Webbtjänsten Skattekort på nätet 2016

Du kan läsa dina sekretessbelagda beskattningsuppgifter i tjänsten. Därför behöver du logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med chipförsett personkort.

Vad används webbtjänsten till?

Du kan beställa och skriva ut ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.

Du kan skriva ut ditt skattekort själv om kortet inte behöver granskas av Skatteförvaltningens handläggare.

Du kan begära förskottsskatt eller ändra på en redan påförd förskottsskatt i den här tjänsten. Giroblanketterna för förskottsskatten skickas till dig per post.

Du kan beställa ett skattekort endast för dig själv med dina egna bankkoder. Du kan inte beställa skattekort för någon annan, t.ex. för ditt barn.

Tekniska krav för användningen av e-tjänster

Vilka uppgifter behövs?

  • Hur mycket inkomster kommer du att ha i år?
  • Hur mycket har du redan förtjänat i år?
  • Hur mycket har du hittills betalat i skatt?
  • Har du avdrag?

Beställ det nya skattekortet i tid! Din arbetsgivare eller en annan prestationsutbetalare behöver skattekortet cirka två veckor före följande betalningsdag. Om du inte skriver ut skattekortet själv, får du det på posten med vanligen 4-5 dagars varsel.

Aktuellt

30.5.2016


Tjänsten är tillgänglig.

Onsdagen 1.6.2016 klo. 7:30 - 10.00 finns ett driftsavbrott i tjänsten på grund av servicearbeten.


 

Bekanta dig med tjänsten i demoversionen

Ytterligare information

I tjänsten

Ange för skattekortet eller förskottsskatten uppgifter som så noggrant som möjligt motsvarar det innevarande årets verkliga inkomster och avdrag. Uppgifterna påverkar skatteprocenten eller förskottsskatten samt det innevarande årets beskattningsresultat.

Innan du stänger tjänsten får du en bekräftelse om att Skatteförvaltningen tagit emot dina uppgifter.

Uppgifterna sparas i Skatteförvaltningens databas.