Fraudulent text messages about tax refunds are in circulation. Read more about scam messages

Elate Soomes üle kuue kuu – maksuprotsendi alus on tulude summa

Kui tulete ajutiselt Soome ja viibite siin üle kuue kuu, kuulute üldise maksukohustuse alla. See tähendab, et peate tasuma makse Soomes kõigilt oma tuludelt. Teie koduriigi ja Soome vahel sõlmitud maksuleping võib siiski sätestada, et Soomes ei saa maksustada tulusid, mida saate mujalt riikidest.

Kui teil on Soome tööandja, määratakse maksuprotsent progressiivselt kogu aasta tulude alusel. Teil on vaja Soome isikukoodi ja maksukaarti.

Vt täpsemaid juhiseid, kui tuled tööle ehitussektorisse.

Maksude eest hoolitsemine

1

TAOTLEGE SOOME ISIKUKOOD

Täitke vorm 6150

Vorm tuleb hiljem allkirjastada maksuameti büroos, kuhu peab isiklikult kohale minema.

2

TAOTLEGE MAKSUKAARTI

Täitke vorm 5042

Võtke täidetud vorm maksuametisse kaasa.

Ligikaudse maksuprotsendi saab arvutada ka vastava kalkulaatori abil.

Maksuprotsentide näiteid

3

BRONEERIGE AEG MAKSUAMETI BÜROOS

Te peate külastama maksuameti bürood, kus tuvastatakse teie isik ja antakse isikukood.

Võtke kaasa

 • täidetud vormid;
 • kehtiv pass või isikutunnistus (juhiloast ei piisa);
 • kehtiv elamisluba või viisa, kui see on nõutav;
 • töökäsu või -lepingu koopia;
 • tööandja kirjalik selgitus Soomes töötamise kohta, kui töökäsus või -lepingus ei ole nimetatud järgmisi andmeid:
  • tööandja andmed;
  • töö tellija Soomes;
  • täisnimi ja sünniaeg;
  • töösuhte kestus ja töötamisaeg Soomes;
  • töötamiskoht ja töö lühikirjeldus;
 • tõendi A1 koopia, kui teil see on (A1 on ametlikult väljastatud tõend selle kohta, et kuulute koduriigi sotsiaalkaitse alla). Kui tulete ELi või EMÜ riigist või Šveitsist, saate tõendi A1 oma elukohariigist.

Broneerige aeg teenuses OmaVero

Kui teil ei ole võimalik OmaVero teenust kasutada, broneerige aeg numbril 029 51 2000 (üldtelefon).

Maksuametist saab kontrollida, kas maksuasjadega on kõik korras. Maksuametist väljastatakse maksukaart või tulumaksu ettetasumise juhised.

Maksuameti bürood, kus väljastatakse Soome isikukood

4

ESITAGE MAKSUKAART TÖÖANDJALE

Kui lähete tööle, andke maksukaardi originaal oma tööandjale. Selle alusel peetakse palgast kinni maksud.

Esitage tuludeklaratsioon Soomes

Kui elate Soomes üle kuue kuu, peate esitama tuludeklaratsiooni Soomes. Tööaastale järgneval kevadel saate Soome maksuametist eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kontrollige eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmed üle.

Kui sellel pole vigu ega puudusi, ei pea te rohkem midagi tegema. Saate koos tuludeklaratsiooniga ka lõpliku maksuotsuse.

Kui tuludeklaratsioonil ei ole teie tulude andmeid märgitud või kui andmetes esineb puudusi, esitage parandused või deklareerige andmed OmaVero teenuse kaudu või pabervormidel. Deklareerige ka tulud, mille olete saanud välismaalt ajal, kui elasite Soomes.

Deklareerige andmed teenuses OmaVero

Andmete esitamine pabertuludeklaratsioonil

Sügisel saate uue maksustamisotsuse, millel on toodud lõplik maksumäär. Kui olete maksnud makse nõutust vähem, saate juhised, kuidas puuduv osa juurde tasuda. Kaasas on ka juhend võimaliku parandusnõude esitamiseks.

Kui te eeltäidetud tuludeklaratsiooni ei saa, esitage tuludeklaratsioon iseseisvalt Teenuses OmaVero või paberil.

Andmete esitamine pabertuludeklaratsioonil

Soomes ei ole vaja üldjuhul deklareerida selliseid tulusid, mille olete teeninud

 • enne Soome kolimist või
 • pärast Soomest lahkumist.

Selliseid tulusid Soomes ei maksustata. Kui te siiski saate pärast töötamise lõpetamist tulusid, mis põhinevad Soomes töötamisel (nt optsioonid), maksustatakse need enamasti Soomes.