Ulkomailla sijaitsevan asunnon myynti

Ulkomailla olevan asunnon sijaintivaltio vaikuttaa myyntivoiton tai -tappion verotukseen. Jos asut Suomessa, sinun on maksettava Suomeen veroa kaikista tuloistasi, myös ulkomailta saaduista. Joudut yleensä maksamaan voitosta veroa myös siihen valtioon, josta tulo on saatu. Kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa.

Ilmoita myynti OmaVerossa

Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Menetelmän ratkaisee se, mitä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on sovittu asunnon sijaintivaltion ja Suomen välisessä verosopimuksessa. Jos asunto on esimerkiksi toisessa Pohjoismaassa, käytetään hyvitysmenetelmää. Suomessa Verohallinto määrää myyntivoitosta pääomatulojen veroprosentin mukaisen 30 %:n veron alle 30 000 euron pääomatuloista. Yli 30 000 euron myyntivoitosta veroprosentti on 34 %.  Ulkomailla maksettu vero hyvitetään Suomen myyntivoittoverosta.

Espanjan, Portugalin, Ranskan ja Egyptin kanssa tehdyt verosopimukset edellyttävät, että kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa käytetään vapautusmenetelmää. Jos asunto sijaitsee näissä maissa, Suomi ei verota myyntivoittoa. Kaksinkertainen verotus poistetaan vapautusmenetelmällä, toisin sanoen vapauttamalla Suomen verosta. Tulo voi kuitenkin vaikuttaa korottavasti muista pääomatuloista maksettavaan veroon. Tästä syystä sinun on ilmoitettava myyntivoitto Suomen veroilmoituksella. Vapautusmenetelmä vaikuttaa niin, että et voi vähentää asuntoon kohdistuvia korkoja tulon ylittävältä osuudelta. Myyntitappioita ei voi vähentää muista luovutusvoitoista Suomen verotuksessa.

Asut Espanjassa tai Portugalissa ja myyt osakehuoneiston 1.1.2019 alkaen

Vuodesta 2019 alkaen Suomi verottaa myös luovutusvoittoa, jota Espanjassa tai Portugalissa  asuva henkilö saa Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoistaan.

Jos Sinulla on Suomesta luovutusvoittoa, hae ennakkoveroa.

Lue lisää miten verotus muuttuu vuonna 2019, jos saat Suomesta eläkettä ja

Ilmoita myyntivoitot ja -tappiot Suomen veroilmoituksessa

Ulkomailla olevasta omaisuudesta saatu myyntivoitto lasketaan samalla tavalla kuin Suomesta saatu. Jos olet omistanut asunnon ulkomailla vähintään 2 vuotta ja samalla käyttänyt sitä vakituisena asuntona yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta, asunnon myyntivoitto on Suomessa verovapaata.

Jos olet saanut myyntivoittoa tai -tappiota ulkomailta: