Auto- ja valmisteverotus siirtyivät Tullista Verohallintoon 1.1.2017.

Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Valmisteverotus > Valmisteverolajit

Valmisteverolajit

Kuuluu kokonaisuuteen: Valmisteverotus

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista. Molemmissa tapauksissa verotuksen toimittaa Verohallinto. Tulli toimittaa valmisteverotuksen tietyissä tilanteissa, kun on kyse maahantuonnista unionin ulkopuolella.

Osa tuotteista kuuluu direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Näitä tuotteita ovat:

 • alkoholi ja alkoholijuomat
 • tupakka
 • sähkö
 • maakaasu
 • kivihiili
 • nestemäiset polttoaineet.

Kansallisen valmisteverotuksen piiriin kuuluvat: 

 • virvoitusjuomat
 • juomapakkaukset
 • mäntyöljy
 • polttoturve
 • savukepaperi.

Valmisteveron luonteisia maksuja ovat:  

 • jätevero
 • öljyjätemaksu
 • öljysuojamaksu.

Kutakin edellä mainittua ryhmää koskevat säännökset ovat omissa verolaeissaan. Kaikkien verolajien verotusmenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa.

Makeis- ja jäätelöveron poistuminen 

31.12.2016 asti makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista kannettiin valmisteveroa. Vero perustuu makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annettuun lakiin (1127/2010). Veroa kannettiin muun muassa makeisista, suklaasta ja jäätelöstä. 

Makeisveroa koskee yleinen jälkiverotusaika sekä muutoksenhakuaika (kolme vuotta).

Lisätietoa

Virvoitusjuomavero

Valmisteveron palautushakemukset

Alkoholi- ja alkoholijuomavero

Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa on maksettava alkoholituotteista kuten oluesta, viinistä, etyylialkoholista ja välituotteista. Veroa maksetaan tuotteen etyylialkoholipitoisuuden tai juomamäärän mukaan

Virvoitusjuomavero

Lähtökohtaisesti verovelvollinen on virvoitusjuomien valmistaja ja maahantuoja. Yksityishenkilön omaan käyttöön EU-alueelta mukanaan tuomat virvoitusjuomat ovat pääsääntöisesti verottomia

Juomapakkausvero

Alkoholijuomien ja virvoitusjuomien pakkauksista kannettavalla juomapakkausverolla pyritään vähentämään kertakäyttöisten juomapakkausten käyttöä.

Tupakkavero

Tupakkaveroa maksetaan tuotteista, jotka valmistetaan Suomessa tai vastaanotetaan toisesta jäsenvaltiosta sekä tuotteista, jotka tuodaan Suomeen unionin ulkopuolelta. Yksityishenkilön omaa käyttöä varten tuomia tuotteita ei EU:n sisällä veroteta

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan esimerkiksi moottoribensiinistä ja bioetanolista. Yksityishenkilön auton omassa polttoainesäiliössä tai varasäiliössä maahantuotu moottoripolttoaine on verotonta

Sähkön ja eräiden polttoaineiden vero

Sähköveroa maksavat yleensä sähköntuottajat ja verkonhaltijat

Jätevero

Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Verovelvollisia ovat kaatopaikan pitäjät, joiden on rekisteröidyttävä Verohallinnolle

Öljyjätemaksu

Öljyjätehuollosta ja muusta ongelmajätehuollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi voiteluöljyistä ja -valmisteista kannetaan valmisteveron luonteista öljyjätemaksua

Öljysuojamaksu

Maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä peritään öljysuojamaksua. Öljysuojamaksulla kerätään varoja öljysuojarahastoon, josta maksetaan korvauksia öljyvahingoista aiheutuneista kustannuksista


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016