Keskeneräisen rakennuksen valmiusaste vaikuttaa veroon

Kiinteistöveroa pitää maksaa myös keskeneräisistä rakennuksista. Veron määrään vaikuttaa rakennuksen valmiusaste eli se, kuinka valmis rakennus on.

Kun olet hakenut rakennusluvan ja ilmoittanut rakentamisen aloituskokouksesta kunnalle, sinun ei tarvitse ilmoittaa meille uudesta rakennuksesta. Saamme tiedon kunnan rakennusvalvonnasta. Muista muutoksista sinun pitää ilmoittaa itse.

Rakennuksen pitäisi näkyä kiinteistöverotuspäätöksessäsi rakentamisen aloitusta seuraavana vuonna.

Ilmoita virheistä

Korjaa kiinteistöverotuspäätöstäsi seuraavissa tilanteissa:

 • Rakennuksen tiedot ovat päätöksessä väärin.

 • Päätöksestäsi puuttuu rakennus, jonka koko on yli 5 m2. Ilmoita puuttuvan rakennuksen tiedot. Kerro kevään 2018 ilmoituksessa, mikä rakennuksen tilanne oli 1.1.2018. Rakennusta ei tarvitse ilmoittaa, jos se on pienempi kuin 5 m2.

 • Rakennus on merkitty päätöksessä valmiiksi, vaikka se on keskeneräinen. Syy voi olla esimerkiksi se, ettei rakennuksen valmiusastetta ole ilmoitettu meille. Ilmoita keväällä 2018, mikä valmiusaste oli 1.1.2018.

 • Rakennuksen valmiusasteessa on jokin muu virhe. Huomaa kuitenkin, että uusi rakennus näkyy päätöksessäsi keskeneräisenä. Näin kuuluukin olla, paitsi jos rakennus on ollut valmis jo 1.1.2018. Tämä ajankohta määrää valmiusasteen vuoden 2018 kiinteistöverotuspäätöksessä.

Näin ilmoitat, jos rakennuksesi valmiusasteessa on virhe

 1. Kirjaudu Kiinteistötiedot verkossa -palveluun
 2. Valitse se kiinteistötunnus, jonka tietoja haluat muuttaa > Avaa
 3. Valitse Rakennukset maapohjalla -kohdasta rakennus, jonka tietoja haluat muuttaa > Avaa
 4. Merkitse Keskeneräisyys kohtaan Rakennus on keskeneräinen
 5. Ilmoita pyydetyt tiedot
 6. Valitse Jatka
 7. Jos muuta korjattavaa ei ole, valitse Siirry ilmoituksen lähettämiseen

Kiinteistötiedot verkossa -palvelu avautuu maaliskuussa 2018

Voit ilmoittaa ja korjata tietoja vuodelta 2017 Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Palvelu avautuu 8. maaliskuussa 2018.

Miten valmiusaste määräytyy?  

Rakennuksen valmiusaste määräytyy kiinteistöverotuspäätöksessä vuoden ensimmäisen päivän mukaan.

Kunnan rakennustarkastaja tai rakennushankkeen vastaava rakennusmestari voi antaa todistuksen tai lausunnon valmiusasteesta. Jos sinulla ei ole todistusta, sinun pitää arvioida valmiusaste itse.

Jos et ilmoita valmiusastetta, arvioimme sen rakennuksen aloittamis- ja valmistumispäivän mukaan seuraavasti:

Jos et ilmoita valmiusastetta, arvioimme sen rakennuksen aloittamis- ja valmistumispäivän mukaan seuraavasti

Rakennustyöt aloitettuValmistumispäiväValmistumisaste 2018
kiinteistöveropäätöksessä
Valmistumisaste 2019
kiinteistöveropäätöksessä
2017 Rakennus valmis ennen 1.3.2018 80 % 100 %
2017 Rakennus valmis 1.3.2018 tai sen jälkeen 50 % 100 %
2017 Valmistumispäivä ei Verohallinnon tiedossa 50 % 100 %