Välisriigi ettevõtetel on aeg esitada Soomes tuludeklaratsioon

News, 4/13/2018

Välisriigi ettevõte peab esitama Soome Maksuametile tuludeklaratsiooni või oma äritegevuse selgituse hiljemalt 30.4.2018, kui majandusaasta on lõppenud 31.12.2017.  

Kui ettevõte jätab tuludeklaratsiooni või selgituse üldse esitamata, on selle tagajärg harilikult maksuviivise nõudmine ja ettemaksuregistrist eemaldamine. Tuludeklaratsiooni või selgituse puudumine võib mõnel puhul viia ka selleni, et Maksuamet hindab ise maksustatava tulu määra.

Maksudeklaratsiooni esitamine elektrooniliselt

Maksudeklaratsioon 6U tuleb esitada elektrooniliselt. Selleks on mitu võimalust.

  • Deklareerige maksudeklaratsiooni andmed OmaVero teenuse kaudu (vero.fi/omavero).
  • Saatke maksudeklaratsioon raamatupidamisprogrammis koostatud faili kujul teenuses Ilmoitin.fi abil.
  • Võite kasutada Tyvi-kommertsteenuseid.

Välismaistel ettevõtetel on elektrooniliseks asjaajamiseks vaja Katso-tunnust. Sellega saate registreeruda elektroonilistes klienditeenindustes.

Lugege lisateavet välismaise ettevõtte Katso-tunnuse kohta (inglise keeles)

NB! Kõik selgitused tuleb esitada soome, rootsi või inglise keeles.

Kust saada lisateavet?

Lisateavet tuludeklaratsiooni esitamise kohta eesti keeles
Tuludeklaratsiooni blanketid soome keeles
Tuludeklaratsiooni blanketid inglise keeles

Juhendame telefonitsi teenindusnumbril +358 20 698 122 (soome/rootsi/inglise).

Ulkomaisen yrityksen on aika antaa veroilmoitus Suomeen

Ulkomaisen yrityksen on annettava Suomen Verohallinnolle veroilmoitus tai selvitys toiminnasta viimeistään 30.4.2018, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2017.  

Jos yritys jättää veroilmoituksen tai selvityksen kokonaan antamatta, seurauksena on yleensä veronkorotus ja ennakkoperintärekisteristä poistaminen. Lisäksi veroilmoituksen tai selvityksen puuttuminen voi joissain tilanteissa johtaa siihen, että Verohallinto arvioi verotettavan tulon määrän.

Anna veroilmoitus sähköisesti

Veroilmoitus 6U on annettava sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

  • Ilmoita veroilmoituksen tiedot OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero).
  • Lähetä veroilmoitus taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona      Ilmoitin.fi-palvelussa.
  • Voit käyttää kaupallisia Tyvi-palveluja.

Sähköiseen asiointiin tarvitset Katso-tunnisteen. Sillä voit kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin.

Lue lisää ulkomaisen yrityksen Katso-tunnisteesta. (suomen kielellä)

Huomaattehan, että kaikki selvitykset on annettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoja

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta viroksi
Veroilmoituslomakkeet suomeksi
Veroilmoituslomakkeet englanniksi

Opastamme puhelimitse palvelunumerossa +358 20 698 122 (suomi/ruotsi/englanti).