Välisriigi renditööjõu maksustamine – Korduma kippuvad küsimused (Ulkomaisen vuokratyöntekijän verotus – usein kysyttyä)

 

1.1 Miks peab renditöötaja maksma makse Soomes?
1.2 Kas maksustamine puudutab ka välisriigi alltöövõttu teostava ettevõtte töötajaid?
1.3 Tulen renditöötajana Eestist Soome. Mul ei ole Soome isikukoodi. Kas ma saan selle maksuametist? Kuidas pean tasuma makse?
1.4 Kas ma pean maksma lisaks ettemaksuna kinnipeetavale tulumaksule Soomes ka muid makse, näiteks sotsiaalmaksu?
1.5 Kui ma maksan Soomes makse, kas ma pean neid maksma ka oma koduriigis? Kas tekib topeltmaksustamine?
1.6 Kas mu palgatulu maksustamist mõjutab see, kui ma töötan Soomes vaid mõne kuu või näiteks kogu aasta?
1.7. Kust saab lisateavet rahvusvahelise tööjõu maksustamise kohta?
1.8. Oleme tööandjaga netopalga kokku leppinud. Kas ma võin anda oma tööandjale volikirja, et tema võib saada minu maksutagastuse?

2. Soomes kuni kuus kuud viibivad töötajad

2.1 Eesti tööandja on rentinud mind Soome ettevõttele. Kavatsen töötada Soomes 2–3 kuud. Mida ma pean tegema?
2.2 Töötan Soomes renditöötajana mujal kui ehitusalal. Kas tööandja poolt mulle makstav päevaraha on maksuvaba?
2.3 Eesti tööandja on rentinud mind Soome ehitusala ettevõttele ehitustöödele. Mu pere elab Eestis ja veedan seal kõik nädalavahetused. Soomes olen koos kaaslastega üürinud väikse korteri Vantaas. Kas tööandja poolt mulle makstav päevaraha on maksuvaba? Milliseid mahaarvamisi saan maksustamisel teha? Kas tööandja poolt mulle eluaseme ja tööobjekti vahel liikumiseks hüvitatavad kulud on maksuvabad?
2.4 Tulin renditöötajana Eestist Soome 2011. aasta märtsi alguses. Olen maksnud oma maksud Eestis. Kuulsin alles mais, et ma oleks pidanud maksma oma palgatulult maksud Soomes. Mida ma pean tegema?
2.5 Elan Venemaal ja tulen nüüd mõneks kuuks Soome renditöötajana tööle. Kas ma pean taotlema ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust?
2.6 Elan Valgevenes ja tulen mõneks kuuks Soome renditöötajana tööle. Kas ma pean taotlema ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust?

3. Üle kuue kuu Soomes viibivad töötajad

3.1 Minu Eesti tööandja on rentinud mind Soome ettevõttele tööle. Töölähetus algas 2011. aasta veebruaris ja see kestab vähemalt 2011. aasta detsembrini. Veedan nädalalõpud ja paarinädalase suvepuhkuse Eestis. Kas ma pean maksma makse Soome?
3.2 Minu Eesti tööandja on rentinud mind Soome ehitusala ettevõttele ehitustöödele. Veedan nädalalõpud oma pere juures Tallinnas. Soomes olen koos kaaslastega üürinud väikse korteri Vantaas. Kas Eesti tööandja poolt mulle makstav päevaraha on mulle maksuvaba?
3.3 Kas tööandja poolt mulle makstav hüvitis sõidukulude eest Vantaa korterist erinevatele tööobjektidele Soomes on maksuvaba? Kas tööandja poolt mulle makstavad sõidukulud nädalalõppude sõitude eest Eestisse on maksuvabad?
3.4 Olen tulnud Soome renditöötajana. Töölähetus algas 2011. aasta veebruaris ja kestab praeguse seisuga vähemalt 2011. aasta detsembrini. Kas ma võin maksustamisel eluasemekulud maha arvata?

1.1 Miks peab renditöötaja maksma makse Soomes?

Välisriigist maksimaalselt kuueks kuuks Soome saabuva renditöötaja palgatulu võidakse maksustada Soomes, kui töö teostatakse Soomes. Soome ja Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Moldova, Gruusia, Valgevene, Mani saare, Guernsey, Bermuda, Jersey, Poola, Kasahstani ja Caymani saartega sõlmitud rahvusvahelised maksulepingud annavad töö teostamise koha riigile maksustamisõiguse palga suhtes, mille renditud töötaja saab välisriigi tööandjalt.

Soome ja teiste riikide vahel sõlmitud maksulepingute alusel ei ole töö teostamise koha riigil maksustamisõigust lühiajaliselt kestva renditööjõu kasutamise puhul.

Renditöötaja palk maksustatakse Soomes ka juhul, kui töötaja saabub riigist, millega Soomel maksulepingut ei ole.

1.2Kas maksustamine puudutab ka välisriigi alltöövõttu teostava ettevõtte töötajaid?

Maksustamine puudutab töötajaid, kes tulevad renditöötajatena välismaalt Soome. Maksustamine ei puuduta alltöövõttu teostava välisriigi ettevõtte töötajaid. Tööjõu rentimisel võib tööjõudu rentiv välisriigi ettevõte anda oma töötajaid hüvitise vastu Soome ettevõtte käsutusse. Töötaja palga maksab välisriigi tööandja. Töö teostatakse Soome ettevõtte (töö tellija) juhtimise ja järelevalve all. Alltöövõtu puhul kontrollib ja juhib töötajaid alltöövõttu teostav välisriigi ettevõte ise. Vastutus töö teostamise eest on alltöövõtjal.

Lisateavet renditööjõu vahendamise ja alltöövõttude erinevuse selgitamisel on toodud väljaandes (Välisriigi renditöötajad ja maksustamine Soomes) ning valitsuse eelnõus HE 158/2006.

1.3Tulen renditöötajana Eestist Soome. Mul ei ole Soome isikukoodi. Kas ma saan selle maksuametist? Kuidas pean tasuma makse?

Ettemaksuna kinnipeetavate maksude määramiseks on vaja Soome isikukoodi. Ettemaksuna kinnipeetavate maksude taotlemisel maksuametis saate kaasa juhised ja blanketi isikukoodi taotlemiseks. Isikukoodi taotlemisel peate tõendama oma isikut kas passi või muu ametliku reisidokumendi alusel. Isikukoodi väljastab magistraat. Lisateavet saate aadressil www.maistraatti.fi. Kui tulete Soome kauemaks kui aasta, peate taotlema isikukoodi otse magistraadist.

Maksuametis määratakse teile ettemaksuna kinnipeetavad maksud, mida tuleb maksta maksetähtpäeval kord kuus. Maksude tasumiseks saate posti teel vastavad maksuotsused.

Kui teie tööandjal tekib Soomes püsiv tegevuskoht või tööandja on kantud Soome tööandjate registrisse, saate eelnimetatud maksuotsuste asemel maksukaardi. Tööandja peab maksukaardi põhjal teie palgast kinni tulumaksu ja kannab selle üle Soome maksuametile.

1.4Kas ma pean maksma lisaks ettemaksuna kinnipeetavale tulumaksule Soomes ka muid makse, näiteks sotsiaalmaksu?

Kui te töötate Soomes vähemalt neli kuud, peate maksma ka ravikindlustusmaksu. Seda ei määrata siiski juhul, kui esitate koduriigist saadud tõendi A1 või E101, mis näitab, et te olete kindlustatud oma kodumaal. Kindlustatu ravikindlustusmaksu protsent 2011. aastal on 2,01%.

1.5Kui ma maksan Soomes makse, kas ma pean neid maksma ka oma koduriigis? Kas tekib topeltmaksustamine?

Soome maksuamet annab teile maksuotsuse Soomes määratud tulumaksu kohta. Edastage nimetatud otsus oma koduriigi maksuametile või tööandjale sõltuvalt sellest, kuidas maksude tasumine teie koduriigis korraldatud on. Sellisel juhul saab Soomes tasutud maksu teie elukohajärgses riigis topeltmaksustamise vältimiseks arvesse võtta.

1.6Kas mu palgatulu maksustamist mõjutab see, kui ma töötan Soomes vaid mõne kuu või näiteks kogu aasta?

Soomes omavad üldist maksukohustust isikud, kes Soomes elavad. Soomes elavaks loetakse isik, kellel on seal tegelik eluase ja kodu või kes elab Soomes pidevalt üle kuue kuu. Ajutine Soomest lahkumine seda ei mõjuta. Kui te tulete Soome kauemaks kui kuueks kuuks, siis pole tähtis, kas tulete Soome renditud töötaja või alltöövõttu teostava välisriigi ettevõtte töötajana. Üldist maksukohustust omavad isikud maksavad makse Soome üldjuhul kõigilt oma tuludelt. Maksustamist puudutavad rahvusvahelised lepingud võivad siiski Soome maksustamisõigust piirata.

Kui te elate Soomes maksimaalselt kuus kuud, olete Soomes piiratult maksukohustuslane. Piiratult maksukohustuslased maksavad Soome makse vaid Soomest saadud tuludelt. Välisriigist Soome tuleva renditöötaja (välisriigi tööandjalt saadav) palgatulu loetakse Soomes saaduks, kui töö teostatakse Soomes. Renditöötaja maksab oma palgatulult makse Soomes, kuigi ta tuleb Soome vaid paariks nädalaks. Kui te olete välisriigi alltöövõttu teostava ettevõtte töötaja ja tulete Soome maksimaalselt kuueks kuuks, siis üldjuhul Soomes makse maksma ei pea.

1.7.Kust saab lisateavet rahvusvahelise tööjõu maksustamise kohta?

Kõige paremini saab teavet maksuameti veebilehelt aadressil www.vero.fi kohast „Syventävät vero-ohjeet > kansainväliset tilanteet” (Põhjalikumad maksujuhised > rahvusvahelised olukorrad). Juhend „Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus” (Välisriigi renditöötajad ja maksustamine Soomes) sisaldab ka vajalike blankettide linke.

1.8.Oleme tööandjaga netopalga kokku leppinud. Kas ma võin anda oma tööandjale volikirja, et tema võib saada minu maksutagastuse?

Soomes töötavad välisriigi töötajad võivad teatud juhul tööandjaga kokku leppida, et tööandja maksab töötaja maksud Soomes (nn netopalga leping). Töötaja on sellisel juhul võinud anda oma tööandjale spetsiaalse volikirja, milles ta volitab tööandja võtma välja töötaja maksutagastused. Töötajana ei saa te oma õigust maksutagastusele maksuametile kohustavalt tööandjale üle anda. Seega selliseid volikirju netopalga lepingute osas ei aktsepteerita ja te ei või ka teatada eeltäidetud tuludeklaratsioonil oma tööandja kontonumbrit.

2.Soomes kuni kuus kuud viibivad töötajad

2.1Eesti tööandja on rentinud mind Soome ettevõttele. Kavatsen töötada Soomes 2–3 kuud. Mida ma pean tegema?

Kui tulete renditöötajana Soome, peate taotlema ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust tuluallikamaksu (35%) tasumiseks. Kui te taotlete samas ka Soome isikukoodi, peate käima isiklikult maksuametis. Võtke kaasa kehtiv reisidokument, millega saate tõendada oma isikut. Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust tuleb taotleda hiljemalt töötamise algusele järgneva kuu lõpuks.

Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust taotletakse vastaval blanketil Ennakkoverohakemus 6205a (Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu taotlus). Blanketile tuleb lisaks isikuandmetele märkida Soome saabumise ja Soomest lahkumise kuupäev ning prognoositav maksustatav palgatulu. Umbes ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist saate otsuse ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu summa ja maksekuude kohta ning makseblanketid

Kui teie tööandjal tekib Soomes püsiv tegevuskoht või tööandja on kantud Soome tööandjate registrisse, saate eelnimetatud maksuotsuste asemel maksukaardi. Tööandja peab maksukaardi põhjal teie palgast kinni tulumaksu ja kannab selle üle Soome maksuametile.

2.2Töötan Soomes renditöötajana mujal kui ehitusalal. Kas tööandja poolt mulle makstav päevaraha on maksuvaba?

Tööandja võib maksta töötajale maksuvaba päevaraha juhul, kui tegemist on tööreisiga. Tööreisi all mõistetakse reisi, mida töötaja erandkorras teeb tööga seotud ülesannete täitmiseks tavapärasest erinevasse töö teostamise kohta. Kui töötajal töö iseloomu tõttu alalist töötamise kohta ei ole, loetakse tööreisiks reisi, mille töötaja teeb ajutisest töö teostamiseks asukohast erinevasse töö teostamise kohta.

Renditöötajate alaline töökoht asub töö tellija ruumides. Päevaraha on maksuvaba vaid juhul, kui töötaja (näiteks koristaja või arst) teeb tööreisi oma tegelikust töötamise kohast erinevasse töö teostamise kohta. Tegelik töökoht on sellisel juhul koht, kus töötaja peamiselt töötab või hangib regulaarselt näiteks töövahendeid või töökorraldusi. Kui töötajal ühte tegelikku töökohta ei ole ja tööobjektid pidevalt muutuvad, loetakse tegelikeks töökohtadeks erinevad objektid (näiteks koristusobjektid). Sellisel juhul ei saa päevaraha maksuvabalt maksta.

Päevaraha on seega maksuvaba vaid juhul, kui teil on alaline töötamise koht ja te teete sealt tööreisi mingisse teise töö teostamise kohta. Kui teil alalist töö teostamise kohta ei ole ja tööobjektid vahetuvad, on päevaraha maksustatav palk.

2.3Eesti tööandja on rentinud mind Soome ehitusala ettevõttele ehitustöödele. Mu pere elab Eestis ja veedan seal kõik nädalavahetused. Soomes olen koos kaaslastega üürinud väikse korteri Vantaas. Kas tööandja poolt mulle makstav päevaraha on maksuvaba? Milliseid mahaarvamisi saan maksustamisel teha? Kas tööandja poolt mulle eluaseme ja tööobjekti vahel liikumiseks hüvitatavad kulud on maksuvabad?

Ehituses ja metsanduses ning muudel samalaadsetel tegevusaladel, kus töö teostamise kohta tuleb tihti vahetada tegevusalale omase töö lühiajalisuse tõttu, puudutavad päevaraha maksuvabastust erisätted. Päevaraha on maksuvaba, kui maksukohustuslane on reisi jooksul ööbinud. Nädalalõppudel võib maksta maksuvaba päevaraha samadel alustel kui tööpäevade eest, kui maksukohustuslane veedab töö tõttu nädalalõpu mingis muus töö teostamise kohas. Maksuvabalt võib maksta maksimaalselt koduriigi päevaraha, milleks 2011. aastal on Soomes 34 eurot.

Päevaraha on teile seega maksuvaba nende päevade eest, mille te veedate Soomes. Kui te lähete nädalalõpuks koju Eestisse, siis päevaraha nädalalõpu eest enam maksuvaba ei ole.

Kui viibite Soomes kuni kuus kuud, tehakse maksustamine tuluallikamaksuna. Sellisel juhul saate maksustamisel kasutada 510 euro suurust ühe kuu või 17 euro suurust ühe päeva mahaarvamist. Mahaarvamise saate teha, kui taotlete ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust. Tuluallikamaksust muid mahaarvamisi teha ei saa.

Tööandja makstavad igapäevased eluaseme ja erineva töötamise koha vahelised sõidukulude hüvitised, näiteks sõidupiletite kompensatsioon, on teile maksuvabad. Kui viibite Soomes maksimaalselt kuus kuud ja olete seega Soomes piiratult maksukohustuslane, siis sõiduhüvitis siiski maksuvaba ei ole ja see loetakse maksustatava palga hulka.

Töökorteriga seotud mahaarvamise võib teha Soomes üldist maksukohustust omav isik, kelle alaline eluase on välisriigis ning EMÜ piirkonnast pärinev piiratult maksukohustuslane isik, kelle palgatulu maksustatakse Soomes. Töökorteriga seotud mahaarvamise maksimaalmäär on 250 eurot kalendrikuu kohta. Vt lisa juhendist Työasuntovähennys verotuksessa (Töökorteri mahaarvamine maksustamisel).

2.4Tulin renditöötajana Eestist Soome 2011. aasta märtsi alguses. Olen maksnud oma maksud Eestis. Kuulsin alles mais, et ma oleks pidanud maksma oma palgatulult maksud Soomes. Mida ma pean tegema?

Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust tuleb taotleda hiljemalt töötamise alustamisele järgneva kuu lõpuks. Kui töötaja jätab ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu taotlemata või taotleb seda hilinenult, võidakse talle määrata maksimaalselt 2000 euro suurune maksutrahv.

Võtke võimalikult kiiresti ühendust maksuametiga. Teile määratakse Soomes ettemaksuna kinnipeetav tulumaks ka tagasiulatuvalt nende kuude eest, mille suhtes te pole seda veel maksnud. Ettemaksuna kinnipeetav tulumaks põhineb teie poolt esitatud sissetulekute prognoosil. Maksu lõplik summa arvutatakse pärast maksuaasta lõppu tegelikult saadud tulude alusel. Kui ettemaksuna makstud maksudest tegelike tulude alusel nõutava maksu katmiseks ei piisa, peate tasuma lisaks maksude puudu oleva summa koos intressidega maksuameti poolt saadetava maksuteatise alusel.

Kui te pole maksnud tulumaksu teatud kuude eest või kogu aasta prognoos on olnud liiga väike, võite maksta puuduva maksu koos intressidega ettemakstava tulumaksu lisamaksena. Juurdemakstavalt maksult pole vaja maksta intresse, kui tasute tulumaksu lisamakse hiljemalt töötamise aastale järgneva aasta jaanuari lõpuks. 2011. aasta maksustamisel võidakse teile määrata ka maksutrahv, sest te ei taotlenud ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust õigeaegselt.

2.5Elan Venemaal ja tulen nüüd mõneks kuuks Soome renditöötajana tööle. Kas ma pean taotlema ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust?

Ainult Balti riikide ja Soome vahelist maksustamist puudutavad lepingud ning Põhjamaade maksuleping annavad Soomele õiguse maksustada välisriigist saabuva renditöötaja palgatulu ka lühemate tööperioodide korral.

Soome ja Venemaa vahel sõlmitud maksuleping ei võimalda renditöötajate maksustamist töö teostamise riigis lühiajaliste töösuhete korral. Seega pole teil vaja Soomes makse maksta, kui viibite Soomes 12 kuu jooksul maksimaalselt 183 päeva.

2.6Elan Valgevenes ja tulen mõneks kuuks Soome renditöötajana tööle. Kas ma pean taotlema ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust?

Soome ja Valgevene vahel sõlmitud maksuleping lubab Soomel maksustada palgatulu kohe esimesest töötamise päevast alates.

Peate taotlema Soomest ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust. Teile määratakse maksud kohe esimesest tööpäevast alates. Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsust taotletakse vastaval blanketil Ennakkoverohakemus 6205a (Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu taotlus). Blanketile tuleb lisaks isikuandmetele märkida Soome saabumise ja Soomest lahkumise kuupäev ning prognoositav maksustatav palgatulu. Umbes ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist saate otsuse ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu summa ja maksekuude kohta ning makseblanketid. Link Soome sõlmitud maksulepingutele on toodud veebilehel www.vero.fi kohas Syventävät vero-ohjeet > kansainväliset tilanteet (Põhjalikumad maksujuhised > rahvusvahelised olukorrad).

Kui teie tööandjal tekib Soomes püsiv tegevuskoht või tööandja on kantud Soome tööandjate registrisse, saate eelnimetatud maksuotsuste asemel maksukaardi. Tööandja peab maksukaardi põhjal teie palgast kinni tulumaksu ja kannab selle üle Soome maksuametile.

3.Üle kuue kuu Soomes viibivad töötajad

3.1Minu Eesti tööandja on rentinud mind Soome ettevõttele tööle. Töölähetus algas 2011. aasta veebruaris ja see kestab vähemalt 2011. aasta detsembrini. Veedan nädalalõpud ja paarinädalase suvepuhkuse Eestis. Kas ma pean maksma makse Soome?

Isik, kes viibib Soomes pidevalt üle kuue kuu, omab Soomes üldist maksukohustust. Ajutised äraolekud ei muuda Soomes viibimise pidevust. Maksustamisel peetakse nädalalõppude sõite ja paarinädalasi puhkusi ajutiseks eemalolekuks.

Kui elate Soomes üle kuue kuu, olete Soomes üldiselt maksukohustuslane. Peate maksma Soomes makse samadel alustel, nagu seda teevad Soomes elavad Soome kodanikud. Sissetulekute maksustamine on progressiivne, mis tähendab, et maksuprotsent määratakse tulude suuruse põhjal. Võtke ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu määramiseks ühendust maksuametiga. Kui elate Soomes alla aasta, võite ka isikukoodi taotleda maksuameti kaudu (vt küsimus 1.3). Teile saadetakse posti teel ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu otsus ja makseblanketid, mille alusel saate tasuda makse maksetähtpäeval kord kuus.

Kui teie tööandjal tekib Soomes püsiv tegevuskoht või tööandja on kantud Soome tööandjate registrisse, saate eelnimetatud maksuotsuste asemel maksukaardi. Tööandja peab maksukaardi põhjal teie palgast kinni tulumaksu ja kannab selle üle Soome maksuametile.

3.2Minu Eesti tööandja on rentinud mind Soome ehitusala ettevõttele ehitustöödele. Veedan nädalalõpud oma pere juures Tallinnas. Soomes olen koos kaaslastega üürinud väikse korteri Vantaas. Kas Eesti tööandja poolt mulle makstav päevaraha on mulle maksuvaba?

Ehituses ja metsanduses ning muudel samalaadsetel tegevusaladel, kus töö teostamise kohta tuleb tihti vahetada tegevusalale omase töö lühiajalisuse tõttu, puudutavad päevaraha maksuvabastust erisätted. Päevaraha on maksuvaba, kui maksukohustuslane on reisi jooksul ööbinud. Nädalalõppudel võib maksta maksuvaba päevaraha samadel alustel kui tööpäevade eest, kui maksukohustuslane veedab töö tõttu nädalalõpu mingis muus töö teostamise kohas.

Päevaraha on teile seega maksuvaba nende päevade eest, mille te veedate Soomes. Kui te lähete nädalalõpuks koju Eestisse, siis päevaraha nädalalõpu eest enam maksuvaba ei ole.

3.3Kas tööandja poolt mulle makstav hüvitis sõidukulude eest Vantaa korterist erinevatele tööobjektidele Soomes on maksuvaba? Kas tööandja poolt mulle makstavad sõidukulud nädalalõppude sõitude eest Eestisse on maksuvabad?

Makstavad igapäevased eluaseme ja erinevate töötamise kohtade vahelised sõidukulude hüvitised, näiteks sõidupiletite või oma auto kasutamise kompensatsioon, on teile maksuvabad. Töölähetuse ajal tehtud nädalalõpu sõite koju ei saa üldreeglina maksuvabalt hüvitada. Nädalalõppude sõite saab hüvitada maksuvabalt vaid töölähetuse alguses ja lõpus, näiteks siis, kui töölähetus nädalalõpuks katkeb ja töötajale pole korraldatud töökoha piirkonnas nädalalõpuks majutust.

Teil on siiski õigus nõuda maksustamisel sõidukulude mahaarvamist nädalalõpu kojusõitude eest odavaima sõiduvahendi järgi, kui teie pere elab mujal piirkonnas.

3.4Olen tulnud Soome renditöötajana. Töölähetus algas 2011. aasta veebruaris ja kestab praeguse seisuga vähemalt 2011. aasta detsembrini. Kas ma võin maksustamisel eluasemekulud maha arvata?

Eluasemekulud on üldjuhul elamiskulud, mida ei saa maksustamisel maha arvata. Töökorteri mahaarvamise võib siiski teha Soomes üldist maksukohustust omav isik, kelle alaline eluase on välisriigis. Ka EMÜ piirkonnast pärinev piiratult maksukohustuslik isik, kelle palgatulu maksustatakse Soomes, võib saada mahaarvamise õiguse. Mahaarvamise eeldus on, et töötaja on oma töötamise tõttu üürinud enda kasutamiseks teise korteri töö teostamise piirkonnas. Töökorteriga seotud mahaarvamise maksimaalmäär on 250 eurot kalendrikuu kohta. Vt lisa juhendist Työasuntovähennys verotuksessa (Töökorteri mahaarvamine maksustamisel).