Maksunumber on ehitusobjektil kohustuslik

Maksunumber on kohustuslik kõigile ehitus- või paigaldusobjektidel töötavatele isikutele. Ehitusobjektil töötavatel isikutel peab olema nähtaval kohal fotoga rinnakaart, millele on märgitud ka maksunumber.

Töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja – maksunumbri kandmine registrisse

TEIL ON SOOME ISIKUKOOD

Võite märkida maksunumbri ise maksunumbrite registrisse Teenuses OmaVero. Maksunumbri leiate OmaVero kliendiandmetest.

Maksunumbri iseseisev märkimine maksunumbrite registrisse OmaVero teenuses

Võite ka taotleda maksunumbri registreerimist järgmisel moel:

TEIL EI OLE SOOME ISIKUKOODI

Kui tulete Soome tööle ning vajate maksukaarti või maksunumbrit ja -kaarti:

Kui teil ei ole Soome isikukoodi, helistage telefonil 029 49 7050, kust saate juhised edasiseks tegevuseks. Maksuametisse ei ole vaja kohale minna. Selline erandlik kord kehtib ajavahemikus - 31.3.2022. Lugege uudise kohta lisa: Välisriigi töötaja võib saada maksukaardi või -numbri ilma maksuameti bürood külastamata.
Maksuameti büroode lahtiolekuaegu on piiratud ja me ei soovita neid asjaajamiseks külastada.

Kui teil on Soome isikukood ja saate logida sisse teenusesse OmaVero, saate ise maksunumbri OmaVero kaudu maksunumbrite registrisse märkida. Vt juhiseid OmaVero teenuses andmete esitamise kohta

Maksunumbri saamiseks vajate Soome isikukoodi.

Taotlege isikukoodi ja maksunumbrit maksuametist. Võite enne täita registreerimisavalduse vormi (6150).

Maksuamet küsib samas ka maksustamiseks vajalikke andmeid. Sellised andmed on näiteks

 • tööandja või tellija
 • Soomes viibimise ja töötamise kestus;
 • palga või tasu summa;
 • töösuhte või tegevuse liik (renditöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, palgatöötaja).

Selleks tuleb enne täita üks järgnevatest vormidest:

Võtke maksuameti büroosse kaasa dokumendid, mis võimaldavad tuvastada teie isiku ja selgitada registreerimise eeldusi. Vajalikud dokumendid sõltuvad sellest, mis riigi kodanik te olete:

Võtke kaasa

 • kehtiv pass või ametlik isikutunnistus, millel olev foto võimaldab teid raskusteta tuvastada;
 • migratsiooniameti väljastatav tõend elamisõiguse registreerimise kohta, kui Soome saabumisest on möödunud üle kolme kuu – lisateave elamisõiguse registreerimise kohta; (migratsiooniamet)
 • tööleping.

Kui töölepingust Soomes tehtava töö andmeid ei ilmne, tuleb esitada tööandja koostatud kirjalik selgitus, kuhu on märgitud vähemalt järgnevad andmed:

 • töötaja ja tööandja nimi;
 • mis tööd te Soomes teete;
 • kui kaua te Soomes töötate;
 • kus asub tööobjekt;
 • kes on Soomes töö tellija (kelle heaks tööd tehakse).

Kui jääte Soome pikemaks ajaks kui aasta, on teil õigus registreerida Soomes elukoht. Digi- ja rahvastikuandmete amet selgitab elukoha saamise eeldusi ning otsustab, kas teile märgitakse rahvastikuandmete infosüsteemi elukoht.

Lisateave elukoha tähenduse kohta (digi- ja rahvastikuandmete amet)

Lisateave maksustamise ja maksukaardi hankimise kohta

TÖÖANDJANA VÕITE TAOTLEDA TÖÖTAJATE MAKSUNUMBRIT

Edastage andmed teenuse Ilmoitin.fi kaudu

Saatke töötajate isikukoodid elektronfailina maksuametile.

Paluge samas, et töötajad kantakse ehitusala maksunumbrite registrisse.

Kui taotlete elektrooniliselt vähemalt 20 isiku maksunumbrit, kantakse nad registrisse automaatselt.

Maksunumbri taotluse võite esitada maksuametile ka juhul, kui teil on tööandjana maksunumbrid juba olemas, kuid soovite, et töötajad kantakse maksunumbrite registrisse.

Saatke andmed teenuse Ilmoitin.fi kaudu elektronfailina: tööandja maksunumbri taotlused.

Registreerige teenuses OmaVero

Tööandjana võite registreerida maksunumbrid ka Teenuses OmaVero maksunumbri või isikukoodi alusel. Registreerimise järel esitatakse vastav kinnitus.

Kui registreerimine on tehtud isikukoodi alusel, saadetakse tööandjale registreeritud töötajate maksunumbrid.

Muud võimalused

Võite registreerida maksunumbri, helistades teenindustelefonil 029 49 7070 (kõne hind tava- või mobiilioperaatori tasu) või külastades maksuameti bürood.

Kui tööobjektile tuleb tööle töötajaid välisriigist, kes vajavad Soome isikukoodi ja maksunumbrit, peavad nad külastama maksuameti bürood. Kui välisriigi töötajaid on üle viie, broneerige aeg maksuametis.

Page last updated 2/25/2022