Fraudulent text messages about tax refunds are in circulation. Read more about scam messages

Kui elate Soomes kuus kuud või vähem, maksate palgalt tuluallikamaksu

Kui elate Soomes kõige rohkem kuus kuud, olete piiratud maksukohustuslane. Piiratud maksukohustuse puhul peate üldjuhul maksma tuluallikamaksu tuludelt, mida saate Soomest.

Kui teil on Soome tööandja või välisriigi tööandjal on Soomes püsiv tegevuskoht, maksate tuluallikamaksu palgalt, mille saate Soomes tehtud töö eest. Tuluallikamaks on tavapäraselt 35%. Kui elate ELi liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis või riigis, millega Soomel on maksuleping, võite nõuda ka progressiivset maksustamist.

Vt täpsemaid juhiseid, kui tuled tööle ehitussektorisse.

Maksude eest hoolitsemine

1

Taotlege tuluallikamaksukaarti

Täitke vorm 5057

Maksukaardile võib märkida ka tuluallikamaksu mahaarvamise: 510 eurot kuus või 17 eurot päevas. Kui teil on tuluallikamaksukaart, võib tööandja teha tulult tuluallikamaksu mahaarvamise enne maksuarvestust.

Esitage maksukaart oma tööandjale. Tuluallikamaks on lõplik maks. Teil ei ole vaja esitada Soomes tuludeklaratsiooni.

Näide. Kui saate palka 2000 eurot kuus, on tuluallikamaks ilma tuluallikamaksukaardita 35% ehk 700 eurot. Kui olete esitanud tööandjale tuluallikamaksukaardi, millel on märge tulluallikamaksu mahaarvamise kohta, arvestatakse palgalt makse 521,50 eurot ((2000 eurot – 510 eurot) × 35%). Arvestage, et palga hulka arvestatakse peale rahapalga ka võimalikud ainelised soodustused, nt söögi- ja eluasemesoodustus.

2

Esitage tõend A1

Kui tulete ELi või EMÜ riigist, saate tõendi A1 oma elukohariigist. Tõend A1 tõendab, et kuulute oma elukohajärgse riigi sotsiaalkaitse alla.

Kui teil on tõend A1, ei nõuta teilt ühegi kindlustusmakse tasumist.

Kui teil ei ole tõendit A1:

  • Tööandja peab teie palgast peale tulumaksu kinni pensioni- ja töötuskindlustusmaksed, mis lähevad kindlustusettevõtetele.
  • Kui teil on Soomes töötamise alusel haiguskindlustus, peab tööandja palgast kinni ka haiguskindlustusmakse (ravimakse ja päevarahamakse). Lugege lisa Soome tööle tulija haiguskindlustusmaksete kohta.

Lisateave:

3

Deklareerige tulud elukohariigis maksustamise korral

Elukohariigil on enamasti õigus maksustada teie välistulu. Kui saate tulu Soomest, deklareerige see kindlasti ka elukohariigi tuludeklaratsioonis.

Tööandja väljastab teile tõendi palga ja sellelt kinnipeetud tuluallikamaksu kohta. Tõendit võib vaja minna elukohariigis tulude maksustamisel. Kui elukohariik maksustab teie välismaalt saadud tulusid, välistatakse siiski topeltmaksustamine.