Välismaise ettevõtte tööandjakohustused (Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet)

Kui välismaine ettevõte maksab palka Soomes tehtava töö eest, võib ettevõttel olla Soomes nii sotsiaalkindlustusega kui ka maksudega seotud kohustusi.

Soome Vabariigi ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Ebaselgetes olukordades lähtutakse teksti originaalsest versioonist.

Tulumaksuga seotud kohustused

Loe püsiva tegevuskoha tekkimisest erinevates olukordades juhendist Püsiv tegevuskoht tulumaksustamisel ja käibemaksustamisel

Kui ettevõttel ei ole püsivat tegevuskohta Soomes

Kui välismaisel ettevõttel ei ole Soomes tulumaksustamise mõttes püsivat tegevuskohta, ei maksa ettevõte tulumaksu Soomes. Kui palkade maksmine toimub otse välismaalt pangaülekande abil, ei ole ettevõttel ka kohustust registreeruda Soome tööandjate registrisse ega tasuda makstud palkadelt kinnipeetavat tulumaksu Soomes. Soovi korral võib ettevõte siiski end vabatahtlikult antud registrisse registreerida.

Soomes kauem kui 6 kuud olevad töötajad ja tööandja teavituskohustus

Kui välismaises ettevõttes töötav isik viibib Soomes kauem kui 6 kuud, on ettevõttel kohustus esitada makstud palkade osas aastadeklaratsioon Soome maksuametile blankett 7801 Vuosi-ilmoituksen erittely ja yhteenveto (ns. työnantajan vuosi-ilmoitus). Ettevõte peab õhutama töötajat võtma Soomes ühendust maksubürooga. Maksubüroo määrab töötajale ettemaksud, mida töötajal endal tuleb maksuametile tasuda. Kui palka tasub Soomes asuv nn. asendusmaksja, tasub kinnipeetava tulumaksu Soome maksuametile asendusmaksja. Sellisel juhul ei määrata töötajale endale ettemaksu.

Kui ettevõttel on püsiv tegevuskoht Soomes

Kui välisriigi ettevõttel on Soomes ettevõtlustegevuse jaoks püsiv tegevuskoht, tuleb ettevõttel maksta Soomes tulumaksu püsivas tegevuskohas toodetava tulu pealt.

Tulumaksustamise püsiva tegevuskohaga on seotud alljärgnevad tööandjakohustused:

  • Ettevõte peab registreerima end maksuameti tööandjate registrisse.
    Ettevõte peab esitama asutamisteatise Y1, Y2 või Y3.
  • Ettevõte on kohustatud kinni pidama tulumaksu töötajatele makstavatelt palkadelt ning edasitasuma selle Soome maksuametile.
    Kinnipeetav tulumaks tasutakse töötaja poolt esitatud maksukaardi või tuluallikamaksukaardi kohaselt. Kinnipeetav tulumaks arvestatakse rahalise palga ja loonuspalga (materiaalsete soodustuste) kogusummalt.
  • Palga põhjal peab ettevõte tasuma tööandja sotsiaalkindlustusmakset juhul, kui töötajal ei ole lähetatud töötaja tõendit.
  • Ettevõttel on kohustus esitada perioodilisi tuludeklaratsioone ning aastadeklaratsioon töötajatele makstud palkade osas.
    Töötajate palgast kinnipeetud tulumaksud ja ettevõtte tasutud tööandja sotsiaalkindlustusmaksed tuleb esitada Soome maksuametile igakuiselt perioodilise tuludeklaratsiooni abil. Aastadeklaratsioon tuleb esitada palgamaksmisaastale järgneva jaanuarikuu lõpuks.

Sotsiaalkindlustusega seotud kohustused

Soomes tööandjana tegutseval ettevõttel tuleb tasuda Soomes erinevaid sotsiaalkindlustusega seotud makse. Lisaks tuleb tööandjal töötajate palgast kinni pidada töötaja osa sotsiaalkindlustusmaksust ning kanda see makse saajale, näiteks kindlustusettevõttele. Maksud ei puuduta välismaalt tulevaid nn. lähetatud töötajaid.

Kui töötajal on A1 (E101) tõend või muu lähetatud töötaja tõend

Välismaise ettevõtte teenistuses võib Soomes töötada ka töötaja, kelle ettevõte on oma asukohariigist lähetanud Soome. Kui ettevõtte asukohamaa on Euroopa Liidu territooriumil või Islandil, Norras, Liechtensteinis või Šveitsis, võivad asukohariigi sotsiaalkindlustusametkonnad olla andnud töötajale tõendi A1 (E 101). Tõend näitab, et töötaja kuulub endiselt oma asukohariigi kindlustuse alla. Tõendi kehtivusajal ei tasuta Soome ühtki sotsiaalkindlustusega seotud maksu.

Kui töötajal ei ole lähetatud töötaja tõendit

Kui töötaja ei ole oma kodumaal kindlustatud, tuleb tööandjal sõlmida töötajale pensionikindlustus Soome pensionikindlustusettevõttes. Tööandja tasub pensionikindlustusametile kindlustusmaksu, mis on ligikaudu 20% palgast. Maks sisaldab töötaja makseosa, mis tuleb tööandjal kinni pidada töötajale igast väljamakstavast palgast.

Ka välismaisel tööandjal tuleb reeglina organiseerida oma Soomes töötavatele töötajatele pensioniseadusele (TyEL) vastav pensionikindlustus. Lisateavet leiate Soome Pensionikeskusest (Eläketurvakeskus, www.etk.fi).

Lisaks pensionikindlustusele võib tööandja olla kohustatud sõlmima ka õnnetuskindlustuse, töötuskindlustuse ja töötajagrupi elukindlustuse. Lisateavet leiate Soome õnnetuskindlustusettevõtetelt ja õnnetuskindlustusettevõtete liidust www.tvl.fi.

Lisaks kindlustustele võib välismaine ettevõte olla kohustatud tasuma Soome veel ka tööandja sotsiaalkindlustusmakset, mis makstakse maksuametile. Maks tuleb tasuda alati, kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht.

Välismaise ettevõttel ei ole alati Soomes püsivat tegevuskohta tulumaksustamise mõttes. Ka siis soovitatakse ettevõtjal maksta tööandja sotsiaalkindlustusmakset Soomes. Soovitus puudutab siiski vaid olukordi, kus töötaja kuulub Soomes elukohapõhise sotsiaalkindlustuse alla. Sellised on näiteks olukorrad, kus töötaja on püsivalt Soomes elav Soome kodanik.