Description of the information content on the data extract

In Finnish:

OTE TULOVEROTUKSEN JULKISISTA TIEDOISTA
Verovuosi: XXXX
Maakunta: XXXX

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisten tietojen otteen sisältö
Nimi Syntymävuosi Valtionverotus verotettava:

a) ansiotulo

b) pääomatulo

Tulovero Kunnallisvero:

a) verotettava tulo

b) kunnallisvero

a) Verot ja
maksut
yhteensä¹

b) Ennakot
yhteensä

a) Veronpalautus

b) Jäännösvero

xxx xxx a) xx,xx
b) xx,xx
xx,xx a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx

Tiedot eivät sisällä huojennettua viivästyskorkoa ja palautuskorkoa verovuodesta 2018 alkaen.
¹Sisältää kirkollisveron, sairasvakuutusmaksun ja verovuodesta 2013 alkaen yleisradioveron.

In English:

EXTRACT FROM THE PUBLIC INFORMATION ON INCOME TAXES
Tax year: XXXX
Name of county: XXXX

Description of the information content on the data extract
Taxpayer’s name Year of birth Income taxable by the state:
a) earned income
b) capital income
Income tax Municipal tax:
a) taxable income
b) municipal tax
a) Total taxes and
charges ¹

b) Prepaid by the taxpayer

Totals a) Refund of taxes
b) Back taxes
xxx xxx a) xx,xx
b) xx,xx
xx,xx a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx

As of the 2018 tax year, the public information no longer includes late-payment interest and refund interest information.
¹Is inclusive of Church tax, health insurance contributions, and from 2013, Public Broadcasting tax.