Startsida > Skatteförvaltningens statistikuppgifter flyttas till Statistikcentralen – i fortsättningen ännu mer täckande skattestatistik

Skatteförvaltningens statistikuppgifter flyttas till Statistikcentralen – i fortsättningen ännu mer täckande skattestatistik

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har undertecknat ett avtal om att flytta över Skatteförvaltningens statistikproduktion till Statistikcentralen. Skattestatistiken flyttas till Statistikcentralen gradvis under åren 2015 och 2016. Statistikcentralen inleder med månatligen publicerad statistik över utvecklingen av skatteintäkterna.

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen startar samarbetet för att man vill åstadkomma en bättre statistik över beskattningen.   Genom samarbetet kan garanteras att statistiken är mera vitt omfattande och bättre betjänar de olika intressentgrupperna som behöver statistikuppgifter, såsom medier, skattetagare, forskningsinstitut och övriga intresseorganisationer. I samband med förändringen förbättras även användbarheten och kvaliteten av statistiken och materialutbudet utvidgas.

Skattestatistiken ger nyttig information för samhällets olika behov

Regeringsprogrammet förutsätter att den offentliga förvaltningens datalager öppnas för allmänt bruk. Med hjälp av Statistikcentralens tjänster kan Skatteförvaltningen göra lättare tillgängligt för allmänheten statistikuppgifter som tidigare bara varit i internt bruk.  Statistikproduktionen blir även alltmer kostnadseffektiv då man kan utnyttja Statistikcentralens specialkompetens och ändamålsenliga, effektiva verktyg. Skatteförvaltningen svarar fortfarande för datainnehållet i statistiken och för publiceringen av statistiken.

Statistiken har en stor samhällelig betydelse eftersom informationen, som är mer öppen än tidigare och som erbjuds i mera omfattande utsträckning än förr, betjänar bl.a. beslutsfattandet, vetenskapen, forskningen, företagsverksamheten och medborgarna.

Den första statistiken publiceras inom de närmaste månaderna – till hösten kommer det ett mera omfattande inkomstskattepaket

Den första skattestatistiken som Statistikcentralen börjar producera är en månatligen publicerad statistik över utvecklingen av skatteintäkterna. Produktionen av skattestatistiken utvidgas i slutet av hösten med statistik om personkundernas inkomstskatt. Denna publiceras i november efter att beskattningen slutförts.

2016 flyttas till Statistikcentralen även statistiken över fastighetsskatten, inkomstutvecklingen, näringsverksamheten och om en del andra uppgifter.  Skattestatistiken publiceras endast fr.o.m. skatteåret 2014 eller 2015, så i regel blir inte en mera omfattande statistisk jämförelse av historiska data tillgänglig via Statistikscentralen.

Ytterligare information till medier:
biträdande direktör Raimo Öystilä, Skatteförvaltningen, tfn 020 613 7428
statistikdirektör Reetta Moilanen, Statistikcentralen, tfn 029 551 2709

 

Sidan har uppdaterats senast 18.3.2015