Yritystoiminnan läpinäkyvyys tukee tervettä kilpailua ja vähentää harmaata taloutta

Yritystietojärjestelmän (YTJ) käyttöliittymään ehdotetaan toteutettavaksi viranomaisten yhteistyönä uusi näkymä, jossa julkaistaan "Kyllä/Ei -tyyppisesti" keskeisimmät yrityksen julkisten velvoitteiden hoitoa kuvaavat tiedot.

YTJ:ssä näkyisivät tiedot

  • Verovelkarekisteristä
  • Tullivelasta
  • Työeläkevakuuttamisesta
  • Tapaturmavakuuttamisesta sekä
  • Työttömyysvakuuttamisesta

Yritysten julkisten velvoitteiden läpinäkyvyys vähentää harmaata taloutta

Selkeä ja kaikkien ulottuvilla oleva tieto yrityksen keskeisistä velvoitteista ja niiden hoidosta tai hoitamattomuudesta ohjaa luonnostaan asioimaan velvoitteensa hoitavien yritysten kanssa ja karttamaan velvoitteensa laiminlyöviä yrityksiä. 

Velvoitteiden hoidon läpinäkyvyys ohjaa yrityksiä hoitamaan velvoitteensa ja torjuu tehokkaasti harmaata taloutta. 

Uudistus helpottaa tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten tekemistä

YTJ:stä saatavat tiedot täyttäisivät osittain myös tilaajavastuulain mukaisen tilaajan selvitysvelvollisuuden. Helposti, keskitetysti ja maksutta verkosta saatava tieto toisi säästöjä yrityksille, kun selvityksiä ei enää tarvitsisi hankkia eri tahoilta.

Yleisöjulkisuus selvitys (PDF 439 kt)

Velvoitteiden hoitamista kuvaavat tiedot YTJ käyttöliittymässä (PDF 259 kt)