Etusivu > Henkilöasiakkaat > Kotitalousvähennys > Kotitalousvähennys hoito- ja hoivatyöstä

Kotitalousvähennys hoito- ja hoivatyöstä

Kuuluu kokonaisuuteen: Kotitalousvähennys

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, vanhusten ja vammaisten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu hoito.

Hoiva- ja hoitotyötä on myös henkilön avustaminen kaupassa, läksyjen avustaminen tai pankissa ja apteekissa asiointi.

Edellytykset

  • työ kohdistuu itseensä tai samassa taloudessa asuvaan henkilöön
  • työ tehdään kotona tai vapaa-ajan asunnolla

Vähennystä ei saa

  • terveyden- ja sairaudenhoitopalveluista, joista ei makseta arvonlisäveroa. Tällaisia palveluita ovat muun muassa työt, jotka lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai hieroja tekee.
  • kotitalouspalveluista, jotka työnantaja antaa luontoisetuna työntekijälleen
  • samasta työstä, jota varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea tai työnantajalle maksettavaa palkkatukea.
  • työstä, jota varten on saatu kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli eivät estä vähennystä muissa kuin niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, jos kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä hoiva- ja hoitotyössä

Palveluasumisen vaikutus kotitalousvähennykseen

Palvelutalossa, hoivakodissa, senioritalossa tai ryhmäkodissa asuva saa kotitalousvähennyksen kuten muutkin. Vähennykseen oikeuttava työ on tehtävä henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa. Laitoshoidon maksuista tai peruspalvelumaksuista ei saa vähennystä. Myöskään turvapalvelut eivät ole vähennyksen piirissä.

Ei vähennystä, jos maksun saajana on kunta

Jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, ei kotitalousvähennystä saa edes maksetustakaan osasta. Tämä johtuu siitä, että kunnat eivät ole tuloverovelvollisia oman kuntansa alueella harjoittamastaan toiminnasta.

Kunnan palvelut eivät oikeuta vähennykseen. Vähennystä ei saa vaikka työn olisi tehnyt yksityinen palvelutalo tai palvelutalo, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, jos maksu maksetaan kunnalle tai kaupungille.

Lisätietoa tukien vaikutuksista kotitalousvähennykseen

Kotitalousvähennyksen määrä Ilmoita kotitalousvähennys Verohallintoon Yhteenvetotaulukko kysytyimmistä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 27.12.2016