Startsida > Skatteförvaltningen > Nyheter > Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om kommuners och samkommuners mervärdesbeskattning

Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om kommuners och samkommuners mervärdesbeskattning

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2017

Mervärdesbeskattningen av kommuner och samkommuner skiljer sig delvis från andra skattskyldigas mervärdesbeskattning. I Skatteförvaltningens anvisning behandlas de speciella särdragen som anknyter till mervärdesbeskattningen av kommuner och samkommuner, t.ex. gränsdragningen mellan momspliktig affärsverksamhet och myndighetsverksamhet samt återbäringssystemet. I anvisningen behandlas också förfarande som anknyter till kommuners och samkommuners mervärdesbeskattning.

Skatteförvaltningens anvisning: Anvisning om mervärdesbeskattning av kommuner och samkommuner

Sidan har uppdaterats senast 4.1.2017