Perustietoa A–Ö – Henkilöasiakkaat

A   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y

A

Ajokilometrit verotuksen perusteena

Ajoneuvo verotetaan liikennekelpoisessa kunnossa

Ajoneuvojen hintatietopalvelu

Ajoneuvon käyttö koenumerokilvillä

Ajoneuvon käyttöönottoilmoitus

Ajoneuvon opiskelijakäyttö

Ajoneuvon turistikäyttö

Ajoneuvon väliaikainen käyttöönottoilmoituspalvelu

Alijäämähyvitys

Alkoholi lahjana

Alkoholit ja tupakkatuotteet muuttotavaroissa

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Asunnon myynti

Asunnon myynti - Ilmoita asunnon myyntivoitot Verohallintoon

Asunnon myynti - Muun kuin oman vakituisen asunnon myynti

Asunnon osto

Asuntolainan korkovähennys

Asunto-osakkeen osto

Au pair

Autoveroilmoituspalvelu

Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle

Autoveron maksunlykkäys

Autoveron määrä

Autoveron oikaisuvaatimus

Autoveron vientipalautus

Autoveronhuojennus

Autoveronpalautus invalideille

Autoveronpalautus invalideille

Autoverotus

Avioero

Avioliitto

Avioliitto - Avioero

E

Eläkettä Ruotsista

Eläkettä Suomesta ulkomaille

Eläkettä ulkomailta

Eläketulon verokortti

Ennakkoratkaisun hakeminen autoverotuksessa

Ennakkovero - Henkilöasiakas

Ennakkoverojen maksaminen

Ennakon täydennysmaksu – kuuluu kokonaisuuteen Asunnon myynti

Ennakon täydennysmaksu – kuuluu kokonaisuuteen Maksaminen

Ensiasunnon korkovähennys

Ensiasunnon osto

Erityisalojen matkat

Espanjaan muuttava eläkeläinen

H

Hallintaoikeuden pidättäminen lahjaverotuksessa

Hallintaoikeudesta luopuminen

Henkilöauto - CO2-verotaulukot

Henkilön vakinainen asuinpaikka autoverotuksessa

I

Ilmoita itse nämä vähennykset

Ilmoita nämä kiinteistön muutokset

Invalidille myönnettävä veronpalautus

J

Jakamistalous

Jäännösveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Asunnon myynti

Jäännösveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Maksaminen

Jäännösveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Veroilmoitus

K

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen henkilöasiakkaan ulkomaantulosta

Kansainvälinen liikenne

Kiinteistön osto

Kiinteistövero

Kiinteistöveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Kiinteistövero

Kiinteistöveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Maksaminen

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöyhtymä

Kilometrikorvaus ja päiväraha

Kirkollisvero

Kirpputorimyynti

Korko tuloverotuksessa

Koti-irtaimiston myynti

Kotitalous työn teettäjänä

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys - Ilmoita kotitalousvähennys Verohallintoon

Kotitalousvähennys - Maksu työn tekijälle

Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä

Kotitalousvähennys hoito- ja hoivatyöstä

Kotitalousvähennys remonttikuluista

Kotitalousvähennys siivous- ja kotitaloustöistä

Kuitit ja tositteet

Kun kotitalous ostaa palvelun yritykseltä

Kun kotitalous palkkaa työntekijän

Kuolinpesän verotus

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti

Käyttöönottoilmoitus ajoneuvon kilpailukäytössä

L

Lahja

Lahja - Ilmoita lahja Verohallintoon

Lahjan arvostaminen

Lahjanluonteinen kauppa

Lahjaveron määrä

Lapset - Miten lapsen tulot verotetaan?

Liikkuvaa työtä tekevän matkat

M

Maksaminen

Maksaminen e-laskulla

Maksetun varainsiirtoveron palautus

Maksujärjestely

Maksuvaikeudet

Matkakulut

Matkat toissijaiselle työpaikalle

Matkustajatuonti

Moottoripyörä ja muu L-luokan ajoneuvo

Muistiinpanot - metsänomistaja

Muistiinpanovelvollisuus

Muita ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön tilanteita

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku autoveroon

Muutoksenhaku ennakkoperinnässä

Muutoksenhaku kiinteistöverotuksessa

Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Muutoksenhaku varainsiirtoverotuksessa

Muuttoajoneuvo ulkomailta

Muuttoajoneuvon Suomeen tuonti

N

Netistä tilaaminen

O

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Omaisen kuolema

Opintolainavähennys

Opiskelemaan Suomeen

Opiskelemaan ulkomaille

Opiskelijan verokortti

Osakkeet ja osingot

Osakkeiden myynti

Osingot listaamattomasta yhtiöstä

Osoitteenmuutos

Osuuskuntien ylijäämien verotus

P

Pakettiauto - CO2-verotaulukot

Palkkatulon verokortti

Perinnön arvo

Perinnönjättäjältä saadut lahjat

Perintö

Perintö - Ilmoita ulkomainen perintö Verohallintoon

Perintö - Milloin ulkomaista perintöä ei ilmoiteta Verohallintoon

Perintö- ja lahjaveron maksaminen

Perintöverotus kansainvälisissä tilanteissa

Perunkirjoitus ja perukirja

Pientalon hankkiminen talopakettina

Poistojen ja remonttikulujen vähentäminen vuokratulosta

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

R

Rakentamisilmoitukset

Rakentamisilmoitukset - rakennustarkastajan velvollisuudet

S

Sijoitukset

Sijoitukset - Ilmoita tulot sijoituksista Verohallintoon

Sijoitusasunnon lainan korot

Sijoitusrahasto-osuudet

Suomen kansalainen ja kolmen vuoden sääntö

Suomesta ulkomaille

T

Talon rakentaminen asunto-osakeyhtiömuodossa

Tarkista valmiiksi merkityt vähennykset

Taulukko kysytyimmistä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä

Taulukko: Miten työhön liittyvät matkat vähennetään verotuksessa?

Taulukoita ajoneuvojen sovelletuista verotusarvoista

Tilinumeron muutos

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Työmatkat

Työn tarjoaminen ja välittäminen mobiilisovelluksen kautta

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksaminen - kotitaloudet

Työsuhdeajoneuvon veroton käyttö

Työsuhdeautolla tehdyt matkat

Työsuhde-edut

Työsuhteessa vai yrittäjä?

Työttömän tai opiskelijan matkakulut

Töihin mobiilisovelluksen kautta

Töihin Suomeen

Töihin ulkomaille

U

Ulkomaan perintä

Ulkomailla asuvan liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ulkomailla asuvan Suomesta saama vuokratulo

Ulkomailla esiintyvät taiteilijat ja urheilijat

Ulkomailla sijaitsevan asunnon myynti

Ulkomaille maksettavat osingot, korot ja rojaltit

Ulkomaille suomalaisen työnantajan palvelukseen

Ulkomaille ulkomaisen työnantajan palvelukseen

Ulkomailta saadut korkotulot

Ulkomailta saadut osingot ja arvopaperien luovutusvoitot

Ulkomailta saadut vuokratulot

Ulkomailta Suomeen

Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen

Ulkomailta Suomeen ulkomaisen työnantajan palvelukseen

Ulkomailta tulevat esiintyvät taiteilijat ja urheilijat

Ulkomailta tulevat tutkijat ja opettajat

Ulkomainen työntekijä muuttaa pois Suomesta

Ulkomaisella aluksella työskentely

Ulkomaiset avainhenkilöt

Ulkomaiset vuokratyöntekijät

Uuden ajoneuvon verotusarvo

Uusien ajoneuvojen verotus

V

Valitus autoveron oikaisupäätöksestä

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus kuolemantapauksissa

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero siirtolapuutarhamökistä

Varainsiirtoveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Asunnon osto

Varainsiirtoveron maksaminen – kuuluu kokonaisuuteen Maksaminen

Varainsiirtoveron palauttaminen

Velat ja korot

Velka tuloverotuksessa

Verohallinnon tilastollinen malli käytetyn auton arvonmäärityksessä

Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Veroilmoitus

Veroilmoitus – metsätalous

Veroilmoitus ja verotuspäätös

Verojen maksaminen ulkomailta

Verokortti

Verokortti - Miten veroprosentti lasketaan?

Verokortti etuuksille

Verokortti turvapaikanhakijalle

Verokortti usealle työnantajalle

Veronpalautuksen maksaminen kuolinpesälle

Veronpalautukset

Veronumero

Veronumerorekisteri

Verosopimuksen vastainen verotus ulkomailla

Verosta vapauttaminen (veronhuojennus)

Verottomat lahjat

Verotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verovelkarekisteri

Verovelkojen julkaiseminen

Vientirekisteröidyn ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö

Viikonloppumatkat perheen luo

Vuokran määrä vaikuttaa vähennyksiin

Vuokratulo ja yhtiövastikkeet

Vuokratulosta saa vähentää kulut

Vuokratulot

Vuokratulot - Ilmoita vuokratulot Verohallintoon

Vähennykset

Väliaikainen veroton käyttö

Y

Yhteislahja

YK:n rauhanturvajoukot

Yle-vero

Yli 25 vuotta vanhan ajoneuvon arvonmääritys

Yrittäjäpuolisot verotuksessa

Yritysajoneuvoa voi käyttää väliaikaisesti autoverotta