Äritegevuse lõpetamine Soomes – välismaine ettevõte (Yritystoiminnan lopettaminen Suomessa - ulkomainen yritys)

Välismaisel ettevõttel tuleb alati teavitada äritegevuse lõpetamisest. Ettevõttel tuleb esitada teave muutuste ja lõpetamise kohta vastavatel Y-blankettidel nii maksuametile kui ka patendi- ja registriametile. Y-blanketi abil kustutatakse ettevõte ka maksuameti sellistest registritest, nagu ettemaksuregister, käibemaksukohuslaste register ja tööandjate register.

Soome Vabariigi ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Ebaselgetes olukordades lähtutakse teksti originaalsest versioonist.

Tegevuse lõpetamisest teavitatakse muudatus- ja lõpetamisteatega kasutades sõltuvalt ettevõtluse vormist blanketti Y4, Y5 või Y6. Kui välismaine ettevõte lõpetab tegevuse Soomes, tuleb tal end kustutada ka maksuameti kliendiregistrist. Kui ettevõte kustutatakse kliendiregistrist, kaob ettevõtte Soome Y-tunnus.

Lõpetamisega seoses tuleb ettevõttel kontrollida viimase tegevusaasta ettemaksude määra ning esitada välismaised aadressi- ja pangaandmed võimaliku maksutagastuse jaoks.

Teavituskohustused tegevuse lõppemisel

Kui ettevõte ei kustuta end tegevuse lõppedes maksuameti registritest, tuleb ettevõttel endiselt esitada maksuametile käibemaksu ja tööandjamaksude perioodilised deklaratsioonid ka siis, kui Soomes tegevust enam ei ole. Ettevõte peab esitama perioodilised deklaratsioonid kuni registrist kustutamiseni. Teavituskohustus kaob vaid siis, kui maksuamet on ettevõtte registrist kustutanud. Lõpetamisteade ei tühista teavituskohustust.

Viimase tegevusaasta kohta tuleb alati esitada maksudekralatsioon. Dekralatsioon tuleb esitada vastavalt ettevõtte lõpetamise ajale.

Näide: Ettevõtte majandusaastaks on 1.1.-31.12. Ettevõte teavitab Y-blanketi abil tegevuse lõpetamisest 30.06. ning kustutatakse maksuameti registritest. Ettevõttel tuleb esitada maksudekralatsioon ajavahemiku 1.1.-30.06. kohta hiljemalt 31.10. Lisaks tuleb esitada perioodilisi deklaratsioone seni, kuni eemaldamine registrist on toimunud.

Tegevus Soomes katkeb

Kui ettevõttel ei ole soovi lõpetada tegevust Soomes täielikult, võib ettevõte Y-blanketi abil teavitada oma tegevuse katkestatuks. Sellisel juhul taotleb ettevõte eemaldamist ettemaksuregistrist, käibemaksukohustuslaste registrist ja tööandjate registrist, kuid ettevõtte Y-tunnus Soomes säilib. Tegevuse taaskäivitamisel Soomes saab ettevõte Y-blankettide abil taas maksuameti registritesse registreeruda.

Viimase tegevusaasta maksustamine Soomes

Püsiva tegevuskoha lõpetamisel võib selle varad müüa või viia tagasi ettevõtte asukohariiki. Püsiva tegevuskoha lõpetamise aasta maksustamist mõjutab see, kuidas tegevuse lõpetamine on tehtud ning millist vara ettevõte Soomes omab.

Püsiva tegevuskoha maksustamisele kuuluvaks tuluks loetakse varade tõenäolise võõrandamise väärtusele vastav määr juhul, kui Soomes asuva püsiva tegevuskoha tegevus lõpetatakse ühel alljärgneval viisil:

  • Ettevõte müüb püsiva tegevuskoha tegevust puudutava omandi
  • Ettevõte viib püsiva tegevuskoha vara hulka kuuluva omandi Soomest ära
  • Ettevõtte tegevus ei ole enam seotud Soomes asuva püsiva tegevuskohaga

Tegevuse lõpetamine tühistab ka võimalikud broneeringud. 

Püsiva tegevuskoha võib muuta ka näiteks iseseisvaks ettevõtteks. Sellises äritegevuse üleminekuolukorras kohaldatakse nn. jätkuvuspõhimõtet ning filiaali ei loeta lõpetatuks. Reeglit kohaldatakse vaid sellistes olukordadedes, kus välismaine ettevõte asub teises Euroopa Liitu kuuluvas riigis.