Tax.fi and our e-services will be unavailable on Saturday 6 June from 6 pm to 10 pm. Read more about the service break

Maksusoodustus laste pealt (Lapsivähennys)

Maksuamet saab laste pealt arvestatava maksusoodustuse info rahvastikuregistrist. Kui Maksuametil on vajalikud andmed peresuhete kohta olemas, antakse maksusoodustus lapse hooldajale automaatselt.

Te saate laste pealt maksusoodustust, kui teil on hooldatavaid lapsi ja te maksate makse Soome Vabariigis. Maksusoodustust laste pealt antakse aastatel 2015–2017 ning seda saab maksimaalselt nelja lapse eest.

Maksusoodustuse saamiseks vajate tõendeid oma peresuhete kohta

Kui teie laps ja abikaasa elavad välismaal ja neil ei ole Soome isikukoodi, ei ole Maksuametil laste pealt soodustuse andmiseks vajalikke andmeid. Võite saada laste pealt maksusoodustust, edastades Maksuametile oma asukohariigi ametkonna väljastatud tõendi oma peresuhete kohta. Abikaasa andmed ei pruugi tingimata vajalikud olla, kuid kui tõendil puudub teave abikaasa kohta, antakse maksusoodustus eeldusel, et laps või lapsed on ühishooldusel.

Tõendil peavad olema teie laste sünnikuupäevad. Tõendiks võib olla näiteks pass, kuhu on kantud ka lapsed. Tõendiks võib olla ka rahvastikuregistrist saadud registri väljavõte. Pereliikme andmed salvestatakse Maksuameti kliendiregistrisse. Kui hooldussuhete andmed muutuvad, võtke Maksuametiga ühendust.

  • tel  029 497 002 (palga- ja pensionisaajate teenindusnumber, kõne hind lauatelefonile/mobiiltelefonile)

Maksusoodustus on 50 eurot või 100 eurot ühe lapse kohta

Soodustuse saavad kõik lapse hooldajad sõltumata sellest, kelle juures laps elab. Soodustuse määra mõjutab laste arv ja see, kas olete lapse ainuhooldaja või ühishooldaja. Ühishooldaja saab ühe lapse kohta 50 eurot ja ainuhooldaja 100 eurot maksusoodustust.

Kui teie nn teenitud ja kapitalilt saadud netotulu on üle 36 000 euro aastas, väheneb laste pealt saadav maksusoodustus. Maksusoodustust vähendatakse piirmäära ületavatelt tuludelt ühe protsendi võrra.

Näide: Kui teie teenitud ja kapitalilt saadud aastane netotulu on 40 000 eurot ja teil on kaks last ühishoolduses, on laste pealt saadav maksusoodustus 60 eurot. Kahe lapse pealt saate lastelt arvestatava maksusoodustuse täies mahus (2x50 eurot = 100 eurot). Maksusoodustuse määr väheneb 36 000 eurost sissetulekut ületava summa 1% võrra (40 000 eurot – 36 000 eurot) x 1% = 40 eurot. Maksusoodustuse määr on seega 100 eurot – 40 eurot = 60 eurot.

Hinnake lastelt saadava maksusoodustuse mõju oma maksukoormusele (vero.fi/veroprosenttilaskuri).

Millal ma saan laste ainuhooldajale määratud kõrgendatud maksusoodustust?

Kõrgendatud maksusoodustust saate juhul, kui olete lapse ainuhooldaja ega ole eelarveaasta viimasel päeval

  • abielus
  • nn maksustatavas abielulises (abikaasaga ühine laps)
  • registreeritud paarisuhtes.

Niisugused paarisuhted ei võimalda kõrgendatud maksusoodustuse saamist. Abikaasa ei pea olema lapse bioloogiline vanem, seega ei ole lapse ja abikaasa suhe lapse pealt saadava maksusoodustuse kontekstis oluline.

NB! Lapse elamine üksnes ühe vanema juures ei mõjuta lapse pealt saadava maksusoodustuse määra. Kui vanemad on registreeritud ühishooldajatena, saavad mõlemad hooldajad laste pealt maksusoodustuse.