Webbtjänsten Skattekonto

 • Logga in
  De som handlar för företag och samfund ska logga in i webbtjänsten med Katso-koder. Privatpersoner, såsom hushållsarbetsgivare, primärproducenter eller enskilda näringsidkare loggar in med sina personliga nätbankkoder eller EID-kort.

Vad används webbtjänsten till?

I webbtjänsten kan man lämna in periodskattedeklarationer och EU-sammandrag. Man kan också kontrollera skattekontoreferensen och saldot i webbtjänsten samt läsa och skriva ut kontoutdrag.

Ytterligare kan man beräkna beloppet som ska betalas samt räntorna för önskad betalningsdag, begära återbäring av ogrundade betalningar, ändra återbäringstidpunkten och ange en återbäringsgräns.

Läs mera

Vem ska använda skattekontot?

Alla som deklarerar och betalar skatter som hör till skattekontoförfarandet ska använda ett skattekonto. Skatter som hör till skattekontoförfarandet är t.ex. mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer.

Även privatpersoner, t.ex. hushåll i egenskap av arbetsgivare ska betala skattekontoskatter.

Läs mera

Aktuellt

Stora ändringar kring skatter på eget initiativ träder i kraft i början av 2017. Ändringarna gäller i synnerhet dem som anmäler och betalar skatter på eget initiativ, som t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer. Närmare information om ändringarna: vero.fi/Andringar_2017  (10.11.2016)

Periodskattedeklarationerna för mervärdesbeskattning visas i webbtjänsten Skattekonto eventuellt med ett par dagars dröjsmål. Kontrollera om ett par dagar om du inte ännu ser din deklaration. Du behöver inte lämna in någon ny deklaration på grund av detta.(22.6.2016)

 

Bekanta dig med tjänsten i demo

 • Företag Ab
  Kontotransaktioner på skattekontot samt kontoutdrag.
 • Enskild firma
  Kontotransaktioner på skattekontot, kontoutdrag samt periodskattedeklarationer som lämnats in via webbtjänsten Skattekonto.
 • Hugo Hushållsarbetsgivare
  Transaktioner (arbetsgivarprestationer som anmälts via Palkka.fi) på skattekontot samt kontoutdrag.

Ytterliga information

Om autentisering