastuussa kiinteistötietojen oikeellisuudesta.

Ilmoita virheistä

Korjaa kiinteistöverotuspäätöstäsi seuraavissa tilanteissa:

  • Rakennuksen tiedot ovat päätöksessä väärin.

  • Päätöksestäsi puuttuu rakennus, jonka koko on yli 5 m2. Ilmoita puuttuvan rakennuksen tiedot. Kerro kevään 2020 ilmoituksessa, mikä rakennuksen tilanne oli 1.1.2020. Rakennusta ei tarvitse ilmoittaa, jos se on pienempi kuin 5 m2.

  • Rakennus on merkitty päätöksessä valmiiksi, vaikka se on keskeneräinen. Syy voi olla esimerkiksi se, ettei rakennuksen valmiusastetta ole ilmoitettu meille. Ilmoita keväällä 2020, mikä valmiusaste oli 1.1.2020.

  • Rakennuksen valmiusasteessa on jokin muu virhe. Huomaa kuitenkin, että uusi rakennus näkyy päätöksessäsi keskeneräisenä. Näin kuuluukin olla, paitsi jos rakennus on ollut valmis jo 1.1.2020. Tämä ajankohta määrää valmiusasteen vuoden 2020 kiinteistöverotuspäätöksessä.

Miten valmiusaste määräytyy?  

Rakennuksen valmiusaste määräytyy kiinteistöverotuspäätöksessä vuoden ensimmäisen päivän mukaan.

Kunnan rakennustarkastaja tai rakennushankkeen vastaava rakennusmestari voi antaa todistuksen tai lausunnon valmiusasteesta. Jos sinulla ei ole todistusta, sinun pitää arvioida valmiusaste itse.

Jos et ilmoita valmiusastetta, arvioimme sen rakennuksen aloittamis- ja valmistumispäivän mukaan seuraavasti:

Jos et ilmoita valmiusastetta, arvioimme sen rakennuksen aloittamis- ja valmistumispäivän mukaan seuraavasti

Rakennustyöt aloitettu Valmistumispäivä Valmistumisaste 2020
kiinteistöveropäätöksessä
Valmistumisaste 2020
kiinteistöveropäätöksessä
2019 Rakennus valmis ennen 1.3.2020 80 % 100 %
2019 Rakennus valmis 1.3.2020 tai sen jälkeen 50 % 100 %
2019 Valmistumispäivä ei Verohallinnon tiedossa 50 % 100 %