Zagraniczni pracownicy branży budowlanej od 01.06.2012 otrzymają w oddziałach Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej. (Ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat veronumeron 1.6.2012 alkaen verotoimistosta)

Tax Administration Bulletin, 9/8/2016

Każda osoba pracująca na terenie budowy musi na jej terenie posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator z zaznaczonym numerem identyfikacji podatkowej.

Numer identyfikacji podatkowej jest obowiązkowym elementem identyfikatora

  • na nowych terenach budowy od 01.09.2012
  • na dotychczasowych terenach budowy od 01.03.2013

Istnieje możliwość, że pracodawca będzie potrzebował Twojego numeru identyfikacji podatkowej, zanim te przepisy wejdą w życie.

Numer identyfikacji podatkowej został dostarczony osobom fizycznym wraz z kartą podatkową za rok 2012. Zagraniczni pracownicy budowlani czasowo pracujący w Finlandii będą, począwszy od dnia 01.06.2012, otrzymywać osobisty numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej w następujących oddziałach Urzędu Podatkowego:

oddział dla regionu Ahvenanmaa (Wyspy Alandzkie): Maarianhamina

oddziały dla regionu Etelä-Karjala (Karelia Południowa): Lappeenranta, Imatra,  Kouvola, Kotka, Lahti, Savonlinna

oddział dla regionu Etelä-Pohjanmaa: Seinäjoki, Närpiö, Pietarsaari, Vaasa, Ylivieska, Kokkola

oddziały dla regionu Sisä-Suomi: Tampere, Hämeenlinna

oddział dla regionu Pohjois-Pohjanmaa: Oulu, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Raahe 

oddziały dla regionu Pohjois-Savo: Iisalmi, Kuopio, Varkaus, Joensuu, Kajaani, Jyväskylä

oddział dla regionu Päijät-Häme:

oddziały dla regionu Aglomeracji Helsińskiej

oddziały dla regionu Uudenmaa: Järvenpää, Lohja, Porvoo

oddziały dla regionu Varsinais-Suomi: Salo, Turku, Rauma, Pori

Jeżeli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub EOG, weź ze sobą do oddziału Urzędu Podatkowego następujące dokumenty:

  • Ważny paszport lub oficjalny dowód osobisty państwa strefy Schengen. Dokument musi zawierać zdjęcie, które umożliwi bezproblemową identyfikację. Jeżeli od przyjazdu do Finlandii upłynęły już trzy miesiące, należy mieć przy sobie wydane przez Policję potwierdzenie rejestracji prawa do pobytu. Więcej informacji na temat rejestracji znajduje się na stronie Policji: http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/AF736F597AC3F704C22577D1002D0F96?opendocument
  • Umowę o pracę lub pisemne objaśnienie najważniejszych warunków stosunku pracy obejmującego wykonywaną na terenie Finlandii pracę. Na tej podstawie stwierdza się, czy wydanie personalnego numeru identyfikacyjnego i zarejestrowanie danych mają wystarczające uzasadnienie.

Jeżeli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub EOG, weź ze sobą do oddziału Urzędu Podatkowego następujące dokumenty:

  • Ważny paszport z fotografią, która umożliwi bezproblemową identyfikację osoby.
  • Jeżeli osoba przyjeżdża do Finlandii wykonywać pracę, która nie została wymieniona w 81 § ustęp 1. ulkomaalaislaki (ustawy o cudzoziemcach), musi ona posiadać ważne pozwolenie na pobyt przyznane na podstawie pracy zarobkowej.

Obywatel państwa spoza UE lub EOG ma prawo pracować na budowie w Finlandii bez pozwolenia na pobyt jedynie w przypadku, gdy przyjeżdża do Finlandii wykonywać tymczasowe prace podwykonawcze jako zatrudniony na stałe pracownik przedsiębiorstwa działającego na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i posiada w drugim kraju pozwolenie na pobyt i pracę, które będzie ważne przez cały okres pobytu w Finlandii. Praca może trwać maksymalnie trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy.

  • Umowę o pracę lub pisemne objaśnienie najważniejszych warunków stosunku pracy obejmującego wykonywaną na terenie Finlandii pracę. Na tej podstawie stwierdza się, czy wydanie personalnego numeru identyfikacyjnego i zarejestrowanie danych mają wystarczające uzasadnienie.

Jeżeli pracownik planuje pobyt w Finlandii trwający dłużej niż rok, personalny numer identyfikacyjny otrzyma w magistracie. Dopiero po otrzymaniu w magistracie personalnego numeru identyfikacyjnego, można otrzymać w oddziale Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej.