Webbtjänsten Skattekonto (kan bara läsas, deklarera och betala i MinSkatt )

 • Logga in
  De som handlar för företag och samfund ska logga in i webbtjänsten med Katso-koder. Privatpersoner, såsom hushållsarbetsgivare, primärproducenter eller enskilda näringsidkare loggar in med sina personliga nätbankkoder eller EID-kort.

Webbtjänsten Skattekonto är i läsläge

Webbtjänsten Skattekonto är i läsläge. Det betyder att du ända till juni 2017 endast kan skriva ut kontoutdrag och inlämnade deklarationer i tjänsten.

Du kan skriva ut kontoutdrag under Transaktioner på skattekontot > Kontoutdrag. Välj perioden för Skattekontoutdraget.

Du kan skriva ut deklarationer som skickats i webbtjänsten Skattekonto under Deklaration > Inlämnade deklarationer.

MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto

Fr.o.m. 3.1.2017 kan du lämna in deklarationer och betala i MinSkatt. Den nya tjänsten har samma funktioner som Skattekonto, men i en ny form. 

 

Aktuellt

Stora förändringar som gäller beskattningsförfaranden har trätt i kraft vid ingången av 2017. Ändringarna gäller i synnerhet dem som deklarerar och betalar skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer.

Närmare information om ändringarna: skatt.fi/Skatter_på_ eget_ initiativ

 

Bekanta dig med tjänsten i demo

 • Företag Ab
  Kontotransaktioner på skattekontot samt kontoutdrag.
 • Enskild firma
  Kontotransaktioner på skattekontot, kontoutdrag samt periodskattedeklarationer som lämnats in via webbtjänsten Skattekonto.
 • Hugo Hushållsarbetsgivare
  Transaktioner (arbetsgivarprestationer som anmälts via Palkka.fi) på skattekontot samt kontoutdrag.

Ytterliga information

Om autentisering