Fraudulent text messages about tax refunds are in circulation. Read more about scam messages

Elate Soomes kuus kuud või vähem ja teil on välisriigi tööandja – uurige välja, kas peate maksma makse Soomes

Kui elate Soomes järjepanu kuni kuus kuud, kuulute piiratud maksukohustuse alla. Kui teil on välisriigi tööandja, ei pea te enamasti Soomes makse tasuma

  • palgalt, mille saate välisriigi tööandjalt;
  • muudelt tuludelt, mida saate välismaalt.

Kui teil ei ole koduriigist tõendit A1, peate siiski Soomes maksma haigus- ja pensionikindlustuse makseid. Kui töötate Soomes alla nelja kuu, ei pea te maksma Soomes kindlustatu haiguskindlustuse makseid.

Kui tulete tööle ehitussektorisse, esitage kindlasti kõik nõutavad avaldused.

Kui teil on välisriigi tööandja, võidakse järgnevalt nimetatud juhtudel maksustada teie palk Soomes:

Kui elate ELi liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis või riigis, millega Soomel on maksuleping, võite nõuda ka progressiivset maksustamist.