Corona situation: You can take care of your taxes in MyTax. Follow recent updates on our news page. Instructions for entrepreneurs on prepayments and payment arrangements.

Üldine ja piiratud maksukohustus (Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotus: lähdevero vai progressiivinen vero)

Validity
In force until further notice

Soomes on sissetulekute maksustamisel kasutusel kaks erinevat maksukohustuse tüüpi: üldine ja piiratud maksukohustus. Soomes elavad isikud on üldised maksukohuslased ja välismaal elavad isikud piiratud maksukohuslased. Üldised maksukohuslased maksavad makse Soome riigile nii Soomest kui välismaalt saadud sissetulekute pealt (ülemaailmne maksukohustus). Piiratud maksukohustusega isikud maksavad makse Soome riigile ainult Soomest saadud sissetulekute pealt.

Piiratud maksukohuslase maksustamine

Isik, kes elab välismaal ning tuleb Soome maksimaalselt 6 kuuks ja kelle kodu jääb välismaale, on Soomes piiratud maksukohuslane. Piiratud maksukohustusega isikult nõutakse sisse lõpliku maksuna kas sissetulekute suurusest sõltumatu tuluallika tulumaks või teda maksustatakse alternatiivselt samadel põhimõtetel nagu Soomes elavaid isikuid kogu sissetuleku alusel.

2.1 Tuluallikamaks

Soome ettevõttes töötavatelt isikutelt arvestab tööandja palgast maha 35 % tuluallikamaksu. Tööandja arvestab tuluallikamaksu maha palga maksmisel. Enne maksustamist võib tööandja arvata palgast maha 17 € päeva kohta. Mahaarvestuse kohta peab olema märge maksuametist saadaval tuluallikamaksukaardil. Juhul kui isikul ei ole elukohariigi sotsiaalametnike poolt välja antud tõendit (näiteks A1-tõend), mis tõendab isiku kindlustamist teises riigis, arvestab tööandja lisaks kinnipeetavatele maksudele palgast maha ka sotsiaalkindlustus- ja kindlustusmaksed (kokku umbes 7 %).

Soomes esinevate ja tegutsevate artistide ja sportlaste sissetulekust arvestatakse maha  15 % lõplikku tuluallikamaksu.

Tuluallikamaks on lõplik maks ning kunstniku/sportlase sissetuleku kohta ei ole tavaliselt Soomes vaja tuludeklaratsiooni esitada.

2.2 Progressiivne maksustamine

Isik, kes elab Euroopa majandusühendusse kuuluvas või Soomega maksulepingu sõlminud riigis, võib tuluallikamaksu asemel taotleda oma sissetulekute (välja arvatud dividendid) progressiivset maksustamist.

Sissetulekute progressiivseks maksustamiseks tuleb Soome tööandja jaoks maksuametist taotleda piiratud maksukohuslase tulumaksukaart. Avalduses tuleb esitada kõik Soomest saadavad sissetulekud, elukohariigis maksustatavad sissetulekud ning nendest tehtavad mahaarvestused. Soome maksustab ainult Soomest saadavaid sissetulekuid, kuid elukohariigist saadavad maksustatavad sissetulekud tõstavad Soomest saadavate sissetulekute makse.

Progressiivne sissetulekute tulumaks arvestatakse tulumaksumäära ja kohaliku omavalitsuse keskmise maksuprotsendi põhjal. Mahaarvestusel võidakse võtta arvesse mh korteri ja töökoha vahelised sõidukulud ning sissetulekute hankimisega seotud kulud. Sissetulekute ja väljaminekute suurus mõjutab maksuprotsenti.

Arvesta maksuprotsent arvestiga (vero.fi/verolaskuri).

Kui isikul ei ole tõendit, mis tõendaks isiku kindlustatust teises riigis, arvestab tööandja lisaks kinnipeetavatele maksudele palgast maha sotsiaalkindlustus- ja kindlustusmaksud (kokku umbes 7 %).

Progressiivselt maksustatud isikud saavad järgmisel aastal eeltäidetud tuludeklaratsiooni, millele on märgitud maksustamise aluseks olnud sissetulekud ja mahaarvestused ning lõplikud maksud (täiendavad maksud/maksutagastused). Isik peab ise tuludeklaratsiooni üle kontrollima ning vajadusel parandatud deklaratsiooni tagasi saatma.

Kui isik ei ole taotlenud progressiivset maksustamist ning palgast on makstud tuluallikamaksu, võib progressiivset maksustamist taotleda ka tagantjärgi, tagastades tuludeklaratsiooni ning esitades sellel lisaks Soomest saadud sissetulekutele ka andmed elukohariigis samal aastal maksustatud sissetulekute ning nendest tehtavate mahaarvestuste kohta.

2. 3 Renditöötajad

Isikuid, kes töötavad Soomes alla 6 kuu ning saavad palga välisriigis asuvast ettevõttest ega ole renditöötajad, Soomes ei maksustata.

Soome võib siiski maksustada näiteks Eestist, Leedust, Lätist, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandist või Poolast pärit renditöötajate palka. Lisateavet teema kohta.

2.4 Tegevusjuhis töötajale

Taotle endale Soome isikukood. Isikukoodi võib saada maksuametist. Isikukoodi saamiseks tuleb täita registreerimisblankett (6150). Lisateavet Soome isikukoodi väljastamise kohta.

Maksuametist saab tööandjale esitamiseks ka tulumaksukaardi.

Renditöötaja maksab palgatulule kehtestatud maksu ettemaksuna. Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu taotlus tuleb esitada maksuametile.

Ehitustöölised vajavad ka maksunumbrit

2.5 Tegevusjuhis tööandjale

Tööandja menetleb töötaja poolt esitatud maksukaardi alusel.

Tuluallikamaksukaardi alusel peetakse kinni tuluallikamaks. Kinnipeetud tuluallikamaks deklareeritakse kord kuus esitataval maksudeklaratsioonil. Aasta lõppedes peab tööandja deklareerima piiratud maksukohustuslasele tasutud summad aastadeklaratsioonil.

Piiratud maksukohuslase maksukaardi alusel peetakse palgast kinni ettemaks.  Eraettevõte deklareerib tema poolt palgast ettemaksuna kinnipeetud maksud perioodi maksudeklaratsioonil ettemaksudena. Ka siis, kui tegemist on avaliku sektori poolt makstavate palkade, juhi palga või artistile või sportlasele makstud hüvitisega, deklareeritakse kinnipeetud ettemaks tuluallikamaksuna perioodi maksudeklaratsioonil. Aasta lõppedes peab tööandja deklareerima piiratud maksukohuslasele tasutud summad aastadeklaratsioonil.

Lisateavet igakuise maksudeklaratsiooni esitamise kohta

Üldise maksukohuslase maksustamine

Soomes pikemalt kui 6 kuud elanud isikud on Soomes üldised maksukohuslased. Lisateavet teema kohta.

Eesti keel