Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams

Rejestracja obcokrajowca samozatrudnionego w stoczni (ammatinharjoittajan rekisteröinti)

Rejestracja działalności gospodarczej (ammatinharjoittajan rekisteröinti)

Urząd Skarbowy okręgu miasta stołecznego rejestruje jako interesantów administracji skarbowej samozatrudnionych podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rejestracja samozatrudnionych podlegających powszechnemu obowiązkowi podatkowemu odbywa się w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Obcokrajowcy samozatrudnieni zgłaszają się do rejestru korzystając z formularza Y3. Formularze są dostępne w Internecie pod adresem www.ytj.fi oraz w punktach obsługi Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Patentowego i Rejestrowego. Formularz musi być podpisany imieniem i nazwiskiem przez uprawnioną do tego osobę.

Papiery rejestracyjne należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego prowadzącego rejestrację.

Jako załącznik do formularza założenia działalności gospodarczej (Y3), samozatrudniony obcokrajowiec powinien dostarczyć:

Czytaj dalej o rejestracji w języku fińskim:

Przeczytaj więcej o rejestracji w innych językach:

UWAGA: Znajdujące się na tej stronie to ogólne wskazówki. Bardziej szczegółowe informacje w języku fińskim i szwedzkim są dostępne na stronach internetowych Urzędu Skarbowego (www.vero.fi).

Page last updated 6/8/2011